Höstmöte Norra Älvsborg 2012

26 oktober, i strålande solsken, nästan en brittsommardag gick vi inomhus, men det var det värt, som sammanfattning av dagen.

Norra Älvsborgs partidistrikt hade bjudit in till möte som hölls  i Herrljunga, Kunskapskällan.
Kunskapskällan entré

Maud Bengtsson letar efter en nybliven medlem från Färgelanda i matrikeln, medlemmen fanns där.
Maud Bengtsson

Paul Åkerlund, kommunalråd i Trollhättan förevisar sin nya Tablet-PC för Gert-Inge Andersson Ordförande i Västra Götalands regionens styrelse, under fikat före sammankomstens start. Ja pojkar och deras prylar, eller?  ;)
Gert-Inge Andersson och Paul Åkerlund

Mötet öppnades av Arbetarkommunen i Herrljungas ordförande Mats Palm
Mats Palm Ordf. Herrljunga Arbetarekommun
som helt riktigt bredde på positiviteter om Herrljunga innan han släppte upp riksdagsmannen och ordförande i Norra Älvsborg Jörgen Hellman i talarstolen.

Jörgen hade en hel del att säga från sin riksdagshorisont och om budgeten regeringen lagt.
Jörgen Hellman och Mats Palm
Om Skolminister Jan Björklund,
Jörgen anser denne definitivt skapat kaos i skolan. Med alla sina åtgärder och regler, som inte lett till några framsteg för elever och lärare. På det lokala planet har Björklund satt tänderna i Högskolan Väst.

Om arbetslösheten,
i måndags, hade vi 6.048 arbetslösa i Norra Älvsborg. De som mist jobben sitter i kläm mellan de olika systemen regeringen skapat.

Om delar av budgeten,
skrota Fas 3, också många företag är besvikna på systemet.

Om sverigedemokraterna,

tredje största partiet, ligger på mellan 6,5 och 9,9% i SAP undersökningar.
Överströmning sker från alla partier, de använder internet som sin arena, vi skall ta debatten där, då de inte visar sig på våra torg.

Om vinster i välfärden,

i partistyrelsens debatt torsdag 27 oktober blev det 40 inlägg om detta, frågan engagerar.
Jag är mot vinster, men vi måste också förstå att det är olika i Sverige. Exempelvis i Stockholm är 80% av verksamheten i privata företag. Jag är nöjd, med det beslut vi tog, det går åt rätt håll.

Om regeringens infrastruktur proposition,

inget nytt,regeringen har endast Twittrat med media i frågan.
När finansminister Borg (M) tillträdde sa han att ”Sverige hade överinvesterat i järnväg”.
Det har inte varit regeringens grej, deras har varit skattesänkningar. Vi vill investera 45 miljarder, regeringen 35.

Moderaten Ripa i Lerum stoppade det extraspår som behövs mellan Göteborg och Alingsås.
Vi behöver detta spår då trafiken är igenkorkad på sträckan.
(Reds. not. Du vet väl att Ripa kallar sig miljömoderat på moderaternas hemsida, sedan han blev riksdagsledamot, snacka om att bli avslöjad på egen hemsida)

Det har tydligen släppt, på centralt håll, frågan om järnvägen och uppgraderingen, så gods kan flyttas från Dalarna till Göteborg, över Dalsland.
Även frågan om sträckan Göteborg – Oslo, här handlar det om hastigheten 250 km/tim, idag tar det allt mellan tre och fem timmar att åka sträckan.
Vårt krav är att även E45an Vänersborg – Mellerud behöver byggas om, till 2+1-väg.

Avslutningsvis
Den kanske viktigaste frågan, Björklund har flyttat resurser från små högskoler till universiteten. Max 1-2 år är tilldelningen av medel från regeringen i dag, vissa utbildningar är på mellan 3 till 5 år.

