Kommunfullmäktige 12 juni 2013

Moderaterna+Fp+KD+SVERIGEDEMOKRATERNA = sant i Vänersborgs kommunfullmäktige när det gäller budgeten 2014-16, men först...

Hans Norén (S) gjorde sin första dag som ersättare i fullmäktige, här i samtal med Marie Dahlin, han ersätter Annika Larson Lindelöf.


Ett fullmäktige möte som hade några riktigt viktiga frågor att besvara. Där jag väljer att fokusera på fyra frågor, två positiva och två negativa för S-gruppen och medborgarna i Vänersborg.

- Försäljning av Verkmästaren 26, Skyttegatan 6, som genererar drygt två och en halvmiljon i intäkter på en fastighet värderad tiill sextontusen.

- Beslut om detaljplanen för hamnen och Ronnums herrgård i Vargön.
  Här önskade MP avslag, då några få hektar jordbruks mark kommer att tas i anspråk för att bygga infart till området.
1 hektar= tiotusen kvadratmeter.

Marie Dahlin: ett jättebra förslag som ger jobb. Om miljöpartiets inställning, sa hon -vad skickar ni för signaler till  ReNewCell om ni yrkar återremiss eller avslag?
Beslutet i kf blev att av fullmäktiges alla ledamöter var det bara de fyras gäng från MP som röstade för avslag.

- Marie, om Theresias Nordlunds motion: arbetskläder till förskolepersonal,
det är en jämställdhetsfråga, vilket flera talare höll med om.Tvistefrågan blev vad för regelverk som verkligen styr detta. 

Vad nej sägarna med moderaten Lena Eckerbom Wendel i spetsen inte inser, är den situation som den enskilde medarbetaren kan hamna i, eftersom det idag är en budgetfråga för den enskilde rektorn.

Den anställde som då inför ögonen på sin chef skall begära dessa kläder, sätts självklart under press då chefen exempelvis kan säga till den anställde: om du väljer arbetskläder måste jag dra ner på något annat i barnens verksamhet.
Självfallet skall väl inte den anställde råka ut för detta.  (Dessvärre var Theresia förhindrad att själv närvara när det beslutades om motionen.)

Reidar Eriksson: -jag blev förvånad när jag såg KS beslut. Man ska inte behöva be om arbetskläder i Barn och Ungdomsnämnden.
För 7-8 år sedan infördes arbetskläder till alla inom Socialnämnden, detta är en jämställdhetsfråga. Det förvånar mig storligen att Vänstern och miljöpartiet röstade mot förslaget i BUN.

Marie: Hade detta varit ett mansdominerat område hade det aldrig varit något snack om att få arbetskläder, menade hon, något som flera talare från andra partier höll med om.

I omröstningen och voteringen lyckades borgaralliansen få med sig en vänsterpartist (och V som kallar sig för feminister, mycket underligt beslut, reds. anm.) och att en miljöpartist avstod från att rösta, gav voteringsförlust för den gemensamma S+C motionen, men känner jag Theresia rätt, så kommer en fortsättning till hösten.

Alltså ett nej av borgaralliansen i kohort med Sverigedemokraterna och Välfärdspartiet.

Förklaring: Kohort används inom demografin som beteckning på en grupp individer med vissa gemensamma kännetecken.

- Den stora överraskningen denna kväll var beslutsfrågan om budgeten för 2014-2016, eller som det heter på kommunalt språk, Mål- och resursplanen.

Efter att ha debatterat i flera timmar, och ett dussintal talare varit uppe och frågor och svar förts fram och tillbaka i salen, beslöts om ajournering  i en och en halv timme. KF-ordförande skulle rådgöra med gruppledarna, då det fanns ett allians-borgarförslag, ett från S+C samt ett budgetförslag från vardera V, MP, samt vissa förändringsyrkanden av Vfp och SD.

Det visade sig när mötet återupptogs att moderaterna genom en av frontfigurerna, Lena Eckerbom Wendel, varit på fiskafänge och fångat några småpartier och begärde återremiss på hela budgeten.

Lennart: -väldigt, väldigt förvånande om återremiss, med en fråga som beretts i fem månader. Motiven håller inte för en återremiss.
Marie, -jag finner inget nytt utom en sak, inget som inte är berett, därför skall frågan avgöras idag. Ni (M+Fp+KD) har haft hur lång tid på er som helst, här handlar det helt klart om en uppgörelse med Vfp och MP.

Lena Eckerbom Wendel erkände i talarstolen att hon varit på mete och agnat kroken med mask och på detta sätt fått med sig småpartierna, Sverigedemokraterna (2), Välfärdspartiet (2) samt miljöpartiet (4). 

Moderaterna hade lyckats så väl med fiskafänget att småpartierna valde att svälja nedläggningen av Gläntans äldreboende samt en del andra neddragningar i budgeten, så kan det vara när makten suger.

Detta kohandlande, med en fråga som stötts och blötts i nämnder och kommunstyrelse sedan januari gav en återremiss.
S+C+V mot borgaralliansen så blev det 25 lika i röster för frågan om återremiss eller att frågan skulle avgöras denna kväll.

Moderaten Niklas Claesson röstade med vänstersidan, han hade väl räknat ut att det då skulle bli ett "hängt" resultat eftersom Sverigedemokraterna saknade en ledamot, eller kanske det var hans leklynne som var i farten.
(Kan också vara som ryktet förtäljer, moderaterna består av två fraktioner, som inte ser öga till öga med sin politik)

Nu gav han den moderate kommunfullmäktigeordföranden möjlighet att visa makten att avgöra frågan till sin högerallians fördel.
Alltså återremiss och hela frågan skall dras ett varv till i kommunstyrelsen där endast MP av småpartierna har ett säte, jag undrar hur Sverigedemokraterna och Välfärdspartiet skall klara av insynen i denna?

Fullmäktige började 13.00, ajournerades sig i en och en halv timme + 38 minuters försening av denna, utan förklaring eller ursäkt till fullmäktige, synnerligen dåligt av presidieordförande moderaten Anders Forsström.
Efter återremissen gick det snabbt undan med de kvarvarande frågorna och fullmäktige avslutades klockan 21.23.

Så här uttryckte Kenneth Persson (S) det hela om budgeten:

Tänk så  olika man om budgeten tycker, några är i verkligheten, andra har sina "nycker",.En del vill spara, andra låter det vara. Oftast drabbas människan den lilla, och det tänker inte JAG gilla. Därför går mitt bifall till Marie Dahlin och S+C förslaget.