Kommunfullmäktige 20 juni 2012

M+Fp+Kd på förhand slagna i skolfrågan och budgeten

Men först hängdes Dan Nybergs (S) porträtt upp, han var ju kommunfullmäktiges ordförande 2002-2010

Mini-alliansen visste på förhand vad klockan var slagen och att de skulle förlora voteringen om F-9 skolorna, ändå gick man fortsatt på i ullstrumporna.

Kerstin Andersson (Fp) körde samma litania som vi tidigare hört.
-Att BUN (Barn och Ungdomsnämnden) inte är till för reparationer/ombyggnader.
Hon har ännu inte förstått att storoppositionen (S+V+C+MP+Vfp) dedikerar sexton miljoner till lärare, för att få upp siffrorna på riksnivå när det gäller kunnandet hos eleverna.

BUN ordförande moderaten Lena Eckerbom-Wendel körde sitt halleluja, -"vi utgår från barnens bästa i vårt förslag", men hon vill inte avsätta några pengar för att öka lärartätheten. Däremot ivrar hon för att lägga ner småskolorna och tror att hon med färre byggnader, men större, får mer pengar över till lärare.

Så fel hon tänkt, alla de tvåtusen svaren till kommunen i Medborgardialogen handlade om att behålla skolorna.
Exemplen var många från storoppositionen exempelvis, vem vill skicka sina barn via skolbuss, för en del kanske upp mot en timmes resväg i en riktning.

Nej, betongingenjören Eckerbom-Wendel, har inte insett att Vänersborg är till stor utsträckning en landsbygdskommun. Bo Carlsson (C) påpekade, -detta är största frågan under mandatperioden, skolan är mer än utbildning.
De 16 miljonerna som storoppositionen föreslår, är endast ett första steg in i framtiden.

Lars-Göran Ljunggren ställde två raka frågor till Eckerbom-Wendel, -varför konsulter och inte egna intern utredare och hur mycket har de fem konsulter som arbetat med frågan kostat.
Det vill inte Eckerbom-Wendel svara på förrän efter fattat beslut om f-9 skolorna.
Man kan ju undra, kanske det kostat allt för mycket dessa konsulter och att ge svaret på frågan i debatten ytterligare skulle sänkt borgarförslaget med skolnedläggelserna.

  Joakim Sjöling (S) som är BUNs vice ordförande sa, -skolan är viktig för fullmäktige. Vi i S väljer vägen att ge mer resurser till skolan. Att lägga ner skickar negativa signaler till de som vill bo i Vänersborg.

Femtio noiondeklassarne kommer inte direkt in på gymnasiet, varje år, på grund av för svaga kunskaper. Vårt förslag visar att vi tar ansvar för skolan.
Även Joakim tog upp de sexton miljonerna, -de är till för att öka utbildningsnivån, detta är början, mer resurser behövs längre fram.

Vi kommer att behöva se över resursfördelningsmodellen, sexton miljoner gör att vi kan få bättre verksamhet.

  Marie Dahlin (S), kommunalråd, -det handlar om barnens bästa, jag yrkar med glädje ja till kommunstyrelsens förslag, som är storoppositionens.

Därmed var klockan slagen för Moderater, Folkpartister och Kristdemokrater som med sina 20 nej röster samt Sverigedemokraternas två som avstod, fick se sig ordentligt slagna på fingrarna av storoppositionen med sina 29 ja röster.
  Då hade klockan ställt sig på fem i halv sex i fullmäktigesalen, efter att frågan debatterats sedan tjugo i två.

En annan fråga som stötts och blötts men aldrig kommit till skott, nådde vägs ände.
Frågan om samlad samhällsförvaltning, m a o Samhällsbyggnadsnämnden äger alla frågor som har med kommunägda fastigheter och inte specialnämnderna.
Som fd ordförande för Samhällsbyggnadsnämndens sa, högt och tydligt, äntligen.

