Information från vårt medlemsmöte 11 juni.

Översikt på några av deltagande medlemmar.Mötet började med att vår ordförande Gunilla Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna.

Gunilla berättade att vår fana har blivit gammal och sliten och behöver ersättas med en ny. Mer information finns under särskild artikel om fanan. Vill Du lämna ett bidrag till vår nya fana? Kontakta vår expedition för att få reda på hur Du ska gå tillväga.

Därefter var det tid för mötet att ta sin början. Ärendet för dagen var den kommunala budgeten.

Informerade gjorde:

Barn- och Utbildningsnämnden – Ordförande Mats Andersson ( C) och 1 :e vice ordförande Joakim Sjöling

Ordförande samt socialnämndordf. medl.möte 11 juni 2015.   Socialnämnden – Ledamot Reidar Eriksson

Samhällsbyggnadsnämnden – Ordförande Benny Augustsson

Byggnadsnämnden – Ordförande Bo Dahlberg

Kultur- och Fritidsnämnden – 1:e vice ordförande Benny Jonasson.

Efter informationen tog kommunalrådet Marie Dahlin över och ”knöt ihop säcken”.

Marie talade även om vikten av att vi använder och pratar om vårt handlingsprogram, då det ska vara ett levande dokument fram tills nästa val.

 

Gunilla Nilsson avslutade mötet och informerade om att nästa medlemsmöte kommer att hållas torsdagen den 24 september 2015 kl 18.00. Plats meddelas senare.

Vår expedition på Edsgatan 24 kommer att hålla stängt för semester från den 3 juli och öppnar åter den 3 augusti kl 9.00.

Vill Du veta lite mer om vad våra nämndledamöter pratade om? Välkommen in på expeditionen, där vi har mötesprotokollet.

Sidan uppdaterades senast: 2015-07-02 14:18