Kommunfullmäktige 19 november 2014

Inleddes av ålderspresidenten och tillika S-kvinnan Ann-Sophie Aronsson,
Ålderspresident Ann-Sophie Aronsson
här förberedande sig för mötet med kanslichefen Karin Siverby till vänster och kommunsekreteraren Maud Rudquist till höger.

Denna kväll i fullmäktige skulle dess ordföranden och vices väljas, samt kommande budget, fastställas.

Det senare görs normalt i juni året före som man beslutar om, men i samband med valår, tas budgeten på sista kommunfullmäktigesammanträdet med den nya majoriteten.

Val av Kommunalfullmäktige ordförande skedde med siffrorna 43 för och 8 avlämnade blankröster, av de totalt 51 möjliga.
Stark återkomst i fullmäktigesalen gör därmed Lars-Göran Ljunggren,
Kommunfullmäktiges ordförande 2014-2020 Lars-Göran Ljunggren

som utlovade att han kommer att vara noggrann och formell i sitt utövande av ordförandeskapet.
Sett ur S synvinkel har det inträffat att både Theresia Nordlund och Bengt Larsson avsagt sig sina platser och därför klev Ann-Sophie och Lars-Göran in i handlingen, som ordinarie ledamöter..

Förste vice ordförande blev Niklas Claesson (M) och andre vice Anna-Karin Sandberg (MP), båda valdes med acklamation.

Om budgeten var några punkter att uppmärksamma, vilket Marie Dahlin gjorde från talarstolen.
+1 miljon till Yrkesklivet som handhas av Arbetsmarknadsavdelningen i Socialnämnden.
+19 miljoner till Barn och Ungdom, varav 9 miljoner går till kommunstyrelsen, som skall se till att öronmärka dessa innan de går över till Barn och Ungdomsnämnden.
-700 000 från Barn och Ungdom till från nyår nybildade Kultur och fritid, pengar för driften.
+2 miljoner till kommunstyrelsen öronmärkta till Kunskapsförbundet Väst, där kommunens gymnasium inryms, ett Kunskapsförbund som lider av stora underskott.

Marie sa också att det gäller att planera strategiskt för kommunstyrelsen.

EN fråga som MP driver och fått med sig S+C på är att Östra Mariedal inte skall bebyggas, de kallar den skolskogen, då den används av närbelägna förskoler och lågstadieskolor.
Frågan baxades genom kommunfullmäktige till att landa, med att den inte skall vara med i exploateringsbudgeten för 2015, men att den skall stå kvar i bostadsförsörjningsprogrammet. Något som blev en verklighet med rösterna 30 mot 21.

Lennart Niklasson tog ordet och sa, vändande sig också till den närvarande kommundirektören.
Att denne så fort som möjligt på nyåret sätter igång arbetet, Lennart önskade att det skulle gå fort och få fram den med innehåll av hyres- bostads- och ägar-rätter.
Han fortsatte, bostadsbolagen kollar efter dessa planer och vår kommun är en av få som inte bockat av en sådan.
Se på Skövde avslutade Lennart, de bygger så det knakar.

Två socialdemokrater med en härlig framtid, Sara som studerar konst och Nils som går på Birger Sjöbergsgymnasiet ,
SSU ungdomar

de är min bild av politikens kommande fyra år, en hel del debatt och glad förväntan, avspeglad i dessa två yngsta i fullmäktige.

Leif Höglund Text och foto