Kommunfullmäktige 14 november

På agendan av större intresse denna kväll var två motioner den ena om att få lämna medborgarförslag och den andra att hålla medborgardialoger, båda från Vfp-partiet.

Men först vill jag nog kommentera punkten innan, en anhållan om anstånd att redovisa utredning om aktivt sommarlov för alla barn och ungdomar.
En motion bland 6-7 stycken andra där kommunchefen ber om anstånd att lämna utredningssvaret.

Kommunchefen har en hel kommun att fördela jobb på kan jag tycka.
Begäran gick igenom, vilket betyder att svaret på motionen kommer att komma troligen två och ett halvt år efter att den skrevs.

I två timmar debatterade fullmäktige Vfps motion om medborgarförslag, som inte hade någon att-sats vilket är brukligt med motioner, så man bl a kan förstå motionärens vilja till beslutssats.

Från S hördes bl a Joakim Sjöling som ingår i Demokratiberedningen som är direkt underställd kommunfullmäktige.
Han sa att Demokratiutredningen har diskuterat detta och gjort flera studiebesök, för att se hur det jobbas med frågan i andra kommuner. Riktlinjer finns nu som är under utredning i Vänersborg. En stor grupp som inte kan påverka är ungdomarna, vi vet att de har åsikter och tycker i frågor som de vuxna.

Någon ledamot tyckte att det verkade som att Demokratiutredningen jobbat sakta, Joakim ansåg att de inte legat på latsidan.

Ett lätt uppseendeväckande uttalande av en vänsterns representanter jämförde och menade på att om VfPs motion inte gick igenom i kommunfullmäktige skulle en utveckling kunna ske liknande den som Hitler kom fram på.

Slutet blev gott då hela fullmäktige efter att varit delat i frågan om ja till motionen eller nej, ställde sig som en man/kvinna och sa ja till motionen, ursäkta, Folkpartiet/Liberalerna, var de enda som röstade emot, hur nu deras tänk i frågan nu var?

Sammanfattningsvis kan sägas om den långa debatten, att den ger Demokratiberedningens arbete extra skjuts, så att man kan komma till skott i de stora och övergripande komplexa demokratifrågorna, hur, vem, var, när skall innevånarna kunna komma med förslag etc.

Något man i och för sig redan idag kan via exempelvis kommunens hemsida, där man kan vara anonym om man så önskar.
Det finns lagar som styr vem som kan få komma med förslag etc. Men att utforma det hela, är helt upp till kommunerna själva.

Lars-Göran Ljunggren i talarstolen, -även om det inte finns ett riktigt förslag säger vi (S-gruppen) ja till motionens intentioner.

Sen kom nästa motion som då rörde Medborgardialog, där moderathögerns representant Gunnar Lidell och dess följeslagare i kommunstyrelsen yrkade på avslag genom att hävda att motionen stred mot kommunfullmäktiges arbetsordning, då paragraf 39 redan tillåter detta.

Istället vann vänsterns kommunstyrelseförslag om en Medborgardialog under 2013, fullmäktiges gillande.
Lennart Nicklasson, -detta är ett verktyg i en kommande Medborgardialog, vi hoppas att det kommer om några månader.

Som avslutning fick vi veta att Kenneth Borgmalm ersätter avgående Gisela Holtersson som ersättare i fullmäktige och att Kate Giaver avgår som ledamot av Bergagårdens stiftelse.

Till slut om Earth Hour, en motion som mot motionärens vilja (Lutz Rininsland) remitteras till både Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. Enligt högermoderate Kommunfullmäktiges ordförande Anders Forsström, säger arbetsordningen för kommunfullmäktige att då det berör gator och vägar måste Samhällsbyggnadsnämnden remitteras. 

Motionären tror inte att den hinner beredas och beslutas om, förrän eventet är förbi den 23 mars 2013.
Här håller undertecknad med motionären. det blir väl så också att Kommunchefen kommer att begära anståndstid, även här, kan jag förmoda. 

När ordförande slog klubban i bordet och avslutade mötet var klockan på väggen en kvart på tio.

En reflexion jag gör denna kväll när jag studerar högermoderat politikernas ansikten, då finner jag att speciellt ledande höger-moderater ser jäkligt trötta ut.
Har de det kämpigt i minoritetsregeringen?, börjar det ta emot?, har de inget roligt?, eller har de bara haft en dålig dag, som alla kan ha?
Presidie snack
Frågorna är många men svar lär nog vara skrivet i stjärnorna.
Gunnar Lidell är som vanligt korthuggen när han äntrar talarstolen. Jag undrar när vi får höra den mannen säga något som överstiger en minut, i talarstolen.