Första maj 2013

Temat för årets första maj är, jobb och framtidstro
Första maj tåget ringlade fram längs bland annat Hamngatan med svensk flagga och orkester i täten.
Första maj tåg Vänersborg

Första maj tåg Vänersborg

Första majtåg Vänersborg

Lars Johansson och Lennart Niklasson

Lars Johansson och Lennart Niklasson
Lennart inledde med att säga att i Vänersborg är arbetslösheten hög, framför allt för ungdomar. Vi har en kommunledning, en så kallad miniallians som styr i minoritet.
De är helt overksamma, de får stryk i kommunfullmäktige i alla viktiga frågor.de sitter kvar på sina taburetter utan förmåga att styra kommunen. 
- vi behöver fatta beslut om framtidens omrpden när det gäller bostäder och företagsetableringar,- vi behöver ha en strategi hur vi skapar nya jobb.
- vi har exempelvis föreslagit sommarjobb för alla ungdomar och heltisdtjänst som norm inom kommunen.

Det senaste minialliansen föreslagit är stora besparingar i den kommunala verksamheten exempelvis att stänga Gläntans äldreboende, något vi aldrig kommer att föreslå.
- vi vill flytta hamnen till Vargön, - vi vill utveckla det området till ett tillväxtnav, - vi vill bygga en ny stadsdel på Vassbotten, med boende nära kommunikationer i form av välutbyggd buss och tågtrafik.

Vänersborg behöver ett nytt styre där socialdemokratin har det avgörande inflytandet över de politiska besluten.Vi är beredda att jobba för full sysselsättning och skapa framtidstro för Vänersborg och vänersborgarna, avslutade Lennart.

Därefter blev det SSU:s ordförande Nils Dahlgren i Vänersborg som tog till orda, hans tal från familjedagen senare på eftermiddagen vid villa Björkås, längre ned på sidan.

Dagens huvudtalare i Plantaget var Lars Johansson, riksdagsledamot och Göteborgare med rötterna på Hisingen
Kort om Lars: Riksdagsman efter valet 2002 för Göteborgs stads valkrets. Sedan 2012 är han ledamot i Trafikutskottet. Han var ledamot av Näringsutskottet 2002-2006 och 2010-2012 och i Krigsdelegationen 2006-2012. Tidigare var han även vice ordförande i Skatteutskottet (2006-2010) och suppleant i Finansutskottet (2002-2006). Han är också ledamot i Exportkontrollrådet.Johansson var anställd på Volvo till 1973 och fackligt aktiv. Därefter har han varit ombudsman i SSU och socialdemokraterna och från 1986 kommunalpolitiker i Göteborg.Dessutom har han varit med om att bygga upp det socialdemokratiska ledarskapet i Regionen under åren 1998-2002, då han jobbade med detta i Vänersborg.

Lars Johansson första maj talare i Vänersborg
Han tog upp några viktiga bitar för Vänersborg, norska regeringens planer på att bygga dubbelspår fram till svenska gränsen.
Här tryckte han på att den borgerligt ledda regeringen helt försummat planeringen för dubbelspår mellan Öxnered och Kornsjö vid gränsen till Norge. S i riksdagen driver att en förstudie skall göras, berättade Lars.

Av den enkla anledningen att lastbilstransporterna exempelvis mellan Oslo och Göteborg kommer att öka med 70 procent i nuvarande takt till 2025, menar Lars. Det handlar om växthusgasers ökning, kapaciteten på järnvägen är idag begränsad, dubbelspår skulle kunna öppna för ökad godstrafik och persontrafik, leda till arbetspendling båe till Sverige och Norge.
- Dalsland och Vänersborg skulle få ökad växtkraft och tillväxt. Se på Göta älvdalen sedan dubbelspåret kom igång.Lars om den borgerliga trötta regeringen, en regering som han menar är utan tro på framtiden
De för ständigt ett prat om elände i andra länder som gör att över 400 000 är arbetslösa i Sverige och att 25 % ungdomar är arbetslösa.Detta är som han säger, inte sant. Arbetslöshetsstatistiken talar sitt tydliga språk, Sverige är på en åttonde plats långt efter Danmark, Holland och Tyskland.

Den borgerliga regeringen har satt igång en stor systemförändring som smyger sig på i det svenska samhället
Det handlar om att förstöra våra gemensamma trygghetssystem, för att sedan säga att det är den enskildes fel om man  inte klarar att få jobb eller rätt utbildning.
Kort sagt  sköt dig själv och bry dig inte om andra. Denna ideologi drivs främst av moderaterna. Ta till exempel Fas 3 som är bland det värsta regeringen med den tidigare partisekreteraren Sven-Olof Littorin har hittat på. När man har varit arbetslös tillräckligt länge hamnar man i detta borgerliga projekt som inte ger någon lön att leva på, ingen utbildning till nytt jobb.

