Kongressrapport dag 4 2013

En grupp med 600-ledare (en socialdemokratisk ledarutbildning) från Norra Älvsborg  och de mottogs av Carina Lorentzon.

De personer som går får en mycket varierad utbildning inom Socialdemokratin, där alla bitar utvecklas hos dessa kanske blivande ledare inom partiet.
Inne i Västra Sveriges delegationsrum berättade Ingmar Ottosson om vad som skett  fram till dess.

Om arbetet, där mycket sker i temagrupper, där de olika ämnena stöts och blöts för att få fram en sluttext att presentera för kongressen. Det sker även en del "lobbande" i korridorerna, avslutade Ingmar.

Det blev även tid för frågor, om hur det går, där sammanfattningen var "det rullar på", vilket är den allmänna uppfattningen.
600-ledarna handleds av Maria Willner,
Maria Willner
talade om det interna grupparbeten som sker inom 600-ledarna, att bland annat en viktig sak var deras kommunikation mellan grupperna.
Denna grupp av tolv har långt mellan Dals-Ed och exempelvis Herrljunga, så mycket av arbetet går den elektroniska vägen.

En av deltagarna är Cecilia Gustafsson från Åmål,
Cecilia Gustafsson
som tidigare fått hoppa av utbildningen, men som frågade efter den när henness privata situation förändrades och in kom hon.
Det har gett mig nätverkande, speciellt då vi lever lite perifert i distriktet. Jag har varit tidigt politiskt medveten och medlem i SSU sedan 1999. Jag hoppas det leder till att jag vågar ta ett tyngre uppdrag, har inte känt mig mentalt förberedd förrän nu, avslutar Cecilia.

Föräldraförsäkringen var/är en viktig fråga för många.
I Norra Älvsborgs-gruppen är det Erica Parkås från Trollhättan
Erica Parkås
som ingår i det tema-ansvarsområdet. Ett temaområde som Erica finner mycket personligt.

- Jag är nöjd med att vi fick in en skrivning i Framtidskontraktet som pekar ut riktningen mot en större jämlikhet på arbetsmarknaden och det känns som att vi landade i ett bra beslut. Beslutet om att göra barnomsorg på obekväm arbetstid till en lagstadgad rättighet är också ett steg i den riktningen.

Mattecentrum en av många utställare (personalen var på lunch när jag tog bilden).
Mattecentrum

Hur har du det i din kommun? Om Mattecentrum, finns på 19 platser i Sverige, de möter elever i 48 räknestugor, 4 000 elever och 300 volontärer finns där för hjälp och stöd..

16% av alla högstadie- och gymnasieelver utnyttjar Mattecentrum, den största gruppen, 50% är utlandsfödda.
Mattecentrum drivs helt ideellt, här kan du informera dig än mer.
www.matteboken.se

Ur LOs Karl-Petter Thorwaldssons tal, om välfärd och vård klipper jag tre bitar: 
-hans citat från Gustav Möller, "endast det bästa är gott nog åt folket".
-13 till 15 000 lägenheter byggs varje år, det skulle behövas 40 000.
-väldigt många i Sverige, längtar efter en annan väg framåt. Det går med fackliga och politiska krafter göra något mot massarbetslösheten.

Till lunch samlades SSUare från Norra Älvsborg och några kommunalråd, för att över en bit mat pratas vid.
Hasse Andersson, Ale var en av dem.
Lunch
En ledare som varit med och sett en del på sin väg, sedan han blev SSUare 1958 på klubbledarkurs vid Bommersvik.
Han har avverkat Borås, Göteborg och finns sedan många år i Ale.
Men vägen gick även över Stockholm som ombudsman till partistyrelsen 1975-78, där han arbetade med frågor gällande kommunanställda och sjukvården.
Hasse har även varit med och startat runt hundra klubbar på våra sjukhus.

Den stora politiska stötestenen denna dag, för partikongressen löstes elegant med en utökning av ersättarna i partiet VU, med ett namn.
Mer kan du läsa på huvudwebben.

Jonas Nilsson från Trollhättan, tog sig för andra dagen i rad upp i talarstolen i ämnet Jobb och sjukförsäkring.
-Är man sjuk skall man inte straffas med karensdag, att komma sjuk till jobbet och smitta andra. Han uppmanade partistyrelsen att föja det norska exemplet.

Om karensdag sa partistyrelsen nej till en skrivning om borttagande, då man tydligen menade att frågan ändå finns med i det stora arbetet i Framtidskontraktet, vilket blev mötets beslut.

Se det blev en av våra ombudsman Mikael Andersson och verksamhetsassistent Maud Bengtssons samt valkretsombudsmannen Mikael Bogsjös mest intensiva dag. Då den också måste sluta 16..30 för att kunna förbereda för den avslutande  kongressavslutningsfesten.
På söndagen väljs sedan partistyrelse och allt avslutas vid ettiden på dagen.

PS intressant läsning för den som vill göra en insats i det kommande kyrkovalet, för det skall vi vinna också.
Kyrkovalet 2013