Kommunfullmäktige 25 september 2013

En dag då förnuft och empati fick stryka på foten

En dag då alla blev varsle att Miljöpartisterna hellre lägger ner ett demensboende, Gläntan, mot att inga byggnationer av villor sker på Östra Mariedal.
En dag då alla blev varse att Välfärdspartiet hellre lägger ner ett demensboende, Gläntan, mot att få dansa i maktens korridorer.
En dag då mesta offrades på nollbudgetens altare.

För övrigt är Östra Mariedal enda platsen i dagsläget att bygga villor på, när det gäller centrala Vänersborg.  Hur rimmar det med dessa partiers önskan om att Vänersborg skall växa?

En dag då MP och Vfp visade sina rätta ansikten för demonstrerande anhöriga och anställda, som inget annat önskar än att få behålla Gläntan.

Kommunalare och anhöriga till Gläntans demensboende

En dag då det blev klart att dessa två partier hellre står på den borgerliga sidan än att behålla ett fungerande demensboende.
En dag då vi i S, och Centern samt Vänsterpartiet fick se hur icke-empatin vilar tungt över, dessa partier.

En dag då högerkrafternas miniallians (M+Fp+Kd) förstärktes med MP och Vfp till en blå geggamoja, en gegga som kommer att under lång tid vidlåta dessa partier, det är jag helt säker på.
En geggamoja där uppenbart inget förnuft råder.

Till kommunfullmäktigemötet och vad som sades från talarstolen om budgeten, en debatt som inleddes 16.30 och pågick till 20.52. Där säkerligen 90% av tiden upptogs om debatten nedläggning/malpåse av Gläntans demensboende.

Högermannen Gunnar Lidell (M) upp först och sa inte mycket mer än bifall till minialliansens budget.
En budget som är på nästan 2 miljarder kronor, där Gläntans boende ingående i Socialnämndens 600 miljoner finns som en post som skall stängas tillsvidare, vilket är detsamma som att rycka upp dementa åldringar ur deras invanda miljö. Med vad detta kan betyda för kraft och hälsa hos dessa.
Så här sammanfattas Gläntan på kommunens hemsida.
”Boendet består av 29 platser där var och en har eget rum. Rummen är utrustade med säng och sängbord, övrig möblering står man för själv. Toalett och dusch finns i anslutning till varje rum och delas av två boende. Boendet är uppdelat på fyra små avdelningar. Varje avdelning har en gemensam matplats och ett allrum. Personal finns på boendet under hela dygnet.”
Länk till Gläntan om du vill vet mer.
Marie Dahlin Kommunalråd Marie Dahlin (S) och kommunalråd:

Först bifall till S+C budget. En budget som inte har det sparbeting på minus två procent som minialliansen har. Dessa pengar åter till nämnderna. Vi vill inte lägga ner Gläntans demensboende, ej heller Träffpunkt Torpa.
Barn och Ungdomsnämnden (BUN), och dess sparbeting på 8,2 miljoner vill vi inte ha.
I ett direktpass till Lidell sa Marie, ”jag trodde det var du som ledde” efter att minialliansen blivit omdöpt till maxialliansen.
Länk till Träffpunkt Torpa om du vill veta mer. 

Theresia Nordlund Theresia Nordlund (S):
”Vad kan vara mer värt än att ge 20 miljoner till våra ungdomar.” Miljoner som finns i S+C-budgeten.

Reidar Eriksson Reidar Eriksson (S) och med 25 års erfarenhet av politiskt arbete i Socialnämnden och dess utskott:
Gläntan effekterna i den delen som gäller stängning är dåligt och kortsiktigt. Min bedömning av Gläntan är att platser och behov som togs i juni 2011 i den så kallade boendeplanen för tiden 2011-16 med utblick till 2020, visar på behovet av Gläntan.
Vad är mest trovärdigt, Boendeplanen eller minialliansens förslag?
Jag tror mer på Boendeplanen, nedläggning av Gläntan är exempel på hastigt påkommen dirigering av budgetpengar.  Jag ställer frågan till MP + Vfp och speciellt till dig Morgan Larsson (Vfp) vad som fått dig att ändra dig?

