Löfven till NÄL

5 november 2012
Stefan Löfven Folkets Hus Trollhättan 5 nov. 2012

Tanken med besöket på Norra Älvsborgs Länslasarett (NÄL) och Västra Götalands Regionens NU-sjukvård, som också kallas Fyrbodal, var att få mer kunskap om det nya sätt att arbeta som NÄL ligger främst i Sverige på.
Som kortfattat går ut på att vårdtagare skall få hjälp och stöd av den personal som är närmast oavsett om det är kommunens eller regionens personal.
Stefan Löfven i entrén till Norra Älvsborgs Länslasarett (NÄL)
Dagen började redan i entrén till NÄL där en kvinna haffade honom och ställde fråga som han gav sig tid att besvara.

Därefter ner i källaren för att under fika ta ett snack med de olika fackliga företrädarna på NÄL, Vårdförbundet, Läkarföreningen och Vision f d Kommunal.
Stefan Löfven med Kommunalrådet Paul Åkerlund Trollhättan.
Stefan Löfven häller upp kaffe till Paul Åkerlund
Det berättades från fackligt håll, att NU-sjukvården har fyratusen anställda. Olika farhågor som facken har är de om överbeläggningar och arbetsmiljön. Det är stort tryck, med mycket överbeläggningar i en stor region,
Något positivt är det vårdsamarbete som sker när det gäller tumörsjukdomar.
Facket säger att det är svårt att hålla vårdgarantin. En annan fråga gäller personalen, det är stor risk att vi förlorar kompetens när Östfolds nya sjukhus blir klart. I Norge har man förutom högre lön en bättre sjukförsäkring och likadant arbetslöshetskassa.
Exempelvis vikarier tappas redan idag till högre lön och bättre arbetsförhållanden.

Regionrådet Lena Hult i samspråk med Marianne Bråberg Johansson,
Lena Hult Regionråd i  samspråk  med Marianne Bråberg Johansson
Nya sparbeting och nya omorganisationer gör att även 28-29 åringar går ner i arbetstid, säger att de inte fixar tempot, inte bara en fråga för de äldre anställda.

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson,
Västra Götalands regionens ordförande Gert-Inge Andersson
vi har ett jättebehov, tack vare pensionsavgångarna. Jag tycker vi skall validera de som idag är arbetslösa. Idag händer inget i frågan, ett jätteproblem.
Han anser också att studiemedel till +45 åringar måste till, nu bromsas det.

Stefan Löfven,
Stefan Löfven hos de fackliga på NÄL
 
-det är ständig utbildning som gäller framöver.

Efter detta var det full fart till Ägget, NÄLs hörsal där Carina Åström NU-styrelsens ordförande och Lars Helldin, direktör för NU-sjukvården tog emot.
Carina om NU-sjukvården, den är geografiskt avlång och stor samt har Sveriges äldsta befolkning.

Frågan är, kan vi göra vården annorlunda? Här kommer nu tänket från Lars Helldin, som du kunde läsa om i inledningen.
Sjukhusdirektören Lars Helldin NU-sjukvården (Fyrbodal)
Först drog Helldin något av underlaget till detta, Fyrbodal (NU-sjukvården) är stort som Halland.
Anslagna medel räcker inte till, medicindriften där är vår ökning i kostnader 7-9% övrig vård ökar med 5%. Medelkostnaden för 65 åringar och äldre är enligt internationella jämförelser, 10 000 US Dollar, för de som är 85 och äldre är det mycket dyrare.
-Man lever längre med svåra sjukdomar, -äldre lever längre med allvarliga problem, -1/3 av patienterna är över 65 år, -sedan 2008 har särskilt boende minskat i Sverige med 26.000 äldre.

Vad önskar patienterna då av vården, säger Lars. De önskar: vård i hemmet, kort sjukhusvårds tid, välplanerad och sömlöst.

Det sista är en viktig del i Helldins vision,
-I vår vision flyttar specialistvården ut i samhället.

Tekniken ger enorma möjligheter, exempelvis en T-shirt på patienten så kan intensiv övervakning ske. Utvecklingen kommer att ge allt fler lösningar, som idag begränsar. Ambulanserna, 90 % står idag i väntan, då  menar han det finns potential för dem att göra annat.
Specialistcentra som kan ta hand om alla livshotande sjukdomar.

