Motion: Kompetensförsörjningsplan

Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun

Motion

Kompetensförsörjningsplan

 

Kommunal verksamhet är beroende av att rätt kompetens finns tillgänglig för att tillgodose kommuninvånarnas behov och nå de politiska målsättningarna. Vallentuna kommun befinner sig i en allt tuffare konkurrens med de andra kommunerna i Stor-Stockholms området.

Bristen på vissa nyckelkompetenser exempelvis inom samhällsbyggnadssidan gör oss redan idag beroende  av dyra konsulter. Vi måste ha en plan för hur vi ska kunna attrahera och rekrytera medarbetare t.ex. till skolan och vården/omsorgen där de stora pensionsavgångarna närmar sig.  

Kartläggningen av befintlig kompetens och framtidens kompetensbehov är en nödvändig del av det arbetet. Vad behöver nyrekryteras och vad kan vi själva åtgärda genom välgenomtänkt kompetensutveckling för de som redan arbetar hos oss? Den absolut svåraste nöten för oss är: vad gör vi för att kunna behålla kompetent personal?

 

Därför föreslår vi

att kommunen tar fram en kompetensförsörjningsplan för de olika förvaltningsområdena.

För den Socialdemokratiska gruppen den 31 augusti 2015

 

Jaana Tilles