Människor i Fas 3 vågar inte berätta vid anställningsintervjuer att man har hamnat där för arbetsgivare vet att då har man ingen utveckling. Hit har regeringen placerat 34 000 människor.
S föreslår att Fas 3 skrotas och ersätts med extratjänster i välfärden och i ideella sektorn för de långtidsarbetslösa. Staten skall stå för hela länekostnade som skall vara enligt kollektivavtalen. Det ska också gå att kombinera med utbildning. Det är så människor får möjlighet att gå vidare.
Vi ska ta fram ett kraftfullt program mot arbetslösheten. Det kräver en aktiv näringspolitik, investeringar i kunskap och en fungerande välfärd.
Vänersborgs S-kvinnors flagga vecklar ut sig i blåsten
Vänersborgs S-kvinnors flagga

Det första målet S har satt är att Sverige fram till 2020 ska öka
antalet personer som har arbete så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU.
Men välfärden är så mycket mer säger Lars. bland annat en rättvis skatt, där alla betalar samma skatt på inkomsten oavsett om det är lön, A-kassa eller pension.

Till avslutning tog Lars upp hur den borgerliga regeringen gynnar de välbeställda och moderatstyrda kommunerna i Stockholms län
Först en historisk kort återblick av Lars. När socialdemokraterna i Sverige byggde upp ett utjämningssystem mellan landets kommuner som gjorde att man skulle få likvärdiga förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet på. Det gör att kommuner som har innevånare med lägre beskattade inkomster får utjämning från de kommuner som har många höginkomsttagare.

Om detta har kommunalpolitiker i Sverige varit i stort sett överens om. Men en grupp moderatstyrda Stockholmskommuner stretar emot. 
Det är de tongivande med de högsta inkomsterna och den följdaktligen lägsta kommunalskatten på under 30 kronor.
Här kommer nu Lars fram till hur det nu ser ut
Stockholms stad hade förra året ett överskott på 3 miljarder kronor och Sveriges lägsta skatt på 29:30. Nu föreslår regeringen att Stockholm ska få nästan en halv miljard i extra statsbidrag samtidigt som kommunstyrelsens moderate ordförande Sten Nordin säger att man nu planerar för ytterligare skattesänkningar.
De andra tio kommunerna runt Stockholm som Danderyd och Täby med låg skatt och många höginkomsttagare får dela på 500 miljoner kronor extra i statligt bidrag så  att  även de kan fortsätta sänka skatten.

Den miljarden är inte finansierad utan den plockades fram ur den moderate finansministerns kassa, för att man skulle bli överens i regeringen.
Det kan vara bra att ha i minnet nästa gång regeringen Reinfeldt påstår att det finns inga pengar till arbetslösa eller sjuka, som sagt intresset ljuger aldrig, avslutade Lars.

SSU Vänersborg plakat
Första maj Vänersborg SSU plakat

Vid villa Björkås hade även detta år Vargöns sossar organiserat med musik, tipspromenad, korvgrillning och kaffe med dricka samt två bra talare, först ut den nye SSU ordföranden i Vänersborg, Nils Dahlgren 
Första maj SSU Nils Dahlgren
Samhället runtomkring oss förändras i en hisnande takt inledde han.
Facebook, Twitter och Instagram har revolutionerat sättet vi kommunicerar på. Globaliseringen har öppnat upp platser vi tidigare bara kunde drömma om. Det är en fantastisk händelseutveckling som krympt världen och tagit den närmare.

Men utvecklingen har också kommit med en baksida. 
För 20 år sedan, vem hade kunnat tro att amerikanska bankdirektörers girighet, långt borta på andra sidan jordklotet, skulle kunna slunga ut Europa i en av de värsta ekonomiska kriserna någonsin? Eller vem hade kunnat gissa att vi, bara lite mer än ett halvt sekel efter de fruktansvärda koncentrationslägren i Auschwitz, återigen skulle se nazistiska och fascistiska partier ta plats i folkvalda parlament runtom i Europa?

Aldrig någonsin har världen förändrats så fort. Och aldrig någonsin har politiken stått mer stilla
Vi ser det inte minst här hemma i Sverige. Rekordmånga unga saknar jobb – regeringen sitter still. Kunskaperna sjunker i skolan – regeringen sitter still. Bostadsbristen skjuter i höjden – regeringen sitter still. 

Den enda gången jag kan minnas att den borgerliga regeringen har rört på sig var när de grillade korv hemma hos Annie Lööf tidigare i år – men inte blev jobben fler för det. Nej, skämt åsido.
Sverige kan inte styras av en regering som sitter still i båten när en flod av arbetslöshet sköljer in över Sveriges unga.
Sverige måste styras av en regering som vågar ta matchen mot arbetslösheten och investerar i ungas jobb- och framtidschanser.
Ett samhälle i förändring kräver en politik i rörelse. Vi socialdemokrater har genom historien visat att vi kan vara den rörelsen. Så gör vi även idag.

Vi har sagt att 90 dagar – inte mer – ska du max behöva vara arbetslös som ung i Sverige. Du ska få individuellt anpassade insatser från första dagen, men inom 90 dagar så garanterar vi dig antingen jobb, utbildning eller praktik.Det är en avsevärd skillnad mot regeringens handfallenhet för att lösa jobbkrisen. 

Har ni hört något dummare än att man som ung arbetslös i regeringens system måste vänta i tre månader innan man får kvalificerat stöd från Arbetsförmedlingen? 

Hur man än vrider och vänder på det kan det inte ses som seriös arbetsmarknadspolitik. 
Skiljelinjen är tydlig. Vi garanterar dig jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Regeringen säger att du måste vänta 90 dagar innan det ens kan bli tal om insatser. Rörelse står mot stillasittande, aktivitet mot passivitet – insatser mot desperat väntan.Den skillnaden spelar all roll i världen för unga arbetslösa – men också för Sverige.

Tänk vad det skulle innebära för välfärden om alla 430 000 arbetslösa kom i jobb och kunde bidra till den? Tänk, vad det skulle betyda för Sverige om vi kunde frigöra potentialen hos alla hundratusentals ungdomar som varje morgon vaknar upp utan ett jobb att gå till? Tänk vad det skulle betyda för Sveriges välstånd och utveckling. 

Där borgerligheten har gett upp, ser vi samhällspotential. Där borgerligheten ser personliga misslyckanden, ser vi gemensamt ansvar. Där borgerligheten ser belastningar, ser vi framtidschanser.Och där borgerligheten står still, har vi en politik i rörelse.

Ungdomsarbetslösheten är vår tids största utmaning
Men vi får inte glömma att frågan handlar om så mycket mer än bara jobb för unga – den handlar om synen på framtiden. 
För första gången någonsin har Sverige en generation unga som riskerar att få det sämre än tidigare generationer. Utan jobb får man ingen bostad, utan bostad kan man inte flytta hemifrån och utan att flytta hemifrån är det svårt att bli vuxen och ta plats i samhället.

När vi säger att vi vill satsa på jobb för unga betyder det alltså så mycket mer än bara någon insats hit och dit. Vi vill investera i unga, deras möjlighet att ta plats och bli vuxna, eftersom att vi vet att det är samma sak som att investera i framtiden. Det här har borgerligheten aldrig förstått. För dem handlar ungdomsarbetslösheten alltid om kronor och ören i statens balansräkning – aldrig om framtiden.
Sänka skatten har de minsann råd med, men satsningar på ungas jobb och utbildning är visst alldeles för dyrt
Kan ni förstå att samtidigt som hundratusentals unga är arbetslösa i Sverige, så tvingas riksdagens arbetsmarknadsutskott ställa in sex av tretton möten för att det inte finns några förslag att ta ställning till från regeringen? Och så pratar de om arbetslinjen! Kamrater, det är ett hån mot alla dem som dag in och dag ut kämpar för att få ett jobb.
Ett samhälle i förändringen kräver en politik i rörelse. Med din insats kan det bli verklighet. Idag börjar slaget om framtiden, avslutade Nils sitt tal.

Till musik från gruppen Fjorden,
Första maj musikgruppen Fjorden
som består av tre förstaårs esteter från Birger Sjöberg, August Glännestrand på trummor, Freddie Carlson på bas och Axel Sekund på piano.De kör en sorts blandad mix av jazz, rock och pop i ett lugnt tempo, även med egenkomponerad musik sa Freddie.

Marie Dahlin tog i sitt korta tal bland annat upp hur man ska och bör sitta i en båt, hon inledde med att säga:

jag anser att om regeringen i Stockholm inte sitter still i båten, så har den vänersborgska varianten ännu inte kommit i båten och satt sig ner.

För, som hon sa, det har varit stiltje i fyra år i Vänersborgs kommun.

Under den socialdemokratiska tiden köptes hamnområdet i Vargön, här har den borgerliga minialliansen under dessa fyra år inte fattat några beslut. Jag är på dem hela tiden säger Marie, de säger inget emot och heller inget för.

En annan punkt som de inte överhuvudtaget resonerar eller talar om enligt Marie är arbetslösheten i Vänersborg.

För att få förändring i Vänersborg är det viktigt nästa år att rösta rätt. Vi måste byta regering både i kommun och stat nästa år avslutade Marie.

Joakim Sjöling, strålade ikapp med solen, som ordförande för Vargöns sossar och organisatör för familjedagen.
- Härlig dag, många som fick lyssna på bra musik från gruppen Fjorden och många barn fick rida på ponnies.

Bland ryttarna märktes Ellen 4 1/2 år
Första maj Ellen 4 1/2 år

En dag med politiskt engagemang på två platser som drog nästan trehundra besökande.