Kommunfullmäktige 29 jan. 2014

Denna dag inte ett liv, sa Melker på Saltkråkan.
Något åt det hållet kan undertecknad kortsammanfatta, med en blinking av vänsterögat, kvällens möte.

Marie Dahlin
Marie Dahlin (S) här i gågatukrysset i samband med 2013 års Kvinnodag
bidrog under dagens första punkt, om den reviderade plan- och bygglovstaxan, med några förnuftiga ord, när det gällde taxans justeringsfaktor N.

- Faktorn N ger sänkning av alla taxor och en lägre taxa. Nu väntar vi på att SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) reviderar sin taxa för att få ned tröskeleffekterna, titta bara på dagens andra ärende försäljningen av Vektorn 2 på Trestad Center.

Dagens beslut med en tiondels sänkning av faktorn ger cirka 10% lägre taxor, kunde konstateras.

Som sagt kvällens andra punkt var försäljningen till Varner-gruppen som har klädmärken och butiker som, Bikbok, Carlings, Cubus, Dressman, Dressman XL, Varner Brand Stores, Solo, Vivikes, Volt, Wear house outlet, Wow, Urban.

De köper ett område i storleken av sju fotbollsplaner och beräknar att det blir femtio arbetstillfällen på marken de betalar 6 190 000 Kr. för.

Marie Dahlin ansåg att det är ett spännande projekt och fortsatte, ketchupeffekt, det kan bli ringar på vattnet effekt.

Punkten Kunskapsförbundet Väst (Gymnasieskolorna och Komvux i Tvåstad)  revisionsrapport per den 31 augusti 2013, var inte en vacker rapport uttryckte
Theresia Nordlund (S) det.
Theresia Nordlund
 – Förutsättningarna för förbundet var inte på plats vid starten, men det kommer att bli mycket bättre.

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att låta utreda Joakim Sjöling(S) motion om att bilda ett ungdomsfullmäktige. En gemensam motion från S + C.
Lennart Niklasson
Lennart Niklasson (S) -ytterligare ett steg för att öka medinflytandet för våra medborgare.
Meningen med motionen är att ungdomarna skall få rejält inflytande, tryckte han hårt på, inför politiker och tjänstemän i salen.