AK styrelsemöte 6 december 2011


  Ordförande Lennart Niklasson hälsade välkomna

 

-Kenneth Borgmalm informerade från Hälso och sjukvården

Underskottet uppe i 600 miljoner, ett jättetufft läge.


-Lennart om bl a Carema Brålanda

En hel del kommer inte fram i debatten. I Vänersborgs kommun kommer en genomlysning av alla entreprenader i mars 2012, bestämt i avtalen vi har sedan länge.
Det har skett mycket på de drygt tio åren, sammanfattade han, viktigt att vi tar ny ställning till de privata vårdföretagen.
Lämpligt tid för detta är februari 2012.

-Planeringskonferens 2012
Lennart, -vi skall jobba med verksamhetsplanen utifrån valanalysen.
Lämplig tidpunkt är efter årsmötet av den nyvalda AK-styrelsen ansåg Kenneth Persson.

Efterträdare som vice ordförande i byggnadsnämnden efter Dan Nyberg blir Bosse Dahlberg, som efter några års frånvaro kommer åter till nämnden, berättade Lennart.

Förtroendemannautbildning

Tre dagar läggs in i kommande budget. Namn som kan hålla denna, har kommit upp. Tomas Gustavsson S-Borås och Sonny Knutling fd pressekreterare i LO, numera ombudsman på LO-distriktet i Jönköpings län.

Sedan förklarade Lennart mötet avslutat med att säga,  det var ett ovanligt snabbt styrelsemöte.