Det är därför många ungdomar går till Socialkontoren, det duger inte att de inte vågar ta en utbildning, då de inte vet om den finns kvar.

Efter denna inledning blev det en stunds musik med trubaduren Gabriel Björkman, som gick i gång med Cornelis, somliga går med trasiga skor.
Gabriel trubadur

Därefter blev det ABFs tur genom Christina Lundqvist, studiesamordnare för Bengtsfors och Dals Ed.
Som hade en del gott att förmedla. ABF vill vara en röst i samhällsdebatten. Man kan göra så mycket mer än att sitta runt ett bord och ha studiecirkel. Desto mer studietimmar hos ABF desto färre intäkter till andra bildningsförbund, som backas upp av andra politiska partier.

Jörgen Hellman tog upp det beslut som togs vid kongressen i Bengtsfors, våren 2012 och som skall starta denna dag i samband med höstmötet i Herrljunga, nämligen införandet av en
Ingvar Johnsson 1942 - 2011
Minnesfond för Ingvar Johnsson, (1942-2011)
Ingvar Johnsson föddes den 31 mars 1942 i Herrljunga, växte upp i en jordbrukarfamilj med sex syskon.
Han har arbetat som svetsare på SAAB i Trollhättan och som studiesekreterare i ABF.

Ingvars bana inom socialdemokratin började som SSU:are. Han var Ordförande i Norra Älvsborgs partidistrikt, mellan 1981 och 1999. Ordförande i Trollhättans Arbetarekommun 1973-1981, kommunfullmäktiges ordförande också i Trollhättan 1985-1990. Ingvar var riksdagsman åren 1982-2002 där han var vice ordförande i justitieutskottet, ledamot i arbetsmarknads-, utbildnings-, och konstitutionsutskotten.
Ingvar Johnsson drev många frågor i riksdagen, om infrastruktur, tillväxt och välfärd i Västsverige. En av de viktigaste frågorna var kampen för en högskoleetablering till Fyrstadsområdet (Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil).

För att hedra och minnas Ingvar inrättas denna fond till hans minne.

Fonden skall användas av Norra Älvsborgs partidstrikt till utbildningsinsatser för kommande socialdemokratiska politiker.

Bidrag till Ingvar Johnssons minnesfond skickas till bankkonto 8368-3, 923 708 168-3

Ombudsman Mikael Andersson om den kommande partikongressen i Göteborg:
vi har fem valkretsar och skall utse tretton ombud, rösträkningen vilka dessa blir sker 26 november.
49 ombud är nominerade, de som utses, representerar Norra Älvsborgs partidistrikt. Bra med Göteborg gör att vi kan bjuda in gäster, exempelvis de som går utbildning Ledare 600 och framtida politiska och fackliga företrädare.

SSU förbundsordförande Gabriel Wikström
Gabriel Wikström Ordförande SSU
med rötterna i Västerås och numera Uppsala, blev näste man att äntra talarstolen.

Han berättade om de fyra uppdrag som styrelsen fick av kongressen.
- Frihetsidealet, taget av högern för 20 år sedan och där de ändrat begreppet till ”att verka på en marknad”. Det gäller att visa på vad vi menar och menat.
- I grund och botten göra SSU relevant för unga människor. SSU har diskuterat allt för mycket interna angelägenheter när det gäller SSU och partiet. Sånt som inte betyder så mycket för folk utanför partiet.
- Vi har under 2010 förlorat ett år. Då menar Gabriel speciellt i samband med partiledarfrågorna.
- Fokus på, de tre frågor som är avgörande för unga människor. Ungdomsarbetslösheten, bostadsbristen och skolan.

