AK styrelsemöte 6 mars 2012

  Kassören Hans Norén redogjorde för det ekonomiska resultatet och kunde konstatera att AK Vänersborg går med ett litet plus detta år, och att den budget för 12-13 han gjort, även denna slutar med ett litet plus.

Mötet som samtidigt var det sista inför årsmötet, fylldes med en hel del, bland annat styrelsens svar på motioner inför denna.

  Ordförande Lennart Niklasson tog upp frågan om 1:a maj firandet och det beslöts att tillsätta en grupp med Gunilla Nilsson, Lennart Grann, Norén och Leif Höglund att jobba fram enligt tidigare års koncept.
  1:a maj märket 2012,
Den socialdemokratiska arbetsgrupp, som utformat Första maj-märket, visar inte bara att S är ett parti som, i detta fall, går i takt med sin samtid (uggletrenden) utan också kan sin historia (Pallas Athena).
Vidare är budskapet kunskap och arbete, tidlöst och går som en röd tråd genom Socialdemokratins historia.
Naturligtvis tillsammans med de andra tidlösa klassikerna som jämlikhet, frihet, solidaritet, hållbar tillväxt och hållbar utveckling.

Kunskap och arbete bygger Sverige!

För medlemsmötet i Vänersnäs bygdegård den 26:e april beslöts om att ta upp frågan om våra grundskolors vara och icke vara.
Vår vice gymnasienämndsordförande 
  Theresia Nordlund kommer att hålla i mötet, då Lennart sedan länge är bestämd för en utlandssemester.

På mötet nominerades också 
  Reidar Eriksson till Fonus Sverige styrelsen.