Kongressrapport dag 5 2013

Kongressens sista halv-dag ägnades en stor del åt miljöfrågor samt olika val till partistyrelsen och andra organ.

Jörgen Hellman
Jörgen Hellman
Norra Älvsborgs ordförande fick glädjande nog förnyat förtroende av kongressen.

Här några sammanfattande röster ur Norra Älvsborgs delegation om kongressen.
Leif Hansson, Alingsås
Leif Hansson

Som förstagångs delegat är jag  imponerad, glad och stolt över innehåll och engagemang hos delegaterna säger Leif.

Bra samspel mellan  partistyrelse och delegater där alla är medvetna om vikten av levande debatt, samtidigt som vi ska stå enade i viktiga och stora samhällsfrågor.
Organisatoriskt måste en förändring ske så att delegaterna på storbild i salen kan se den text som avhandlas.Som det nu är, är det omöjligt att i ett flera hundra sidors dokument kunna hänga med ii vilken motion det är som behandlas samt vilket yrkande det är som behandlas.
Väldigt trevlig och bra stämning i vår delegationsgrupp, anser Leif.

Mats Palm, Herrljunga
Mats Palm

Mats finner det vara lite "udda" med den offentliga debatt som var innan kongressen.
Jag tycker att det är konstruktivare att ta den debatten internt.

I min temagrupp var det speciellt roligt att vi fick in texten om "Nolltolerans mot dödsolyckor".
Att vi beslutade om en 90-dagars garanti mot arbetslösheten när det gäller ungdomar.
Att vi även är överens om att ställa sociala krav vid offentliga upphandlingar, tycker jag är bra.

På det hela taget en kreativ och konstruktiv kongress, avslutar Mats.

Lennart Niklasson, Vänersborg
Lennart Niklasson
Jag är stolt och glad att få representera partimedlemmarna i Vänersborg på den här partikongressen. Det här var min 4:e kongress kanske den bästa jag har varit på.

Den process och förändringsvilja som partistyrelsen har visat betyder att våra alla ställningstagande har stärkt partiet.
Det viktigaste enligt min mening som vi har fattat beslut om är Framtidskontraktet innehållande exempelvis mål för arbetslösheten, att vinstintresset inte får vara styrande i välfärden, vårt ställningstagande i föräldraförsäkringen och kommunernas rätt att ha ett avgörande inflytande över nyetableringar.

Erica Parkås, Trollhättan
Erica Parkås
Mitt starkaste minne av kongressen är föräldraförsäkringen.
Det var mitt tema-område och frågan är väldigt personlig vilket också gör den mycket känslig.

Jag är nöjd med att vi fick in en skrivning i Framtidskontraktet som pekar ut riktningen mot en större jämlikhet på arbetsmarknaden och det känns som att vi landade i ett bra beslut. 
Beslutet om att göra barnomsorg på obekväm arbetstid till en lagstadgad rättighet är också ett steg i den riktningen, anser Erica.

Flera röster av Norra Älvsborgs SSUare, sammanfattade av Ombudet Jonas Nilsson, Trollhättan här till höger om kamraten från Vänersborg Nils Dahlgren.
SSU
Jonas berättar att hela elva medlemmar varit inblandade under de fem dagar som kongressen pågått.

Det är en hedrande möjlighet att företräda våra partimedlemmar runt om i Sverige och givetvis då främst vårt egna distrikt, säger Jonas.Jag tycker i stort att kongressen kommit fram till bra och konkreta beslut, som kommer leda svenska befolkningen till S-valseger.
En av höjdpunkterna under kongressen har varit alla överenskommelser. Det är beundransvärt att vi lyckats så bra att komma fram till slagkraftig politik, som alla kan ställa sig bakom.

Glädjande är det även att partiet lyssnar och tar till sig ungas åsikter och faktiskt handlar därefter.
Att SSU:are från Norra Älvsborg hjälpt till och stöttat samtliga av våra ombud är jag personligen riktigt stolt över.Det visar att vi lever som vi lär. Att vi kan påbörja arbetet för en valseger 2014, som en enig arbetarrörelse är nu givet.

Norra Älvsborgs ombudsman Mikael Andersson
Mikael Andersson
fick chansen att pusta ut, i en av ombudsstolarna innan hemfärd.
Nöjd och belåten att de fem dagarna i Göteborg, fungerat utan mankemang, men kanske inte så nöjd med att hans kära Solnas AIK endast fick 0-0 i hemmapremiären, taskig gräsmatta rapporteras från Friends Arena, tro det?.

Nöjd och mycket belåten var även Verksamhetsassistenten Maud Bengtsson

Maud Bengtsson
som med stor trötthet, efter få timmars sömn ändå visar upp ett leende, ett leende mycket symboliskt för hela kongressen.
Rosor
Rosorna står än starkare, efter en kongress med stor enighet och samarbetsvilja att dra åt samma håll.