Kvinnodagen 2013

FNs Internationella Kvinnodag den 8 mars 2013

De socialdemokratiska kvinnorna i Vänersborg firade med att dela ut röda rosor och en pamflett som handlar om S-kvinnor.
Något som traditionen bjuder att de gör i gågatekrysset.

Här några punkter som Madelaine Karlsson, här till höger, 
Madelaine till höger ger bort en röd ros med ett leende
ordförande för S-kvinnorna, anser gör att vi behöver en internationell kvinnodag.
- Så länge det finns orättvisor, exempelvis kvinnor som inte får gå i skolan,- alla de som är utsatta för våld i det som heter nära relationer,- att vi i Sverige jobbar för lika lön och rätten till heltidsarbete.
Marie Dahlin
Marie Dahlin delar ut ros
som är socialdemokratiskt kommunalråd fyllde på med, - Sverige skall solidarisera sig med alla kvinnor i världen.

Dagen till ära flaggas det på kommunens flaggstänger,
Svenska flaggor
efter ett beslut att göra dagen till kommunal flaggdag, ett beslut som samtliga partier var eniga om i kommunfullmäktige för knappt ett år sedan. Några andra politiska partier syntes inte till denna strålande förvårs dag.

En av de tjejer/kvinnor som fick en röd ros av Aina Karlsson, var Sofia, här till vänster,
Sofia får ros av Aina Karlsson
och Sofia höll med om att vi måste solidarisera oss.

Här en dikt av Kenneth Persson
en dikt han delgav publiken på Palmedagen i Folkets Hus
Kenneth Persson

KVINNOR, DET ÄR DAGS NU!

 Visst behöver vi varann,

såväl kvinna som man.

Jag skall vara stolt över Dig,

och du över Mig.

Egoismen måste vi sortera bort,

speciellt den av elak sort.

Respekt och jämlikhet till varje kvinna,

där har alla, allt att vinna.

Vi lever i en värld där alla vill vara först,

att kvinnan ofta är tvåa är ju ingen större tröst.

Men hos oss skall alla ha lika värde,

om det behöver de ej tvista, ”de lärde”.

Lika jobb skall ge lika lön,

det avgörs inte i skillnaden av kön.

Tillsamman skall vi avverka livets stafett,

så det är faktiskt inte mer än rätt.

Vad vi kan göra och förmå,

det borde var och en förstå.

Tillsammans skall vi gå hand i hand,

för att stärka jämställdhetens band.

Denna kvinnodag är den enda på ett helt år,

det är dock på tiden att ni allihopa får.

Jag har mitt hjärta hos Min kvinna,

och även där har vi alla, allt att vinna.

Barnen skall vara stolta över Mamman,

och aldrig jämföra henne med någon annan.

Min Mamma är bäst för Mig,

och Din Mamma är bäst för Dig.