Distriktskongress 2013

Norra Älvsborgs distriktkongress lördagen 23 mars
Med inledande trallvänlig rock och pop, av ett band som kallar sig "De okända" som nyligen kommit tillsammans, ett klipp på You Tube, att lyssna till och se på.
Norra Älvsborgs partidistrikts kongress 23 mars 2013
Kongressen hölls i Färgelanda sporthall hos 101 års jubilerande Arbetarekommunen
(11 september 1912)
Norra Älvsborgs partidistrikts kongress 23 mars 2013
Ordförande Kerstin Fredriksson hälsade välkommen och berättade något om Arbetarekommunens tillblivelse.
För 101 år sedan var det Stigen som var största ort, tack vare textilbruket på orten Folkets Hus föreningen bildades redan 1913 av samma medlemmar som startade Arbetarekommunen.
Norra Älvsborgs partidistrikts kongress 23 mars 2013
Därpå fyllde vice ordförande Ulla Börjesson på med, att Färgelanda har cirka 6 000 innevånare med fyra tätorter, präglade av fordonsindustrin.
Arbetslösheten är 10% och för ungdomarna är den 18%. Vi har en borgerlig majoritet berättade Ulla som består av M+C+KD, vi har ingen nämndstyrning utan allt går via kommunstyrelsen och olika beredningar.

Norra Älvsborgs partidistrikts kongress 23 mars 2013
Jörgen Hellman inledde efter parentationen över avlidna medlemmar med att ta upp det socialdemokratiska framtidskontraktet som främst pekar på arbetslösheten.
Första stolsraden framför Jörgen var fylld av SSUare, i en utsträckning som inte setts på mången god dag i samband med distriktskongress i Norra Älvsborg.
Arbetslösheten och särskilt ungdomarna var något som senare under dagen skulle visa sig vara en huvudfråga från flera talare.

Jörgen, -förtroendesiffrorna måste öka, menandes att det går inte att slå sig tillro bara för att siffrorna går upp för S och ned för M.
Regeringen går idag i otakt, vi ser få förslag i riksdagen från regeringen. Han påpekade att finansminister Borg blev överkörd på den regeringsbudget han lade i september 2012.
Inkomstklyftorna i Sverige ökar bland annat på grund av skattesänkningar som drabbar låginkomsttagare.

Det kommande höstmötet kommer att hållas i Vänersborg i samband med höstmarknaden den 26 oktober, detta blir även vår valupptakt, avslutade Jörgen.

Av gästerna blev det SSUs Norra Älvsborgs distriktsordförande Filip Svantesson som fick inleda.
Norra Älvsborgs partidistrikts kongress 23 mars 2013
Han hade det glädjande beskedet med sig att SSUarna i distriktet under året har vuxit rejält i antal.

SSU kommer att spela en roll i den kommande partikongressen i Göteborg lovade han, för det som där beslutas i den framtiden skall vi unga leva i.
Filips viktigaste budskap var om ungdomsarbetslösheten, som han anser vara den absolut viktigaste frågan för partikongressen.Det är hög arbetslöshet i vårt distrikt därför är vårt förslag viktigt om en 90 dagar garanti, som ger jobb, utbildning eller praktik.

En garanti som skall börja första arbetslöshetsdagen och inte som nu att man måste vänta tre månader innan något händer.
Jag är medveten om att detta inte löser alla problem, just nu behövs 34 röster för ett majoritetsbeslut i frågan, avslutade Filip och hoppades att Norra Älvsborg skulle bidra med sina 16 röster.

Presentation: Irene Johansen Stortingsledamot som representerar Östfold, som ligger granne med Bohuslän och Dalsland. Irene har tidigare varit ledamot av Moss kommun. representant för grensekommittén Norge-Sverige, en samarbetskommitté som handlar mycket om transportstruktur, något som måste passa denna tidigare personalchef i Jernbaneverket.
Norra Älvsborgs partidistrikts kongress 23 mars 2013
Vi i S, slog Irene fast, prioriterar en gemensam transportutveckling över gränsen.