De frågorna avgör hur unga ser positivt eller negativt på framtiden. Att unga har arbete är en nyckel till att lösa många problem. En annan nyckel är skolan, idag en gymnasieskola som misslyckas med nästan 25% av eleverna.
Vi måste sluta tala på Björklunds problembeskrivningar, säger Gabriel, livsviktigt att utgå från S. Det är en stor och avgörande skillnad mellan folkpartiet och socialdemokraterna, Björklund löser alla nya problem han möter med lagar och  regler.
Vi måste genomföra en kulturförändring, hur lärarna ser på sig själva, eleverna och vice versa. 
SSU konkretiserar till tre uppgifter.

- Lärare har alla i alla tider talat om hur viktiga de är. Den förda politiken ger signaler om motsatsen, ”vi litar inte på lärarna”, lärarna idag använder endast 40% av sin tid till lärande, resten är olika administrativa uppgifter.
- Teknik, en dator till alla lärare och  elever.
- Eleverna, hur mår de?, utgångspunkten en elev som mår bra  presterar bra. Inflytande ger eleven vilja för hela sin skola.

Gabriels uppmaning till politikerna i salen, lyft upp skolan som den viktigaste frågan.

Tobias Baudin, LO:s vice ordförande
Tomas Baudin Vice ordförande LO
tog på sig en trådlös mikrofon och som han sa, så att han då kunde gå fram och tillbaka på scenen.

Tobias presenterade sig, ursprungligen från Luleå, modern hade sagt till honom när han började arbeta, du skall gå in i facket, så det var bara att lyda, sa Tobias.
Som maskinist på Luleå kommun bestämde arbetskamraterna att han skulle bli deras facklige representant, och på den vägen är det.

För första gången i historien har vi en helt ny LO ledning. Våra prioriterade områden är,
- kampen för full sysselsättning. Hillevi Engström, den moderata arbetsmarknadsministern har inga idéer anser LO-ledningen.
- aktivt näringsliv, skall drivas centralt inte hos förbunden, är väldigt bra
- samordningen, av förbunden speciellt inför avtalsrörelsen, vi skall  hålla ihop
- välfärden, 7 av 100 får 80% av arbetslöshetskassan, från den bästa A-kassan i Europa har den blivit den sämsta.
- sjukförsäkringen har krackelerat, vi skall jobba fram en ny klar i december 2012. Vad betyder detta ur ett klassperspektiv.
- vinster i välfärden, LO-kongressen sa: non-profit, ger tolkningar, ej vinstförbud. LO utreder och kommer att komma med ett förslag.

Magdalena Andersson, Ekonomisk-politisk talesperson
Magdalena Andersson
presenterade sig, här kan du läsa på nätet om Magdalenas CV. den är imponerande.

Krisen i Europa senaste åren ser nästan lika allvarlig ut som 2008-09, inledde Magdalena.
Bryggorna är nu också nermonterade mellan gamla jobb och nya, av regeringen.

Hon kom in på budgeten, högre arbetslöshet och den är högre än jämförbara länder, Tyskland och de nordiska länderna. Man kan inte som regeringen mäta oss med exempelvis Grekland, Italien och Spanien, därför få regeringen positivare siffror.

Om mindre klasser, vi föreslår sänkning med fem barn i klassen, vi lägger 2 000 miljoner, för lärarkompetens 1 055 miljoner.
Om sommarskola, vi vill ha ett obligatorium mellan klasserna 6-7, 7-8 och 8-9, 13 000 barn har inte betyg för att komma in på gymnasiet.
Om långtidsarbetslösa ungdomar, den är högre än i de jämförbara länderna. Tredubblad under den borgerliga regeringen, vi lägger 4 800 miljoner. När vi tittar på tiden 2006 (borgerliga regeringens tillträdande) till idag. 28 000 till 70 000
Ta bort de 5 000 miljoner kronor till coach företagen, vi lägger till 1 950 miljoner och ger 100% subvention för viktiga arbetsuppgifter.

Barnbidraget +100 Kr/barn/månad, underhållsstödet  +50 Kr/barn/månad.