På detta sistnämnda svarade varken Marika Isetorp (MP) och Morgan Larsson (Vfp).

Reidar fortsatte: det finns tjugofem arbetstagare, vad sker när Gläntan stängs med dem? Stor risk att det blir arbetsbrist och med uppsägningar till följd.
Det tar tid att skapa ett nytt Gläntan, att jobba ihop arbetsgrupper etc.
MP+Vfp vad säger ni till personalen, jag tror de önskar höra er.
Negativa effekter som längre väntetid till särskilt boende av Gläntans typ kommer att öka med ett antal dagar.

Joakim Sjöling Joakim Sjöling  (S), vice ordförande Barn- och Ungdomsnämnden (BUN): När vi tog beslut om budget i BUN handlade det om att plussa på med sexton miljoner, vilket MP och Vfp var med på.
Nu i budgeten har detta krympt till +54.000, hur har ni resonerat i MP och Vfp?
Något svar fick inte Joakim.

Lennart Niklasson Lennart Niklasson (S) vice ordförande Socialnämnden: Minialliansens budgetförslag är ett mycket dåligt förslag.
Förslaget att lägga ner Gläntan är vansinnigt, man behöver inte gå nedläggningsvägen, vi vet att kommunen går plus.
I minialliansens förslag skulle en ombyggnad av Gläntan ske 2017, jag ser att vi kan göra detta mycket tidigare.
Jag får gratulera Lidell, Miljöpartiet värnar hellre en skog på Mariedal än våra dementa äldre.

I Budgetmaterialet finns ingen text om när minialliansen, nu med MP och Vfp skall öppna Gläntan igen, vilket Johan Ekström (Fp) påstår. Lennart ondgjorde sig över Ekströms beskrivning av de boende som patienter och sa, -viktigt att vi kallar de boende vänersborgare eller medborgare, inte som du, patienter,  Gläntan är dessa människors hem.

Marie Dahlin: om RUR (av riksdag och regering infört för att i dåliga tider kunna föra över pengar från ett år till ett annat).
Oavsett vad Ekström säger, vi har getts möjligheten att flytta över pengar mellan budgetår.

Theresia om Ekström: jag är grumse på  Johan Ekström och hans uttryck om de demensboende, såsom patienter,  vi får aldrig glömma att det är de boendes hem,  flytta pö om pö från Gläntan går inte. Alla måste flytta samtidigt om vi skall behålla personalen.

Miljöpartiets Marika Isetorp i talarstolen:  talar bara om grön ekonomi etc., utan att besvara de många frågorna från S, C och V:s frågor om hur hon kan säga nej till Gläntans demensboende.

Välfärdspartiets Morgan Larsson i talarstolen:  säger att han fått mer info sedan han var med och fattade beslutet i Socialnämnden att behålla Gläntans demensboende.
Lennart Niklasson:  Jag hade förstått dig Morgan, om man skulle stängt för ombyggnad, men det finns inga sådan beslut. Du missförstår budgeten, det handlar om stängning.

Kate Giaver Kate Giaever (S):  I somras jobbade jag extra hemma hos dementa som väntar på särskilt boende. Det är tufft för familjerna, grannarna och personalen, det är oansvarigt att lägga ner Gläntans demensboende .

Kenneth Persson Kenneth Persson (S) ledamot av Socialnämnden:
Det här är en budget som verkligen berörde, flera åsikter på sta´n jag hörde.
Så kan man väl inte göra! var ord som jag fick höra.
Nu är det så att alla tycker inte lika, men ibland känns det som om man vill skrika,
För ”hellskotta”! Tänk Er för, vad är det Ni gör?

Kenneth fortsatte med en femtusenårig levnadsregel från Aboriginerna.

Innan du föddes gick du med på att hjälpa andra.  Du ska inte tillbringa din tid i den mänskliga tillvaron som en ensam vandrare. Vi är avsedda att hjälpa och bry oss om varandra.
Allt vi gör ska göras med detta i åtanke: “Vad är det allra bästa för allt liv överallt?”
Att tjäna andra innebär att komma med bistånd, dela med sig av sina kunskaper och vara en positiv kraft i andra människors liv.
Alla människor föds med rätten att bli behandlade med respekt och värdighet.
Att vara till hjälp är att räcka ut en hand till gamla, barn, sjuka och döende.
Att tjäna är motsatsen till att göra saker för sin egen räkning, för ärans eller för den ekonomiska förtjänstens skull.
Det innebär att vara medveten om att man är del i ett team, det mänskliga medvetandets team, och att planeten jordens öde stiger och faller beroende på detta teams aktiviteter.

