Kommunfullmäktige 27 nov. 2013

Moderaterna Gunnar Lidell, Niklas Claesson och Lena Eckerbom Wendel gav oss tre olika personers tankar om att dela upp beslutet genom att ta Visionen i två eller tre delar som kan ske beslutas om både vid ett, två och tre tillfällen. 

M+Fp+Kd verkar inte få något gehör för denna uppdelning av de andra partierna.

Vad Sverigedemokraterna tycker, om de har några idéer till Vision för Vänersborg, får vi inte veta, då de två ordinarie och ersättaren var frånvarande utan att lämna återbud.

Jag får hoppas de gett upp på att vara med i en odemokratisk organisation som använder sig av demokratiska spelregler för att ta sig fram. Läs Expo, ett klick bort. 

Marie Dahlin om visionsarbetet, -en spännande resa hit. Vi (S) har stor respekt för de svar som inkommit från innevånarna. Där vi (S+C) har som förslag till Vision har, - Vänersborgs kommun hållbart i alla delar hela livet.
Lennart Niklasson till Lidell, där han påpekade att dennes tanke om uppdelande av beslutet gör att det inte kan komma med i 2015 års budget arbete.

Intressant var Claessons inlägg, -oklart för vem visionen är till för, där han erkände att produkten av alla möten om visionen som han sa, -berör mig inte riktigt.

Marie Dahlin till Lena Eckerbom Wendel: -det verkar som det du föreslår är sådant som finns i industrin, där ägarna kanske finns i ett annat land.
Eckerbom Wendel, som med en von-oben attityd från talarstolen sa, -det som är det viktigaste är att vi höjt kompetens på den här församlingen (menandes kommunfullmäktiges ledamöter).

Här kan du läsa mer om Vänersborgs vision.

En annan och mer dagsaktuell ekonomisk fråga var att ta ett viktigt beslut för att inte fresta på låneapparaten.
En gemensam C+S motion om att inte låna upp pengar för en extra summa av 100 000 kronor för Överförmyndarnämndens räkning, efter det att kommunstyrelsen tidigare tagit 500 000 i beslut.

Överförmyndarnämnden har fått utökad verksamhet och behöver mer bl a skåp och liknande för arkiv.
C+S menar att det kan tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Något som det också fanns majoritet för i kommunstyrelsen.
V+Mp vände här på klacken och fick med sig välfärdspartisterna på att hellre låna pengarna och betala ränta ett antal år än att betala det hela kontant, nu när det 2013 finns ett flermiljonsöverskott att ta från.
Detta med hänvisning till en byråkratiska regel som Lena Eckerbom Wendel tolkade den.

Snacka om att det fatta-s beslut, min retoriska passning till moderaterna blir, vad är det för god hushållning? Det som ni ger sken av att vilja för vänersborgarna, ni säger en sak och gör en annan.

Däremot ett enigt kommunfullmäktige, M+Fp+Kd gjorde här gemensam sak med de som önskar spara pengar genom att ha verksamhet i egna lokaler istället för hos privata fastighetsuthyrare.
Ombyggnad av gymnasiets f d lokaler på Gyllenheimsgatan, kostnad 2 miljoner. Här flyttar dagcentrat från Kyrkogatan in.
Då passade det minsann för miniregeringen att spara kommuninnevånarnas pengar.

En video från fullmäktigem "skjuten" av Stefan Andersson, Socialdemokraterna i Vänersborg.

Leif Höglund