Våra politiker

Här ser du vilka som är representerade i Kommunfullmäktige och våra gruppledare i Vallentunas politiskt tillsatta nämnder och styrelser.

 

Kommunfullmäktige

Adam Westerberg, ordinare, 076-816 05 37, adam.westerberg@hotmail.com

Anette Karlsson, ordinarie, 073-525 53 73, anettekarlsson@ownit.nu

Anna-Maria Valladolid, ersättare

Carina Hååg, ersättare

Catharina Fridén Hedrenius, ordinarie

Ing-Marie Elfström, ordinarie, 070-497 98 74, ingmarieelfstrom@hotmail.com

Jaana Tilles, oppositionsråd, 08-587 850 38, 070-754 01 36, jaana.tilles@vallentuna.se, lesjaa@hotmail.com

Jerri Bergström, ordinarie, 073-068 39 07, jerri.bergstrom@gmail.com

Kenneth Bylund, 2:e vice ordförande i presidiet, 070-569 79 89, keby@telia.com

Marie Wildhammar Okker, ordinarie

Parvin Amjadi, ersättare, 070-493 64 08, parvin.amjadi@home.se

Pär Elfström, ordinarie, perelfstrom@hotmail.com

Sven-Olof Ekström, ersättare, 08-511 748 31, sven-olof.ekstrom@live.se

Thomas Arctaedius, ordinarie, 070-595 21 68, tom@arctaedius.se

Ulf lundström, ersättare, 070-678 90 53, ulf.lundstom@comhem.se

 

Kommunstyrelsen

Jaana Tilles, 08-587 850 38, 070-754 01 36, jaana.tilles@vallentuna.se, lesjaa@hotmail.com

Barn- och Ungdomsnämnden

Thomas Arctaedius, 070-595 21 68, tom@arctaedius.se

Fritidsnämnden

Jerri Bergström, 073-068 39 07, jerri.bergstrom@gmail.com

Kulturnämnden

Pär Elfström, perelfstrom@hotmail.com

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden

Sven-Olof Ekström, 08-511 748 31, sven-olof.ekstrom@live.se

Socialnämnden

Ing-Marie Elfström, 070-497 98 74, ingmarieelfstrom@hotmail.com

Utbildningsnämnden

Agneta Westerberg, 070-248 50 24, agneta.westerberg@hotmail.com

Valnämnden

Kenneth Bylund, 070-569 79 89, keby@telia.com

Överförmyndarnämnden

Ulf Lundström, 070-678 90 53

AB Össebyhus

Kenneth Bylund, 070-569 79 89, keby@telia.com