Motion: Strategi och plan för besöksnäringen i Vallentuna kommun

Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun

Motion

Strategi och plan för besöksnäringen i Vallentuna kommun

 

Besöksnäringen är en av Sveriges växande basnäringar. Många regioner och kommuner har insett vikten av att aktivt utveckla  besöksnäringen, inte minst för att dess ekonomiska betydelse har ökat. Det pågår arbete om besöks- och turismfrågor också på nationell nivå och i länet.

Vallentuna kommun saknar en strategi och en plan för dessa tillväxtfrågor. Vår kommun ligger idealiskt till mellan Arlanda och Stockholm och har ett rikt utbud av natur- och kulturmiljöer förutom alla arrangerade evenemang  av olika slag. För att använda den potentialen som Vallentuna kommun har som besöksmål, behövs det både vision,  mål och olika insatser. Samverkan och tydlig rollfördelning mellan kommunen,  det lokala näringslivet och den ideella sektorn är viktig för att nyttja varandras kompetenser och erfarenheter för hela kommunens bästa.

Vi kan skapa förutsättningar för fler jobb på hemmaplan.

 

Därför föreslår vi

att kommunstyrlsen får i uppdrag att arbeta fram en strategi och en plan för  besöksnäring i Vallentuna kommun

 För Socialdemokraterna i Vallentuna 16 februari 2015

 

 

Jaana Tilles                                                   Ing-Marie Elfström

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-09 22:41