- Vi har ett val i höst, medias konklusioner i Norge är regeringsskifte till blått. Framskrittspartiet och höyre har bestämt att samarbeta, just nu har S 30% i opinionsundersökningar där höyre har gått ned 3-4%.

Ändå vill Irene ha sagt, -vi har ett hårt jobb framöver. Mycket står på spel i valkampen, när vi redovisar vår politik säger höyre att det är skrämselbilder, något de tagit med sig efter att ha varit på kurs hos moderaterna i Sverige.
Konklusionen är att vi bör inte göra som i Sverige.
Här rekommenderar hon en bok som avslöjande beskriver högerns agenda i Norge, Sverige och Danmark.
Mer om boken, att läsa här.

Kortfattat, högern har packat sin retorik i socialdemokratisk politik. Läs boken säger Irene, som är djupt bekymrad över utvecklingen i Sverige.
Vilket samhälle vill vi ha, det är viktigt att få fram. När vi visar på vad som sker i Sverige så säger höyre i Norge, att det är skrämselpropaganda.

Irene avslutade med att på stående fot inbjöd hon svenska politiker att komma till valrörelsen i höst i Norge och berätta vad som skett i Sverige.

Presentation: Olle Burell är kommunsekreterare (försteombudsman) för Socialdemokraterna i Stockholm, ordförande för kyrkomötets S-grupp och ledamot av kyrkostyrelsen.
Han är boende på Söders höjder så får vi hoppas denna dalkarl tagit seden dit han kommit och hejar på Hammarby som kontring på Dambergs förkärlek på Solnas AIK , Olle är arkitektutbildad.
Norra Älvsborgs partidistrikts kongress 23 mars 2013
Han inledde med att säga, -Stefan Löfven hjälper oss stt skärpa politiken och bygga laget. Vi skall använda varje tillfälle för att möta väljarna, våra grannar, vänner, skolkamrater med vår socialdemokratiska politik.

Kyrkopolitiken utgår från samma grund som partiet, en öppen folkkyrka för alla.
Här kan du läsa om det kyrkopolitiska programmet, klick.

I sitt manifest inför kyrkovalet 2013 lyfter Socialdemokraterna fram tolv viktiga punkter för att Svenska kyrkan ska nå framgång som öppen folkkyrka på 2010-talet.

Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum
1. Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar! 
2. Förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga! 
3. Håll Sveriges kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och välvårdade!

Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde 
4. Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan! 
5. Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling! 
6. Var drivande i religionsdialog och i arbetet mot mobbning och rasism!Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna
7. Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden! 
8. Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet! 
9. Skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan med kommunerna!

Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling 
10. Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i lokalsamhället! 
11. Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda! 
12. Bedriv diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap!

I kyrkan finns idag 8 000 förtroendevalda, 186 234 röster fick S i senaste valet.
Ett av flera motiv till att vi ställer upp är alla de som röstar på S och vår politik. Vi är ett parti med framtidstro och för reformer där människornas behov skall styra.

Röstandet ser olika ut i Sverige, valdeltagandet från S är endast 13% i Norra Älvsborg än mindre 11,4%.
Det finns många röster att hämta i "bibelbältet", som sträcker sig från Kalmar via Jönköping, Skaraslätten till Bohuslän.

Det handlar om alla människors lika värde, säger Olle. Det var exempelvis S +C som på 1950-talet såg till att vi fick kvinnliga präster.
När det gäller Sverigedemokraterna är de inriktade mot muslimer, deras sätt att arbeta går ut på att slå kilar genom olika grupper i samhället.EU valet och Kyrkovalet är helt annorlunda än våra andra val.Endast 45% av oss röstar i EU-valet och 13% i kyrkovalet.

Inför Kyrkovalet är det grundläggande att påminna alla röstande, från 16 år får man rösta i kyrkovalet.
Det är viktigt att rösta för att bland annat hålla Sverigedemokraterna borta, för att även tala om att skapa en vänstervind för Löfven till riksdagsvalet.
Här hade Olle en mycket enkel taktik, om du tar med dig en till två personer och får dem att rösta, så får vi en jordskredsseger, så lite skiljer det.Hans uppmaning till alla SSuarna i lokalen, tänk på att DU får rösta från 16 år.
Ett sätt att mobilisera är att alla de som har Facebook sidor, att de skriver om, när och hur det går till att rösta i kyrkovalet och det stora varför.

