Kunskapsförbundet Väst

Presentation av direktören för Kunskapsförbundet Johan Olofson

I samband med Gymnasienämndens i Vänersborg sammanträde 16 oktober 2012 kom Johan Olofson för att presentera sig och förbundets närmaste agenda.

Kort historik,
för att öka utbildningskvalitén för eleverna har Vänersborgs kommun och Trollhättans stad, beslutat om ett förbund, Detta tar från 1 januari 2013 över Birger Sjöberg, Nils Ericson och Magnus Åbergsgymnasierna samt KomVux i de två orterna.

Presentation Johan
Johan avslutade sin presentation om förbundet och agendan med att säga att det är svårt att tala om sin egen person, han hade därför en power point som visade kortfattat om vem han är. På det fick alla ställa frågor.
Här kan jag konstatera, Johan är 41 år, gift och hustrun arbetar som rektor på ett gymnasium i Vara kommun. De har två söner 8 respektive 11 år, de är bosatta i Trollhättan. Han är barnfödd i Lidköping, som lärare har han arbetat i Trollhättan och håller på Villa i bandy.
På fritiden är det båtliv utan segel som drar, han är kommen ur en fyrvaktar och båtbyggarsläkt.
Johan Olofson FörbundsdiirektörKunskapsförbundet Väst

Som gymnasielärare har han undervisat i historia, religion och samhällskunskap. Efter tiden som lärare har han arbetat som rektor i Uddevalla, Områdeschef också inom skolan i Ale och som Förvaltningschef i Lidköping på gymnasienivå.

Vill du veta vad Johan twittrar om når du detta på @kunskapsdirren

Men nu till sammanfattningen om hur han kommit igång sedan sommaren, med sitt lagbygge och hur han ser på framväxten av Kunskapsförbundet.

-Det är spännande att kliva in i uppdraget, det är ett stort och fint ansvar. Jag ser det som viktigt som chef att ha fokus på grunduppdraget. Det är lätt hänt att fastna i administrativa rutiner, det gäller att se på lärandet.

-Vi måste rusta för en framtid vi inte vet något om. 6-7 yrken fanns inte för 10 år sedan, våra elever kommer att vara yrkesverksamma till 2070-80. Skolan måste möta den allt snabbare samhällsutvecklingen.
Viktigt att ha med i detta är en skola som möter konkurrensen från andra kunskapskällor. Skolan måste vara en skola som möter de nya generationerna, det är stor vits att lära sig som vuxen om dessa.

Oerhört intressant säger Johan är hur en människa lär sig, hur det går till, vi måste tänka nytt.

Jag tycker det är tråkigt, säger han apropå den skoldebatt som varit de senaste 10-15 åren, -skolan har troligen aldrig varit så bra som den vi har idag.

Här kommer han till kärnan i Kunskapsförbundet Väst.
-ett samhälle som engagerar och som får unga människor att vilja bo i Västsverige, en del och en plats av Sverige där unga vill leva sitt liv.

Vitsen med Kunskapsförbundet Väst: -stordriftfördelar, brett utbud, profilerad verksamhet, hög kvalité.

De nu prioriterade uppgifterna är, effektivare organisation, vassare marknadsföring samt att starta en rad utvecklingsprocesser.
Här berättar han att en Utvecklingschef skall anställas för kansliet. I övrigt skall det bemannas med befintligt skolfolk i utvecklingsprocesserna.

Just nu är Johan ensamt  anställd, han ser det som viktigt att få igång ett litet kansli med anställda.
Han åker nu runt på de 87 arbetslagen och träffar alla, då får jag, som han säger till avslutning, många bilder att jobba med.