Medlemsförmån Fonus och Familjens jurist

Fonus är ingen vanlig begravningsbyrå. Unikt för oss är att vi är runt 2 400 organisationer som tillsammans äger Fonus. Som medlem i en av dessa organisationer är du viktig. En av organisationern är Socialdemokraterna.

Ditt och alla andra medlemmars delägande ger både insyn och möjlighet att påverka

Som tack för att du äger ger Fonus dig en förmån vid beställning av begravning för dig eller dina närstående under 2014.
Hör av dig till organisationens medlemsansvarige så får du en värdecheck på 500 kr. Checken gäller vid beställning av begravning hos Fonus för dig och din make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder, svärförälder samt mor- och farförälder. Beloppet dras av vid beställning av begravning.

Hit vänder du dig för att få en värdecheck om du tillhör Socialdemokraterna i Vänersborg:

Arbetarkommun har sin expedition på Edsgatan 24, Vänersborg 

0521 -134 85  epost: Socialdemokraterna i Vänersborg

En ytterligare förmån: 

Familjens jurist samarbetar med Fonus, om du har långt till närmaste Familjens juristkontor kan vi, tack vare vårt samarbete, även möta dig på något av Fonus kontor; du väljer det som är närmast och känns bäst för dig!  

Har du anlitat Fonus för begravningen får du även en värdecheck, av dem, som ger dödsboet 750 kr rabatt vid köp av bouppteckning hos Familjens jurist! 

Hemsidan till Fonus i Vänersborg  , närmaste Familjen Jurist kontors hemsida.Trollhättan