Mikael Damberg gruppledare i riksdagen och ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län. Bosatt i Solna (erkände att han är AIKare) har rötterna i Esbo Finland (modern, riksdagskandidat i Finland och SSU distrikts-ordförande) och Utansjö i Ångermanland (fadern Nils-Gösta, partikassör 1971-1987 och SSU ordförande).
Mikael har följt föräldrarnas tradition att ta vägen genom SSU och var dess ordförande 1999-2003. 
Han är även ordförande i den ideella stiftelsen Fadimes minnesfond som är en oberoende insamlingsstiftelse som vill hedra minnet av Fadime Sahindals person och gärning.
Norra Älvsborgs partidistrikts kongress 23 mars 2013
Mikael inledde med ett ord, framtid
Inte bara här utan i hela världen händer mycket. Kina och Asien är nu i centrum på världskartan.Den globalisering som sker hänger ihop med kunskapsvärlden.
Många länder vi konkurrerar med, jobben och kunskaper hänger ihop. Ett sätt att bekämpa arbetslöshet och bereda vägen för framtiden är nya perspektiv. 

Vad krävs av Sverige, ett litet land i Norden
Moderaterna har genomfört sitt program, sänkt skatterna med 100 miljarder och samtidigt har arbetslösheten ökat till 8 %.
De är ansvariga, här och nu skall de regera Sverige, inte efter ett kommande val.
Vår politik är ordning och reda i ekonomin. Det regeringen inte fattat är att det krävs investeringar för exempelvis järnvägar och bostäder. Ligger man inte i framkant tappar man jobb.

Mikael tog upp exempel på förändringar som måste till, som att små företag måste få betalt inom 30 dagar, de kan inte ligga och vänta på storföretagen som kan ta ända upp till 90 dagar på sig att betala.

Offentliga sektorn, den är viktig, här väntas 400 000 lämna för pension snart. Vi måste visa på att det är viktigt att jobba i offentlig verksamhet. Det tär på oss (som en nation) när arbetslösheten ligger på 8%.

Finansminister Borg var ensam om att när han lade sin budget för 2013 (20 september 2012) att det året skulle bli ett bra sådant.
Det har han fått revidera, men han har inte räknat om budgeten eller tillfört några medel.
Arbetslösheten har sedan dess ökat med 35 000 personer.

Jobbfrågan ingår i socialdemokratins DNA, vi ser att klyftorna drar i sär och vi kan inte behålla den svenska välfärden med 8%-ig arbetslöshet.
Det är viktigt att visa för bland annat för de unga, att de kan lita på att S löser arbetslösheten. Det skär i mig, säger Mikael, att regeringen inte gör något, istället drar de ned antalet högskoleplatser med 20 000.

Vi måste bygga framtidens jobb. Skolan kräver investeringar, Björklund, som skolminister, tittar bara bakåt, hans bästa datum gick ut för en tid sedan.12% lämnar grundskolan utan nationell behörighet att komma in på gymnasiet.

Ser vi på de fattigaste platserna i Sverige, så kan det vara upp emot 50%. Klarar vi inte skolan, så kan jämlikheten fallera.
Det krävs investeringar av lärare, mindre klasser. Vi vet att det är relationen lärare och elev som är det viktigaste för eleven.

Här tog Mikael upp förslaget med läx-RUT, det visar att regeringen tappat fokus, sa han och menade alla barn har rätt till att gå i en bra skola.

