Kommunfullmäktige 11 december 2013

Beslut fattades om Vision för Vänersborg, som arbetats med bland innevånarna, sedan sommaren 2012.

Den skall börja gälla den 1 januari 2014 och implementeras från 1 januari 2015 i kommunens alla verksamheter,
Dessutom delades kulturstipendium ut till förre vänersborgaren Johannes Björk och Kulturpriset till den i Vänersborg boende Tommy Hansson. Samt två nyinstiftade pedagogi pris av Barn och Ungdomsnämnden.

Bland de olika punkterna, reviderade attestregler och ändringar av bolagsordningen för både Vattenpalatset Vänerparken AB samt AB Vänersborgsbostäder, för det senare bolaget behövdes även nya justerade ägardirektiv.

Om det senare bolaget och att Ordförande i fullmäktige satt upp beslutsordningen med ny bolagsordning före ägardirektiv, ansåg
Lennart Niklasson
Lennart Niklasson (S) vara fel ordning,
det omvända hade varit det riktiga, med hälsning till ordförande.
När det gäller ägardirektivet, Lennart, -de nya är jättebra, vi som sitter här (fullmäktige) är ägare och de speglar den verklighet vi har idag. Vi skriver in en text om hemlösas boende, här finns många grupper som behöver bostad. De nya ägardirektiven känns bra och modernt.

Några partier önskade återremiss på frågan om bolagsordning och ägardirektiv, något som inte vann gehör.
Det var en önskan om justering av texterna i flera av paragraferna, något som majoriteten ansåg kunde ske framöver, då det var viktigt med ett beslut för att följa den lag, som sedan 2011 kommunen som ägare har att följa.
Sent har ”syndaren” uppenbart vaknat och minialliansen (M+Fp+Kd) fick stöd av S-gruppen, så det blev majoritet för frågans avgörande denna kväll.

Av Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) nyinstiftade Pedagogiska pris kan du läsa mer om på annan plats, ex. vis ttela och Vänersborgs kommun hemsida.

Det för undertecknad intressanta i samband med detta var BUNs ordförande moderaten Lena Eckerbom Wendel uttalande, om PISA,
-jag tycker det är jättetråkigt att tala om det negativa.
Självklart måste det vara tungt, med tanke på den negativism hennes parti skapat i samklang med Fp+Kd+C på riksdagsnivå när det gäller skolfrågor sedan deras regeringsstart 2006.
Om PISA kan du läsa mer på Skolverkets hemsida.

Pedagogerna från Öxnereds förskola sa, när de tog emot prischecken på 20 000, -vi har jobbat tillsammans med individen i hela gruppen och vår förhoppning framöver är att kvalitén på förskolan höjs, med fler anställda och mindre barngrupper.

Om Visionen sa Niklasson i talarstolen, -äntligen, har vi kommit i mål med vad våra innevånare velat att vi skulle ta upp.

Alla i fullmäktige var överrens, utom de två Sverigedemokraterna som yrkade avslag, då de ansåg visionen ”pratig” som Kurt Karlsson sa inför beslutet att ta visionen:

Vänersborgs kommun
attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Till Visionen hör fyra inriktningsmål som du kan läsa om ur kallelsen till fullmäktige.

Ett uttalande jag jag tar med mig hem från kvällen är Sverigedemokraternas ”tyck synd om oss”, en tydlig SD grej numera både på riks och nu även på lokal nivå i Vänersborg som de kör.

SD:s Kurt Karlsson sa att de inte kände sig delaktiga i beslutet och menade att de inte kunnat påverka.
Mycket underligt uttalande då de både som privatpersoner och parti haft alla möjligheter sedan sommaren 2012 att komma med idéer och uppslag i det arbete som föregått visionen, i öppna grupper med enskilda, företagare, föreningar ingen exkluderad, sådant prat håller inte SD.

Beslut om nedläggning av Vänersborgs deltagande i West Sweden AB, en organisation som jobbar mot EU och Bryssel, från årsslutet.
Göteborg och Regionen har beslutat att lämna och det får till följd att även Vänersborg och många andra kommuner i västra Sverige ser sig nödda att gå ur, för att inte få kostnader framöver av tomma lokaler i Bryssel.
Lennart Niklasson, -det är med sorg i hjärtat vi fattar beslutet att gå ur. West Sweden har hjälpt oss jättemycket, Vad gör vi nu? Blev hans retoriska fråga och svaret, -skall vi ta in jättedyra konsulter?

Vi har gjort mycket ihop med deras kontor i Göteborg. Det är tragiskt. Hur tänkte Göteborg och Regionen, avslutade Lennart.

Här kommer länk till videoupptagningen som tar upp Visionen