Vallentuna Arbetarekommun är Socialdemokraterna i Vallentuna. Arbetarekommunen är en regional organisation inom det socialdemokratiska partiet i Sverige.

Använd ditt medlemskap

Som medlem har du stora möjligheter att påverka och förändra. Du kan skriva motioner om du har förslag till förändringar i Vallentuna eller om det handlar om utveckling av partiets organisation. Som medlem har du också yttranderätt och förslagsrätt i Socialdemokraterna i Vallentunas högsta beslutande organ, medlemsmötet.

Vill du vara med och förändra vår stad till det ännu bättre ska du engagera dig i Socialdemokraterna i Vallentuna. Du behövs!

 

Medlemsmöten

Medlemsmöten är Socialdemokraterna i Vallentunas högsta beslutande organ och öppna för alla medlemmar. Datum och tid för medlemsmöten finns i vår kalender nedan.

 

Kommunala gruppen

Kommunala gruppens möten är öppna för alla medlemmar. På dessa möten går vi igenom handlingarna inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Detta är ett bra tillfälle att få insyn i lokalpolitiken och kanske ett första steg till ökat engagemang i partiet. Kommunala gruppens mötesdatum finns i vår kalender nedan.

 

SSU-klubben i Vallentuna

SSU-klubbens ordförande är Dersim Esmaelzadeh. Vill du kontakta SSU-klubben skickar du mail till  vallentuna@socialdemokraterna.se

 

S-föreningar

S-kvinnor har medlemmar från hela kommunen och ordförande är Birgitta Hansson som kan nås på 08-511 775 11 birgitta.han@gmail.com

 

Styrelsen

Styrelsen tillsätts av årsstämman och ansvarar för att utveckla och förvalta Socialdemokraterna i Vallentuna. Tveka inte att kontakta styrelsen om du har förslag, idéer eller frågor.


Petter Mähler, ordförande Agneta Westerberg, kassör
   
Henrik Hedman, sekreterare Catharina Fridén Hedrenius, studieorganisatör
 
Daniel Färm Thomas Arctaedius
 
Anette Karlsson Jaana Tilles
   
Andreas Carlsson Jerri Bergström, Valledare
   
Hamdi Abazi

 
 
Lena Lantz  Birgitta Hansson

 

Möten och aktiviteter

Kalendern innehåller planerade möten och aktiviteter och uppdateras löpande.