Kongressrapport dag 3 2013

Förmiddagen ägnade kongressen till debatt och beslut när det gäller Framtidskontraktet och ämnet Fler jobb.

Några av alla de beslut som fattades, -utvecklingsprogram i basindustrin, skapa hållbar tillväxt i infrakstrukturen när det gäller ex. vis järnvägar, kreativa näringar (kulturen), gång och cykelvägar, heltid en rättighet som norm,. heltidsanställningar i kommunerna, aktivt arbete för jämställt arbetsliv, energisparlån, löneskillnader mellan män och kvinnor, kvalité och kompetens i vården.

Totalt handlar det om under hela kongressen att de 350 ombuden har dryga 1 900 motioner, 4 000 förslag att ta ställning till.,
En av de som gick upp i talarstolen var Tyrone Hansson från Ale.
Tyrone Hansson

Han gav sitt bifall till en motion om F-skattsedel för utländska företager som arbetar i Sverige. Även partistyrelsen gick, med vissa smärre ordändringar med på motionen.

Efter lunch skulle partisekreterare väljas och självklart fick Carin Jämtin,
Carin Jämtin
som enda kandidat fortsatt förtroende.

Något ur hennes tal:
hon tryckte på facklig politisk samverkan med alla fackföreningar.
Hon ville ha sagt att vi (partiet) i förändringsarbetet har kommit en god väg framåt, med att säga: -du tar din sten och jag tar min sten, snart har vi flyttat berget. Här en länk till hela talet.

Därefter återupptogs förhandlingarna och då stod fortsatt jobbfrågan på agendan.
När talarlistan kom upp på skärmen bak sekretariatet kunde vi se att 
Jonas Nilsson ombud Trollhättan, SSUare och byggnadsarbetare fanns med, vilket innebar hans jungfrutal.
Jonas Nilsson
Jag frågade Jonas hur han kände inför att gå upp i talarstolen, han hade ett bra coolt svar.
Konstigt nog säger Jonas, så blir man en smula nervös, men det lade sig ganska snart därefter.
Hans tal i en kortfattad beskrivning låter, -jag vill, kräver och vet, att det stolta parti jag tillhör kommer att bygga Sverige ur arbetslösheten.

Efter lunch så var kongresslistans agenda före i tidtabellen vilket fick till följd att några som hade tänkt avhöra debatten nästan helt missade den.
Tråkigt för Vänersborgarna och VDn för HSB Nordvästra Götaland Dan Nyberg som hade med sig sin Christin Slättmyr.
Christin Slättmyr Dan Nyberg
även SABOs VD Kurt Eliasson, missade detta.
Mycket ovanligt att en kongress ligger före i tidtabellen, det normala brukar vara precis tvärt om, får bli min kommentar.

För känner jag kongressen rätt då den har har fullt av vältaliga och debattglada går de nog inte hem före 01.00 ändå.

Eftermiddagen handlade om Ordning och reda i välfärden, där vinster i denna har debatterats flitigt.
Men den avbröts för ett för kongressen kärt besök.

Norges statsminister och socialdemokraternas ledare Jens Stoltenberg, som med ett tal till sina svenska vänner som verkade hämtat direkt ur hjärtat, gav många och långa applåder för att inte tala om tårar av glädje och sorg.
Efter Jens återstartades talarlistan.

Efter att frågan om vinsterna diskuterats i redaktionsgrupp fann till slut partistyrelsen en skrivning, som skulle visa sig hålla.
Alla i talarlistan, cirka 25,  anslöt sig till partistyrelsens skrivning.

Lennart Niklasson, Vänersborg

Lennart Niklasson
-Jag hade inga större förväntningar innan jag kom till kongressen i den här frågan.
Idag är jag nöjd och stolt, med den positionsförändring som vi har åstadkommit dessa dagar.
Det viktigaste enligt min mening är den starka skrivning om att vinstintresset inte ska vara styrande i välfärden, därför ger jag mitt bifall till partistyrelsens förslag.

När omröstningens timma kom, blev det unisont ja av de 350 kongressombuden till frågan om att säga ja till partistyrelsens förslag.

Morgondagen kommer i sitt sköte att ge ett möte med bl andra SSU-gruppen, vilket jag ser fram emot.