Kommunfullmäktige 12 december 2012

Detaljplanen för kvarteret Astern med flera som avser det gamla Teli-området togs med visst förbehåll.
Exempelvis Disponentvillan kommer inte att få användas som tänkt var för bostäder, endast för kontor. Det mesta av det miljöfula i marken ligger i sydvästra hörnet, som fyllnadsmassor och här får inga bostäder byggas, däremot är det fritt fram för kontor, butiker och ej miljöstörande industri.

Därefter var det dags för kvällens stora fråga om att den Arbetslöshetsnämnd som kommunstyrelsen ansvarar idag för, skall flyttas till Socialnämnden.
Detta har kommit upp samtidigt med att Gymnasienämnden upphör vid årsskiftet och Kunskapsförbundet Väst tar över den gymnasiala verksamheten. Kommunfullmäktige har i ett tidigare beslut sagt att AME som var Gymnasienämndens ansvar skall flyttas till Socialnämnden.

S + C i samspråk under ajournering
Mitt under fullmäktiges debatt, pirutterade de tre högerpartierna 180-grader.

Det visade sig i omröstningen att det endast var Vänstern av alla partier, samt två MP, som vid omröstningen stod fast förankrat i frågan om att flytta ansvaret till Socialnämnden,  en röst från MP (Marika Isetorp)  lades ner och en folkpartist hade lämnat salen mitt under ärendets gång, då får ingen ersätta den rösten, snyggt jobbat av Kulturnämndens ordförande Blomgren.

Uppenbarligen hade tre högerpartierna tänkt till efter senaste kommunstyrelse mötet och dessutom en gång extra, uppenbarligen utan att tala med regeringsstöttarna i vänsterpartiet.

Några ord från debatten att minnas för framtiden:
Marie Dahlin S: -jag yrkar bifall till Madeleine Karlsson (S) förslag.
Bo Carlsson C: -självklart skall kommunstyrelsen vara arbetslöshetsnämnd. Det finns tre heltidsbetalda kommunalråd, som redan idag har alla kontakter i frågor som berör arbetslöshet.
Tove af Geijerstam (Fp), tillika Socialnämndens ordförande: -bifall till Carlsson och Dahlins förslag.
Jag undrar varför hon sa så och inte bifall till Madeleine?
Madeleine Karlsson (S): klart att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret, om ansvaret är på kommunstyrelsen så blir det mer kraftfullt och mäktigt mot att Socialnämnden har frågan.
Lutz Rininsland (V): - (han) påstår att konstruktionen är helt igenomtänkt , menandes kommunstyrelsen, där hans parti ingår.

Varför högerpartierna fick kalla fötter, kan historiker få gräva i.

En sak vet vi, genom en stor rikstäckande undersökning, att svenska folket oavsett vilket parti de röstar på, så är förtroendet för Socialdemokratin att det är partiet som är bäst på frågor om arbete.
Något som Lidell och hans grå eminens i den gungande kaptenskajutan tydligen insett.
Gunnar Lidell

Efter att en ledamot ställt ett antal frågor, till olika nämndsordföranden, ställde Bengt Larson (S) frågan till presidiet om det var interpellationer eller enkla frågor.
Förklaring: interpellation är en fråga som ställs till en nämndordförande som alla i fullmäktige kan ta upp och debattera, en enkel fråga, är mellan fullmäktigeledamoten och sagde nämndsordförande, där det bara är de som får tala i ämnet.
Svaret blev att det skulle kommunfullmäktige få ett svar på till nästa fullmäktigemöte av ordförande.

Intressant var att få veta att högerministern moderaten Billström givit sin högerkollega Lidell en känga, när denne var i Stockholm. Billström undrade varför Lidell i Vänersborg inte tar emot ensamkommande flyktingbarn. Så här sa Lidell: -vi funderar om vi kan ta fram fem platser.

Ja, du läste rätt, funderar på att ta fram fem säger fem platser, det skall han utreda under januari och februari 2013 och återkomma om.
Tidigare i svarsstunden hade han påstått att trycket ökar och att andra länder inte tar samma ansvar som Sverige. Jag undrar vad det var som han då funderade på, kanske det han sa till avslut, -det måste vara kvalité. Ja, floskler och grodor samt slätstrukenhet, kommer ofta ur det kommunalrådets mungipor, när man lyssnar till honom i kommunfullmäktigesalen.