Kommunfullmäktige 30 oktober 2013

Theresia Nordlunds (S) motion om ”Feriearbete för samtliga elever i årskurs 9, för de som vill” accepterades av fullmäktige som skickade den på utredning, med beskedet att den skall vara klar för redovisning i februari 2014.

Theresia önskar att detta gör att feriearbeten kan införas till sommaren 2014.

Theresia har även skrivit en motion, Hel del, rätt till heltid med möjlighet till deltid.

Då det verkar som att inget sker, förutom på Socialförvaltningen med motionen hade Theresia ställt frågan till moderaten och tillika Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell vad som sker i nämnderna, då beslut är att det skall vara infört 2015 och det är endast är ett år borta.

Lidell hade ett svar han läste innantill ur, ett svar som endast behandlade tre av alla nämnder.
På hans svar kontrade Theresia att det verkar som att ”du Gunnar inte förstår vad Hel del är.
Det är rätt till heltid och med möjlighet till deltid, och hon fortsatte hel del är 100% arbetstid i botten och arbetstagaren kan själv välja deltid.

Till alla nämndordföranden i salen sa Theresia,

-vad gör ni, det är dags att sätta fart och till Lidell, -kan du Gunnar lova mig att det genomförs under 2015.

På det senare svarade Kommunstyrelsens ordförande moderaten Lidell att han inte kunde.
Han hänvisade till sina tjänstemän, enligt den princip som tydligen alla moderater gör oavsett om de är kommunala eller riksdagsmän, hänvisar att någon annan, ofta tjänstemän, har ansvaret.

Lennart Niklasson (S): -du måste få fart på detta, det händer ju inget.

Marie Dahlin (S): hon vände sig till kommunfullmäktiges ordförande moderaten Anders Forsström som även är Pfus ordförande, (Personal och förhandlingsutskottet) därmed högst ansvarig politiker för att Hel del införs. Forsström hade endast ett kort svar, att det arbetas med frågan.

Lidell tog ordet igen och repeterade delar av vad han strax därinnan läst innantill om hur Bun (Barn och Ungdomsnämnden) arbetar med frågan).

Marie Dahlin åter, -Theresia utmanar er alla nämndorföranden att svara men ingen av er svarade, är det så att ni inget vet, avslutade hon retoriskt.

Taggar: