Första maj 2015

Uppställning på gågate delen av Edsgatan av runt hundra framför torgbrunnen då Plantagets ombyggnation ännu inte är klar.
Avmarsch demonstrationståg
Sedan Kungsgatan upp och rundning av museet samt Drottninggatan ner och runt residenset.
Budskap demonstrationståg
Residensgatan fram till Sundsgatan och
SSU

Demonstrationståg

Demonstrationståg

denna upp till gågatekrysset där dagens manifestation hölls.
Demonstrationståg 

AK-ordförande Gunilla Nilsson
Nyvalda Arbetarekommuns ordföranden Gunilla Nilsson hälsade välkommen och kunde se att de hundra hade nog dubblerats i antal här vid gågatekrysset. Hon introducerade dagens förste talare,
Enes Sahman SSU
Enes Sahman SSU Vänersborg som tog upp att det han och kamraterna kände, som  är oro, otålighet och förväntan.
-förväntan, att regeringen ökar jämlikheten, då Sverige är det land där ojämlikheten ökar mest, ojämlikhet är ofrihet.
-otålig, att det går långsamt och saknas pengar till viktiga investeringar, varningsklockor har ringt men borgerligheten har istället spätt på ojämlikheten.
-oro, att samhällsutvecklingen rör sig snabbare än partiet.
SSU kommer att på den kommande partikongressen i maj driva frågan om ett nytt jämlikhetsprojekt och se till att kongressen lägger grunden detta, utlovade Enes
Enes Sahman SSU Vänersborg
som därefter hedrades för sitt tal med en röd ros .
Näste talare,  nyvald ordförande för S-Kvinnor Christin Slättmyr tog upp SSUs stafettpinne om jämlikhet.
Christin Slättmyr S-kvinnor
Hon kunde konstatera att den regering vi fått, är vår första feministiska och med detta ansåg Christin att förändringar måste ske.
Som exempel tog hon upp att var tredje kvinna mot var tionde man arbetar i ofrivillig deltid.

Även dagens huvudtalare riksdagsledamoten och ordförande S i Norra Älvsborg, Jörgen Hellman från Lilla Edet hade också delvis ett jämlikhetsspår.
1 maj tal Jörgen Hellman i Vänersborg 2015

Nedan några klipp ur Jörgens tal:

Vänersborg har många bra förutsättningar att utvecklas, Regionhuvudstaden, med allt vad det innebär. Vänerns alla möjligheter till fler turister och mer sjöfart och en hamn i Vargön istället för mitt i Vänersborgs centrum. Det är en fantastisk miljö i Dalslandsdelen av Vänersborgs kommun och inte att förglömma Halle och Hunneberg.

Vi måste kämpa på för att det ska bli en fantastisk utveckling. Jag vet att Marie (Dahlin) och de politiskt aktiva i kommunen kämpar med att förbättra servicen och att det ska byggas mer och mer hyresrätter.

Ideologiska skillnaderna i svensk politik är stora.  Få gånger är det så tydligt som när vi försöker tackla arbetslösheten. Högern har i åtta år sänkt skatter, flyttat makt från löntagarna och subventionerat tjänstesektorn.

De har skurit upp stora hål i skyddsnäten och tvingat de arbetslösa till låga ersättningar och en allt märkligare karusell av kontroller och påtryckningar.
När den förra regeringen till slut tvingade Arbetsförmedlingen att anlita coacher som ägnade sig åt healing och organiserad brottslighet förstod alla att de hade gett upp.

Notan för skattebetalarna gick på miljarder. Men så många nya jobb blev det inte.

Här blir skillnaderna i svensk politik tydliga. Vi har satt upp ett ambitiöst mål.

Vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Vi ska se till att inga unga går sysslolösa i mer än 90 dagar. Jobb, praktik traineeplatser eller utbildning är vägen för ett liv i arbete. För att uppnå detta har vi antagit en jobbstrategi som står på tre ben.

För det första: Investeringar i infrastruktur, bostäder, forskning och klimatomställning.
För det andra: Fördjupad samverkan med näringslivet.
För det tredje: Utbildning och förbättrad matchning på arbetsmarknaden så människor kan ta de jobb som växer fram.

Skolan ska rusta oss för livet, den ska vara ett verktyg för jämlikhet och för att utjämna skillnaderna vi fått med oss hemifrån. Åtta år av högerstyre har avsiktligt försökt stöpa om skolan till ett sorteringsmaskineri. Skolan måste vara platsen där barn och unga lär sig bli delaktiga samhällsmedborgare. Då kan unga vinna sin framtidstro. Då lär de sig också mer.

Vårt löfte att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation är ett djärvt men nödvändigt löfte.
Det förutsätter en politik som utjämnar, det förutsätter en politik som erbjuder en trygg och förutsägbar välfärd och det förutsätter en generell politik som omfattar alla och utgår ifrån behovet, inte storleken på din plånbok.
Politiken fokuserar på att minska den ojämlika hälsan bland befolkningen. Det är fortfarande så att människors livslängd är beroende av var man bor, och under vilka betingelser man lever.

Det är fortfarande så att alla inte får en jämlik vård. Det är fortfarande så att jämställdheten i vården måste stärkas. Vården måste ha patienten i fokus. Därför motsätter vi oss att vården splittras och blir utsatt för marknadskrafterna.

När det gäller den orättfärdiga straffskatten på pensionärer så försökte vi i höstas att ta det första steget att ta bort den. Det röstade SD och de borgerliga partierna ned. Men tack vare decemberöverenskommelsen kommer vi nu att kunna ta nästa steg i höst.

Vi gick till val under parollen ”Ett bättre Sverige – för alla”  Nu ska vi verkställa detta!

Så avslutade Jörgen Hellman sitt första majtal i Vänersborg, sedan fortsatte han ut till Vargön och  socialdemokraternas familjedag vid Villa Björkås, där han även gav ett tal.

LO hade vänligheten att även i år bjuda på kaffe och varmkorv, Bullens, jo jag tackar, i samband med första majfirandet vid gågatukrysset.

LO Brodin och Larsson
Vänersnäs starke man Lennart Grann ställde upp med fiskdamm och här kunde barn redan denna fredag få napp på lördagsgodis.

Sen blev det färd för en del färd till det fagra område i Vargön som stavas Villa Björkås, där de nyrestaurerade dammarna har fått några ovanliga gäster.
Känd simfågel

Simsnäppa

Här var det annars som traditionen påbjuder, tipspromenad, ponnyridning för de små, korvgrillning
Gratis korv för barn
och kaffeservering samt lotterier,
Ponnyridning
samt en nyhet ansiktsmålning för den som behagade.
Ansiktsmålning påbörjad

Jörgen Hellman fick efter sitt tal ett samtal med Barn och Utbildningsnämndens ledamot tillika Vargöboende Joakim Sjöling i det strålande och värmande solskenet
Jörgen Hellman och Joakim Sjöling
där musiken framfördes av syskonen Olivia och Linus Lundberg, med ett härligt varierat utbud från ABBA till Birger Sjöberg.
Linus och Olivia Lundberg musicerar 

En första maj 2015, som gick i solens tecken, knappt ett moln skymde,
Leif Höglund Text och foto