Den här budgeten hade inte ens gått igenom för fem tusen år sedan, avslutade Kenneth.

Madelaine Karlsson Madelaine Karlsson (S):
Det är inte så enkelt att flytta demensboende, vi har inte så många platser, jag kan inte förstå MP + Vfp.

Marie Dahlin: Jag vänder mig till de som kovänt, MP+Vfp, kan inte de kovända igen, detta var en fråga jag fick i fikapausen av en av åhörarna.

Benny Augustsson Benny Augustsson (S):
en bit i debatten om Gläntan ville Benny ta upp, -skall ni (M+Fp+Kd+MP+Vfp) lägga över ansvaret på personalens axlar om det går som vi befarar.

Marie Dahlin: vände sig direkt till Gunnar Lidell med orden, -du har inte följt KF-beslutet om Östra Mariedal.
Något replikskifte blev det inte på Maries påstående.
Därmed var budgetdebatten över efter 5 timmar och 22 minuter minus 30 minuter fikapaus.

Sammanfattningsvis, av alla högerpartister, M+Fp+Kd, var det endast Gunnar Lidell (M) och Johan Ekström (Fp) uppe i talarstolen.
Var var Kristdemokraterna (Kd), har de redan lagt ner sin verksamhet, eller var det skammens röda rosor som lyste frånvarande på deras kinder.  Där ”regeringsinnehavet är viktigare än de dementa på Gläntan”. För att inte tala om Sverigedemokraternas två stolar, de sa inte ett ljud i budgetdebatten och vid omröstningen lade de ner sin röst.

Efter totalt 94 inlägg i budgetdebatten, som mest handlade om Gläntans demensboende, blev det omröstning.
26 borgerliga mot 23 för S+C+V, för det undermåliga borgerliga budgetförslaget.
Glöm också inte bort efter denna budgetdebatt att skolan endast får +54.000 i en mångmiljonbudget, vad kommer borgaralliansen att göra när de ser att pengarna inte räcker till för skolorna?
Med tanke bland annat på nystarten av Väner-Ryr.

Ett annat ämne som togs upp till debatt och beslut, var förslaget om att ta emot tio ensamkommande flykting barn.
Ett ämne som Kurt Karlsson, Sverigedemokraterna tydligt laddat för, eftersom han inte deltog i beslutet om budget.
Han gick upp i talarstolen och talade en massa trams om brottslighet bland invandrare och att det är bättre att stoppa ensamkommande och andra flyktingar, menandes att inte låta de komma hit.

Theresia Nordlund (S):  vi är ett välfärdsland, även om vissa håller på och monterar ner det, och självklart skall vi bidraga genom att ta emot.
Lennart Niklasson (S): Sverige är ett rikt land, vi skall vara generösa. Vi borde vara bättre än vi är idag. Sanningen är att tjugo procent av Sveriges befolkning är av utomnordiskt ursprung, det skall vi ta vara på.
Marie Dahlin (S): Väldigt tråkigt att höra dig Kurt. Om vi kan göra en human insats, så skall vi göra det.

Självklart röstade alla utom Kurt Karlsson för att ta emot ensamkommande flykting barn. Den andre sverigedemokraten Cecilia Skenhall hade redan drypt av och deltog inte i beslutet. Några ersättare att sätta in har de ej, så det blev Kurt Karlsson mot övriga fullmäktige.

Se det blev en lång kväll som avslutades fyra minuter över midnatt och med en hel del frågor framflyttade till nästkommande fullmäktigemöte.

Härligt klargörande de stora skillnaderna mellan moderater, folkpartister, kristdemokrater, miljöpartister och välfärdspartister, nu vet Centern och Socialdemokratin var de partierna står, inför kommande val 2014.

Leif Höglund