Kommunfullmäktige onsdag 10 december 2014

Val till kommunstyrelse och nämnder

I Kommunstyrelsen som är att se som Vänersborgs regering, blev det strid om den sista och femtonde platsen för ordinarie och ersättare, mellan sverigedemokraterna och moderaterna.

Här krävde sverigedemokraterna lottning, vilket utföll så att sverigedemokraterna fick den platsen, medan i lottningen om ersättare förlorade sverigedemokraterna till moderaterna.
Då lät sverigedemokraternas ordförande Kurt Karlsson påskina att kommunfullmäktiges ordförande betett sig felaktigt när han släppte ner i lotterna avseende ersättare och även hade fel handlag när han sedan stack ner halva armen i burken, utan att kunna se ner, i densamma,  rörde runt och tog upp en lapp ur valurnan, som det stod moderaterna på. 

Påpassligt nog hade justeraren Lena Eckerbom Wendel (M) stått omedelbart vid sidan i samband med detta och sa att det hade gått rätt till, då sa Kurt Karlsson inget mer.

Är det så här vi skall uppfatta sverigedemokraterna i fullmäktige, de närmaste åren?
Att de misstänkliggörde demokratiska funktioners spelregler i fullmäktige?

Kommunstyrelsens ordförande blev som vi vetat länge Marie Dahlin och som förste vice Gunnar Lidell (M) och andre vice Bo Carlsson (C),
till ledamöter utsågs, Lennart Niklasson, Benny Augustsson, Kenneth Borgmalm och Madeleine Karlsson alla (S), dessutom Marika Isetorp (Mp), Lena Eckerbom  Wendel (M), Peter Göthblad (Fp), Marie-Louise Bäckman (Kd), Marianne Ramm (V), Lutz Rininsland (V), Anders Strand (sd).
Ersättare för S blev, Bengt Larson, Sigyn Lindbom, Birgitta Persson, Joakim Sjöling och Sara Johansson.

Presiderna, alltså Ordförande och förste vice och i de stora nämnderna andre vice ordförande.

Barn och ungdom
Ordförande Mats Andersson (C), förste vice Tove af Geijerstam (Fp) samt andre Joakim Sjöling (S)

Kultur och Fritid
Ordf. Marika Isetorp (Mp), andre Henrik Josten (M)

Socialnämnden
Ordf. Lennart Niklasson (S) förste vice Marie-Louise Bäckman (Kd) och andre vice Annbritt Fröjd (C)

Samhällsbyggnad
 Ordf. Benny Augustsson (S), förste vice Peter Götbladh (Fp), andre vice Anders Wiklund (Mp)

Byggnadsnämnd
Ordf. Bo Dahlberg (S), vice Lena Eckerbom Wendel (M)

Överförmyndarnämnd:
Ordf. Madeleine Karlsson (S), vice Kerstin Andersson (Fp)

Valnämnd
Ordf. Annika Larson Lindelöf (S), vice Niklas Claesson (M)