Jag är stolt, säger Mikael, av att bo i Sverige
Men att börja dela upp människorna i olika grupper var man kommer ifrån, det är inte mitt Sverige.
Det finns en agenda att dela upp Sverige i de som arbetar och inte, de som är sjuka och de som är friska.
Vi måste vara uppmärksamma på detta uppdelande i vi och dom. Ett sådant samhälle vill inte jag lämna över till mina barn och barnbarn.Jag  tror det finns en känsla för attt hålla ihop vårt samhälle.
Norra Älvsborgs partidistrikts kongress 23 mars 2013
Med S finns satsningar för att bryta arbetslösheten, vi måste ordna insatser från dag ett och inte som nu när de unga inte får hjälp förrän efter de tre första månaderna.

Till avslutning sa Mikael, -vi har träffat många som säger att S har bra politik. Vi har bestämt oss, vi skall byta regering 2014.

Det blev även tid för frågor, Carlos Rebello da Silva från Lilla Edet undrade:
utbildning är viktigt för framtiden, det ställer krav på morgondagens ungdom. Den kommunala budgeten blir idag dränerad på pengar, privata skolor går i konkurs.Hans fråga var, -jag önskar kommunalt vetorätt i samband med etablering av friskolor.
Mikael: -vi har inte insyn och kommunen har inte mycket att säga till om, vilket beror på att Miljöpartiet stått på de borgerligas sida i frågan.
Kanske att MP nu gått över till "rätt sida", vår. Vi vill sätta upp nationella regler för att få bort vilda västern mentaliteten.

Därefter började mötesförhandlingarna.
Till en av två mötesordföranden valdes Håkan Ekman
Norra Älvsborgs partidistrikts kongress 23 mars 2013
Håkan som kom inflyttandes till Färgelanda 1978 från Trollhättan, var under 16 år SIF-ordförande på det som så småningom skulle bli Lear-fabriken.
Fanor från 1912 och framåt, publiken klart yngre
Norra Älvsborgs partidistrikts kongress 23 mars 2013


Sammanfattningen när det gäller val, nästan alla blev återvalda endast några få steg av och några nya kom till.

Ur motionsskörden: 

Längre öppettider på vårdcentralerna, Laila Andrén, Åmål
Enligt Lena Hult som svarande för styrelsen är det kanske möjligt att utöka med någon enstaka timme, däremot trodde hon inte att det  som motionären önskade öppet fram till 22.00 är genomförbart, med tanke på allt en vårdcentral skall tillhandahålla enligt avtal med regionen.
Motionen översändes till regionstyrelsen

Återinförande av frivillig skrotningspremie, Åke I Andersson, Dals Långed
Den kommer att skickas vidare till partikongressen i Göteborg

Beskatta alla bostadsformer likvärdigt, Stina-Kajsa Melin, Ale
Motionen sänd till partikongressen i Göteborg

Beslut togs också om att nästa års distriktkongress kommer att hållas 29 mars 2014 i Trollhättan på Folkets Hus.
Norra Älvsborgs partidistrikts kongress 23 mars 2013

Jörgen Hellman till slut, det har varit en fantastiskt inspirerande dag, efter påskledighet väntar en partikongress som lovar en hel del.
Han rekommenderade avslutningsvis en bok av Hilding Johansson, Trollhättan (1915-1994) om sin tid i politiken, en bok partidistriktet kommer att subventionera till ett bra pris.
Johansson var riksdagsledamot i andra kammaren 1961-1970. Han var därefter ledamot i enkammarriksdagen 1971-1982, invald i Älvsborgs läns norra valkrets.

Dagens uttalande/statement stod riksdagsmannen Peter Johnsson för:
-dagens regering lägger 80% av sin kraft,
undertecknad tolkar att han menar regeringens avsaknad av propositioner (regeringsförslag till riksdagen).

Enligt Ylva Johansson (S) vice ordförande:
har arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) ställt in möten i arbetsmarknadsutskottet på grund av att hon saknat propositioner och förslag från regeringen. Normalt sammanträder  riksdagens utskott två gånger i veckan.
Redan under 2013 har Engström ställt in tretton sammanträden.
skriver Jan Söderström i AiP, Aktuellt i politiken, 12/2013

Till avslutning Mikael Damberg med Norra Älvsborgs SSU kongressrepresentanter en solig bild om en morgondag som gryr röd
Norra Älvsborgs partidistrikts kongress 23 mars 2013