Därefter var det dags för budgeten för 2013-15,
  här gjorde moderaten Lidell något, han skickade in frågan om mer pengar till Socialnämnden, utan att kommunstyrelsen berett frågan.

Han verkade ha tänkt ut en plan för att inte än en gång förlora en votering i en för kommunen avgörande fråga, budgetfördelningen.

Marie Dahlin, -vi har (S+V+C+Vfp) ett gemensamt förslag, det känns härligt, där skillnaden mot mini-alliansen (M+Fp+Kd) är exempelvis inget en procentigt sparmål. Vi plockar även bort 2,6 miljoner från högskolecentrum i Vänersborg, alla har väl insett att högskolan ligger i Trollhättan.

Gunnar Lidell påstod att om -vår balansgång är på spänd lina, så är oppositionens på slak lina, samt hävdade att det var endast 35 miljoner mellan minialliansens förslag och storoppositionen.

Per Sjödahl (MP), -vi ligger inte så långt ifrån storoppositionen, men vi vill ha 20 öres skattehöjning, för att vara på säkra sidan. Samt att vi inte vill ha någon förändring på Östra Mariedal,  då menar han bostäder.

Stefan Kärvling (V), -storoppositionen har tagit sitt ansvar.
Per Sjödahl (MP), gjorde en direkt fråga till Gunnar Lidell, som han aldrig fick svar på. En fråga av stor betydelse, - hur ställer du dig till att administrera storoppositionens budget?

Sverigedemokraterna två ledamöter, ställde sig i budgetfrågan på Gunnar Lidells sida.

Sen blev det ajounering och tydligen fick Sjödahl ett bud från Lidell och då sprang Sjödahl ifrån det som MP i förväg hade tänkt sig.
Nu fick han med sig Lidell ooch de andra högerpartierna på att säga nej till utbyggnad av Östra Mariedal samt lägga de pengarna, cirka sex miljoner på att bygga gång och cykelväger, GC-vägar inga GCM, som det brukar vara, där M:et står för moped.

Under ajouneringen gick Lidell omkring i fullmäktige salen som en stolt tupp i hönsgården, så glad blev han tydligen av att kunna vinna en liten seger, kanske en pyrrhus-seger denna kväll, där det mesta gick honom och BUNs ordförande Lena Eckerbom-Wendel emot.

Samtidigt i ett hörn stod miljöpartisterna och intensivsamtalade, kanske inte alla deras röster var på Sjödahlens och Isetorpskans bog från början.

I och med detta blev det omröstning och minialliansen fick se sig slagna på tre av fyra frågor i budgetbeslutet med 25 röster mot 20 där 6 avstod (MP+SD), i den fjärde frågan vann den härligt oheliga alliansen Miljöpartiet+Sverigedemokraterna+Moderaterna samt dess annexpartier Folkpartiet och Kristdemokraterna med 26 nej röster mot storoppositionens 25.
Allt på grund av Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Sammanfattningen efter de fyra budgetomröstningarna var att högerkrafterna, med Miljöpartiets hjälp fick igenom sitt förslag på sex miljoner, i övrigt av budgetens ettusenåttahundra miljoner kroner så var det , S+V+C+Vfp som satte agendan.
Så frågan från Sjödahl är nog giltig ännu, även om han bytt "sängkamrat", under pågående fullmäktigesammanträde.

Sammanfattningsvis, Gunnar Lidell, med vapendragerskan Eckerbom-Wendel, Johan Ekström (Fp)  och Orvar Carlsson (Kd) hade inte mycket att komma med denna kväll, herrarna, speciellt Lidell och   Carlsson såg trötta och bleka ut, de har tydligen haft en del nattmanglingar.

Hur de skall regera vidare med förtroende hos övriga fullmäktige och oss övriga kommuninnevånare är en mycket intressant fråga, som vi får se mer av i september, (Lidell har på eget bevåg, ställt in augusti-fullmäktige), normalt är kanske att det är Fullmäktiges ordförande och inte kommunalrådet som tar sådana beslut.