AK styrelsemöte 10 april 2012

Ordf. Lennart Niklasson hälsade välkomna och speciellt då de nytillkomna ledamöterna, Maria Abrahamsson och
  Peter Trollgärde.
Styrelsen konstituerade sig sålunda, vice ordf. Theresia Nordlund, kassör Trollgärde, sekreterare Gunilla Nilsson samt hennes vice Reidar Eriksson.

Till AK styrelsen är av tradition två poster adjungerade, för kommunen Marie Dahlin och för regionen Kenneth Borgmalm.

  Första maj talare i Vänersborg/Plantaget blir Regionrådet Lena Hult (S).
Lenas bakgrund, hon har varit ersättare i regionstyrelsen sedan regionen bildades 1998. Det uppdraget har hon genom åren kombinerat med uppdrag som ordförande. i den tidigare samlade primär- och tandvårdsstyrelsen och Handikappkommittén.
Efter valet 2010 är hon ordförande i tandvårdsstyrelsen och servicenämnden.
Hon sitter även som ersättare i regionstyrelsens ägarutskott.
Nu som regionråd är Lena ordförande i regionens servicenämnd.

Första maj i Vargön blir en favorit i repris av föregående års välbesökta firande , i tid placerat strax efter det vänersborgska firandet, berättade Joakim Sjöling, -allt är ännu inte färdigt planerat.

Lennart hade glädjen att meddela att en nystart av SSU kommer att ske kommande söndag, där en av de drivande ungdomarna är Hampus Olsson.

Till hösten blir det förtroendemannaubildning, mer om detta vid ett senare tillfälle. Även ordförandemöte planeras till hösten.

En hälsning till alla medlemmar,
kolla in framtidsutredningen Du vet väl att som DU som enskild kan och får påverka, gå in på någon av webbadresserna,
http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Organisationsutredning/
och på Facebook,
http://www.facebook.com/organisationsutredningen

Lennart avslutade mötet med, missa inte att komma till medlemsmötet 26 april på Vänersnäs hembygdsgård, då vi under Theresias ledning skall diskutera F-9 skolorna. Lennart Grann är redan i full fart med planerandet.