Arbetslöshetsförsäkringens tak höjs från 18 700 till 25 000, vi lägger 3 400 miljoner.
Nej till sänkt bolagsskatt ger +7 600 miljoner, avskaffad krogmoms ger +5 400 miljoner allt för att kunna skapa en konjukturbuffert på 5 000 miljoner.

Det är en tydlig fokus från oss på jobb och utbildning. Hushållen stimuleras med 10 000 miljoner, vilket ökar efterfrågan.

På fråga från en av deltagarna om RUT:s vara eller inte vara, svarade Magdalena,
-vi skulle aldrig infört RUT, i eftertanke.
RUT kostar 1 000 miljoner, visserligen har det tagit bort en del svartjobb som blivit vita, avslutade Magdalena.

Därefter vidtog lunch tillagad och serverad av Kunskapskällans tre gymnasieklasser i Hotell och restaurang, det är 6 elever i ettan, 5 i tvåan och 7 i trean enligt uppgift från en elev. Hela gymnasiet har 300 elever på yrkesförberedande och studieförberedande program, i en kommun på 9 500 innevånare.
Det får anses som att här satsa många kronor av kommunen per elev, klart över snittet kan undertecknad förmoda.

På eftermiddagen vidtog ett antal seminarier och eftersom undertecknad är med i Vänersborgs gymnasienämnd föll det naturligt att välja, skola,
med SSU basen Gabriel Wikström.
Gabriel Wikström om SSU
Gabriel gick här mer in i detalj på, vad och hur det skall göras, arbetet för SSU inte bara fram till valet. Även i denna mindre grupp var hans sammanfattning mer externt och mycket mindre internt i SSU-föreningarna behövs.

Gabriel om SSU målbild 2014, Löfven skapar ny regering och i regeringsförklaringen finns ett SSU perspektiv med.

-ett antal prioriterade frågor, istället för den tjocka bok SSU brukar ta fram inför val, ett färre antal frågor, seminarieserie med bl a näringslivet.
-13 politiska förslag, nyskapande inga återställare som han uttryckte det. Om ungdomsarbetslösheten, jobb-utbildnings kontrakt, vill gå längre än partiet högst 3 månader utan jobb.
-Utveckling, rätt till förskola från 2 års ålder, 25 timmar i veckan, obligatorisk förskola från 3 års ålder.
-Vinstdelningsprincip, vi vill sätta ett tak, statsränta + 10% insatt kapital.
-SSU vill ha kommunalt veto mot privata etableringar.
-Bostadsbyggandet, många olika åtgärder, här finns en del brist på kapital för allmännyttan. SSU vill ha förmånliga lån + investeringar, använd AP-fonderna istället för att spela på börsmarknaden, det har prövats tidigare.
-Arbetskraftsinvandring, ge dem permanent uppehållstillstånd.
-Barnkonventionen till svensk lag.
–Demokrati i vapenaffärer.
-Statligt investeringsstöd till skor, för upprustning.
–Bästa lärarna på tuffaste skolorna, behovsanpassad skolpeng + tillföra mer pengar.
-Sociala investeringar, Ingmar Nilsson, Bommersvik har utrett det ger långsiktiga effekter.
-Internationellt, ge kurderna rätt till eget bestämmande, släpp fångarna loss i Turkiet.

Om alla dessa punkter är SSU-distrikten eniga om, avslutade Gabriel som med spricka i foten och benet i paket sprang vidare för transport till Ljungskile.

 Efter detta blev det återsamling och Filip Svantesson SSU Norra Älvsborg
Filip Svantesson på Palmedagen 2012
gjorde slutanförandet, med att ta upp de tre tunga ungdomsfrågorna, arbetslösheten, bostadsbristen samt skolan.

Sist men inte minst avtackades eleverna för deras fina arbete, genom Heli Kittilä med tack för deras härliga uppträdande med mat, kaffe och kaka därtill.
Avtackning skolelever på Hotell och Restaurangprogammet