Kommunfullmäktige 24 okt. 2012

Första talare denna kväll blev Bengt Larson, S-gruppledaren som , minst sagt, inte var nöjd med hanteringen av delårs revisionsrapporten.
Den fanns inte ens dagen före, då S-gruppen hade möte, att studera för KF-politikerna.
Sådant är inte bra för demokratin.
Bengt Larson gruppledre S, Vänersborgs kommunfullmäktige
Bengt yrkade på att bordlägga den till november mötet, vilket församlingen beslutade.
Likadant blev det med den efterkommande frågan om delårs koncernrapporten.

I övrigt flöt kvällen fram utan några större händelser, dock att Lutz Rininsland (V) är så långdragen i talarstolen, att man har glömt det mesta han sagt, i samband med att han kliver ner från denna.

Som vanligt, är jag nödd få skriva, högermoderaten Gunnar Lidell svarar inte på frågor han får,  han var upp för att svara på några enkla frågor från politiker, men några svar gav han inte.

Hans högerkollega Christer Tobiasson är etter värre i att inte ge svar, utan hänvisar allt till förvaltningen.
Det sätt som han går på i sina ullstrumpor som Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden visar att han låter tjänstemännen göra allt, även frågan om medborgardialogen, låter han utan något politiskt uppdrag, tjänstemännen sköta helt själva.

Avdelningen trista avsägelser kom från Gisela Holtersson (S) som avstår sin ersättarplats i kommunfullmäktige, pga hälsoskäl.
Theresia Nordlund
Två riktigt positivt framåtsyftande motioner lades av S-gruppen under fullmäktigesammanträdet, som redovisades av Theresia Nordlund,  (man har 2 min. på sig).

- att kommunen bereder plats för samtliga ungdomar i åk 9, som så önskar feriearbete.
Om feriearbetet är att säga,

2013 kommer det att gå ut 394st åk 9 från Centrala skolenheten, Dalboskolan samt Frida.
Vi anser att kommunen har råd att bereda fler platser för dessa ungdomar än nuvarande 80.
Detta är även i linje med samverkan Vänersborg eller modellområde som det tidigare hette, att jobba i preventivt syfte.
Att aktivera och stimulera ungdomar är bara av godo.
Den remitteras till, samtliga nämnder.

- att personal inom förskoleverksamheterna erhålls minst två uppsättningar av arbetskläder, arbetskläder för inomhusmiljö.
Om arbetskläder,
personal inom social och – samhällsbyggnadsförvaltningen innehar arbetskläder och skyddskläder.
Dessa självklarheter finns inte inom barn och ungdomsförvaltningen.
Vaktmästarna inom denna förvaltning innehar dock arbetskläder.
Personal inom förskoleverksamheterna har förvisso arbetskläder för utemiljö, men inte för arbete inomhus, varför?
Var är jämlikheten här? Denna personal vistas i inte alltid så sunda och friska miljöer.
Den remitteras till Kommunstyrelsen samt Barn och Ungdomsnämnden.

I övrigt en ganska avslagen kväll, ansåg flera med lång kommunfullmäktige-erfarenhet.