Kommunfullmäktige 30 januari 2013


Väne-Ryrs skolas framtid närmaste tre åren avgjordes som kvällens första fråga, den tog exakt 53 minuter.

Väne-Ryrs skola
Frågan var om minialliansens nedläggningsönskan eller om skolan skulle finnas kvar, i visst ändrad form. För minialliansen med högermoderaten Lidell i spetsen och hans vanliga korthuggna talarstols-teknik, kunde vi snabbt och enkelt utläsa, NEDLÄGGNING.

Hans partikamrat Lena Eckerbom-Wendel, Barn och ungdomsnämndens ordförande stegade upp i talarstolen och kom med olika negativa invändningar som, brandskydd, renovering, budget 2013 och 2014, det senare som skall påbörjas kommande vecka. Frågor som egentligen inte har med sakfrågan, skall vi ha en skola i Väne-Ryr eller ej.

När det gäller 2013, så går det på KS förfogandeanslag för 2012, cirka 100. 000. Bara kostnaden idag för de barn som går i skola i Trollhättan har en skolpeng på drygt 1.5 miljoner, som går rakt ur Vänersborgs kassa till Trollhättans,  hur tänker minialliansen, undrar undertecknad.

Samtliga ledamöter från partierna M, KD och FP reserverade sig skriftligt mot beslutet, 20 ledamöter.
Alla andra partier med totalt 31 ledamöter gick på det huvudförslag som arbetats fram i huvudsak mellan S och C som fick med sig V, MP, Vfp.
Fullmäktige beslutade att skolan skall vara öppen som förskola, förskoleklass och fritids från höstterminen 2013. Höstterminen 2014 ska den på försök vara öppen även som grundskola i årskurserna 1-3 För att 2017 fortsätta med verksamheten krävs ett underlag om minst 15 elever.
Viktigt att påpeka var att Barn och Ungdomsnämnden snabbt kan få ut denna information till föräldrarna, så de kan ansöka då dessa ansökningar skall vara inne, tror det är per första mars.

Heltid en rättighet - deltid en möjlighet

en motion av S genom Theresia Nordlund  Theresia Nordlund och
Lennart Niklasson , som denna kväll kom upp till beslut.

Glädjande här var att salen i fullkomlig enighet, samtliga ledamöter, med acklamation beslöt anta denna som sin.
Arbetet skall hålla sig till kommunens jämställdhetsplan som siktar mot att i huvudsak ha heltidsanställningar år 2015.
 

Theresia efter mötet, -viktigt framför allt att kommunen gör verkstad av sina visioner, jag ser fram emot att följa utvecklingen.

Se det var några rejält viktiga beslut, till gagn för många människor i Vänersborg.