Kommunfullmäktige 26 sept. 2012

Kommunfullmäktige har inte haft några sammanträden sedan i juni, juli var det semester medan augusti var nedlagt på egen hand av högerpartiets kommunalråd. Så det var en väldigt tunn föredragningslista, endast fem punkter, som högerpartiets fullmäktigeordförande lade på bordet.

Man kan fråga sig, vad tusan sysslar högerpartierna med, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna i sin miniallians i minoritetsregering som de valt, de driver ju inte en enda fråga som har med kommunens utveckling att göra.
Längst ner på sidan kan du läsa vad regelverket för Kommunstyrelsen säger att den skall jobba med.

Här kvällens tunna fem punkter från kommunfullmäktige.

1. Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen.
Något som rapporteras varje kvartal, om sådana brukare som av olika anledningar inte fått sitt boende. Något som ofta beror på brukarna själva, i dessa valfrihetens tidevarv. 


2. Svar på en rejält dum och rent lagstridig motion från sverigedemokraten Karlsson.
sverigedemokraten kurt karlsson
Denna gick ut på att förbjuda tiggeri och/med musik på allmän plats.
I fullmäktige sade han i talarstolen, tittandes i sina papper jag citerar, -mitt motiv är att förhindra brottslig verksamhet. 
Först sa Karlsson ,- inte för att musiken är dålig. Efter några meningar, sa han mot sig själv och jag citerar, -vi måste ha en högre ambition med musiken än så i Vänersborg.

Enligt Karlsson skall den som tigger/spelar musik på offentlig plats kunna visa legitimation.

Vad Karlsson inte tagit reda på är att hans partikamrat i Sala kommun fick igenom samma förslag i sitt fullmäktige, men där stoppade Länstyrelsen genom att påpeka att beslutet var olagligt, då vi i Sverige inte har någon lag mot tigggeri.


Själv drar han till med en rejäl lögn på SDs hemsida för Vänersborg, där står att läsa och jag har klippt från första meningen: Ett kommunalt förbud mot tiggeri har införts i flera kommuner i Sverige. 

Självklart röstade hela fullmäktige mot Karlsson och hans ende medföljare i fullmäktigesalen.
Hur korkade förslag kan man lägga är undertecknads fråga.


3. "Salamander frågan på Blåsut"
Här behövde fullmäktige drygt 70 minuter för att komma till skott och rösta ner motionen om att göra om kvartersmark till allmän mark, siffrorna 32 mot 19.
Vad partierna som lade motionen inte kunde få in i sina skallar, är att nu lever frågan ur alla synpunkter.

För de som vill bygga och använda några tusen kvadratmeter av de femton tusen till flerbostadshus och för dem som vill bevara grönområdet för spontan lek.

Salamandrarna och de andra smådjuren har Länstyrelsen redan uttalat, att dem kommer det inte att gå någon nöd på.

Frågan kokar väl ner till, bygg gärna, men inte där jag bor.
Ställ istället frågan till kommande äldre på Blåsut, var de vill bo, när de inte kan bo kvar i sin villa.
De vill med största sannolikhet bo kvar på Blåsut och inte i några andra kommundelar.

4. Fastställande av sammanträdestider för kommunfullmäktige 2013.
5. Några motioner som på någon minut skickades iväg på remiss till olika nämnder. Några politiker som slutade och några som kom till. Alla beslut på punkten klarades av inom en fem minuters gräns.

Se det var också ett sammanträde.
Det enda goda det förde med sig var att undertecknad fick se sista tio minuterna när Haparandagänget Asplöven spöade Malmö i Hockeyallsvenskan, se det var ett möte det.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a

- utvecklingen av den kommunala demokratin

- strategisk planering av kommunens utveckling

- personalpolitiken

- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten enligt 4 kap plan- och bygglagen

- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas

- energiplaneringen samt främja energihushållningen

- arbetet för att nå de lokala miljömålen

- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning

- kollektivtrafiken

- turismen

- informationsverksamheten

- den förvaltningsövergripanden utvecklingen

- frågor om arbetsmiljö, jämställdhet och medbestämmande för de kommunalt anställda
Vad av alla de olika punkterna tycker du att de har gjort så här långt, nästan två år har de haft på sig.
Sitter de bara och fikar eller är de rätt och slätt rädda för att fatta beslut? Samt överlåter till tjänstemännen att driva frågor.