Fullmäktige 25 april 2012

 Att beskriva KS (Kommunstyrelsen) handläggning av frågan om Socialnämndens underskott visavi det lagstadgade försörjningsstödet, känns minst sagt märkligt.
Här saknas 20 miljoner i Socialnämndens kassa.

Det socialdemokratiska förslaget är att redan nu släppa till 12 miljoner och sedan i höst minst ytterligare 8 miljoner, pengarna finns i den vänersborgska kassakistan.

För 2013 är tydligen samtliga partier överens om ett så kallat ramhöjande belopp på 20 miljoner.

Men vad har skett i KS behandling avseende 2012, här har något märkligt skett.
Vänstern vänslas med moderaterna och röstar nej till att stärka den Socialnämndska kassan.

S genom Lennart Niklasson uttryckte det, -ovanligt att M+V kramar varandra så här mycket.
Centern genom Ann-Britt Fröjd, -de gamla behöver den personaltäthet som är idag, hon ondgjorde sig också över sparmålet detta år och röstade bifall till S/Niklassons motion.
Miljöpartiet genom Marika Isetorp gick också upp i talarstolen och yrkade bifall till S/Niklassons motion.

Vid omröstningen som krävde votering, gick sverigedemokraterna, moderaterna, vänstern och välfärdspartiet ihop och röstade för att inga pengar under 2012 skall stärka Socialnämnden.

SD+M+V+Vfp, snacka om ohelig allians, det är politik det.


Intressant att vänstern nu gått helt runt i den politiska cirkeln och får ihop det med sverigedemokrater och högern, de som kallar sig nya moderaterna, skall vi nu kalla vänstern för de nya moderaterna?

Det var kvällens uppvisning i politiskt piruettande, nu till övriga punkter, mer i ordning kommande.


S-Benny Jonasson har varit revisorernas ordförande och var den som drog revisionsberättelse 2011 i talarstolen.
Här fanns bl a anmärkningar mot flera nämnder för att de underbudgeterar.

Uppenbart för den som läst revisionsrapporten är att det finns en ”
laissez faire",  
låt gå politik, (mitt uttryck) .
Något som moderaten och kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell, uppenbarligen inte hade några åsikter om,  så då tfår jag tro att han så klart att håller med de politiska revisorerna, som är från fullmäktiges partier.

Däremot hade Miljöpartiets Per Sjödahl åsikter om Lidells förhållande till nämnderna som kommunstyrelsens ordförande och ansvarig för detta,
Sjödahl, -gav kritik till Lidell för att denne tillåter nämnder att underbudgetera.
I slutänden fick KS ansvarsfrihet.

 

När årsredovisningen för 2011 kom upp, steg Gunnar Lidell upp i talarstolen och höll ett något osammanhängda tal, sånt som också kallas för snömos, om det han skrivit på en av sidorna, såsom varande kommunstyrelsens ordförande.
Jag undrar om någon i församlingen troligen inte ens Lidell själv, vet vad han sade, en timme efter avslutat möte.

I redovisningen fanns kritik från ledamöter om att av 26 huvudmål i kommunen är det bara 13 som nåtts.

Niklasson tog taburetten och i miljöavsnittet tog han en del poäng på moderata Lidells 360 sväng när det gäller hans inställning till investeringen i VA mellan Brålanda och Vänersborg, det som skall gå längs Vänerkusten.
Niklasson sa att det var ju bra att han hade ändrat sig i fråga om investeringen.

 

En storligen märkligt beteende har uppdagats i Samhällsbyggnadsnämnden, där beslut i delegationsordningen ändrats så att ordförande kan ta beslut på en summa som vida överstiger 100 miljoner.

Detta kom upp i nämndens januari möte, sedan ställdes februarimötet in, så frågan om delegationsbeslut på summan har aldrig kommit upp på nämndens bord.

S Lars-Göran Ljunggren begärde ordet, -är det anständigt i en nämnd att begära delegation på över hundra miljoner kronor, och fortsatte, det är anmärkningsvärt, delegationsbeslut är till för att påskynda ett ärende, skall det vara på det här viset, ställde han frågan till Lidell.

Lidells svar lät ganska ynkligt, -inte såååååå bra, var allt han fick ur sig.
Så den ohemula summan, som vänsterns representant uttryckte det,  står fast, så gnuggar den ene moderaten den andres rygg får det mig att tro.

 

BUN (Barn och Ungdomsnämnden) hade begärt extra anslag till Arenan med 6+2 miljoner där det senare är advokatkostnader.
Majoritetens beslut blev inget extraanslag och KS tar över advokaträkningarna.

ÅterVinnings-centralen, skall ta bort kontanthanteringen.
Istället införs ett kortsystem.
Varje hushåll tilldelas ett kort som innehåller fyra tömningar på ÅV utan kostnad på de efterföljande blir priset 50 kronor per tömning, som debiteras via sopräkningen.
För företag blir kostnaden 200 kronor per gång.
Ett beslut , där alla partier var överens.

 

Se det var de viktigaste punkterna, med ett litet tillägg, en motion som skall gå på remiss till samtliga nämnder, en motion som önskar få öppna nämndssammanträden, något som kommunallagen tillåter, men för varje nämnd att fatta beslut om.