Årsmöte 2012

Tid 29 mars, Kl. 18.30, plats: Folkets Hus, lokal: Rådhussalen

Årsmötet gick med rask fart under mötesordförande Joakim Sjölings och Reidar Erikssons mötessekreterare ledning.
Valberedningen under Lars-Göran Ljunggren hade tydligt gjort ett bra arbete.

De motioner som fanns behandlades i sedvanlig ordning.
   Pensionärsutskottet hade en motion om att inte brukarna skall betala hyra för sjukhussäng, på exempelvis äldreboenden.

De anser att det för det mesta är att se som en arbetsmiljööfråga för de som jobbar för de äldre.
Denna fråga beslöt mötet skicka vidare till fullmäktigegruppen för vidare behandling.

Den enda okända frågan i samband med val av ledamöter till olika poster var att Västsvenska partidistriket kanske kommer att göra en organisationsförändring så att antalet representanter skärs ned.

Är du intresserad av att få veta vem blev vald till vilken plats, kan du maila vår partiexpedition, sap@edsgatan24.se, eller gör gärna ett besök hos Inga-Lill, öppettider är, måndag till torsdag kl. 09.00-15.00  och fredagar kl. 09.00-12.00 gatuadressen är Edsgatan 24.