Löfven kommenterade, -ledningskoordination behövs på politisk nivå.

Helldin igen, hur kan vi få in det nya sättet att jobba? Han besvarade sin egen fråga med att det är en jätteomställning som kan ta fem år.
Tanken är helt enkelt, att den som är snabbast på plats gör en undersökning av patienten, oavsett om denne är från kommunen eller landstinget.
-Assistans uppdrag försöker lösa problemet i hemmet utan sjukhusbesök.
Det är väldiga problem att lösa, exempelvis att läsa patientens journal, sekretessen, idag måste patienten själv godkänna.

Lars Helldins sammanfattning:
För patienterna är det viktigare och viktigare att få dö i hemmet. Ge familjen stöttning istället för att köra den till sjukhus. Samarbetet med Högskolan Väst i Trollhättan ger femton högskolepoäng till sköterskor.
Ansvarsfördelningen, sekretess mot patientsäkerhet, måste lösas.

Helldin rekommenderade webbsidan www.prevard.se för den som vill få mer inblick i ämnet.

Löfven, intressant om denna utveckling som sätter patienten i centrum. Bästa möjliga kvalité, inte alltid sjukhuset som är första bästa.

Därefter bar det av till ett alldeles nyöppnat labb, för att ttela  skulle få en intervju, vilken handlade om SAAB och även, 
TV4 Väst, som även de tog upp SAAB och deras tankar på 93.an produktion av bensinvarianten.
Nrbild på Stefan Löfven genom TV4 Väst kamera
Konstigt ställe att göra detta, tänkte undertecknad, inne i ett helt fantastiskt rum avsett för modernaste hjärthjälp, genom ballongsprängning. Det som bara för lite mer än tio år sedan var en världssensation, som bara på NÄL hjälper 500 patienter per år.

Hur som helst, sedan bar det av till Folkets Hus och lunchträff med partikamrater från Norra Älvsborg, som nästan gjort tabberas på falukorven och potatismoset.

Löfven valde att hugga in på politiken före falukorven med orden,
finanser och ordning samt reda i dessa, då kan vi utveckla välfärden.
Ramverket vi satte på 90-talet skall vi komplettera med ett sysselsättningsmål.

1. Vi skall till full sysselsättning, när vi kommer i regeringsställning. 2. Hur skapar vi efterfrågan på arbetskraft?, hur jobbar vi ihop människans vilja till arbete.

Politisk fråga: hur gör vi för att företagen skall efterfråga arbetskraft. Hur beredda är företagen, små som stora på export och servicenäringarna och den gemensamma sektorn? 3. Hur kan arbetsmarknaden ta dessa jobb?

Företag kan inte få tag i utbildad arbetskraft, så beror detta på för lite utbildning.
Mer utbildning vill vi ha för att göra fler anställningsbara. Vi lade en stark budget. +3,5 miljarder på utbildning.

Det gäller att tydliggöra skillnaden mellan oss och den borgerliga regeringen.

Färre barn i klassen. Vi tror på ungdomarna. Jag har sett allt för många i Fas 3, det är inte mänskligt.
Jobb inom sex månader, vi lägger 10 miljarder på välfärden för att bl. a. höja nivån, pengar som vi vet går rakt ut i konsumtion.
Det är ett tydligt politiskt alternativ.

Löfven fortsatte, vi måste rycka upp oss i storstäderna och speciellt i Stockholm. Bostäderna och samhällsstrukturen påverkar anställningsbarheten, speciellt i Stockholm.

Om Åkesson och hans sverigedemokrater, vi måste vara tydliga ideologiskt, de som lockas ser enkelt på komplexa frågor. Vi måste tala med deras anhängare.

Om jobb, utbildning och bostad för invandrare. Hur ska vi göra: vi går miste av så stor kraft, en jättetillgång, vi har en läxa att göra.

SSU Filip Svantesson frågade Löfven, vi fokuserar på bostaden och hyresrätter samt studentlägenheter.
Löfven: vi har avsatt en miljard i budgeten för byggbonus, för att bygga hyresrätter, just nu byggs 18 000 vi måste upp i en årsproduktion på 30 000 för små- och studentlägenheter. Nya planlagen är en flopp som ger längre ledtider.

Leif Håkansson Lilla Edet: Sextusen i arbetslöshet, IF-metall har tvåtusen av dessa som inte har med SAAB att göra, vi måste brygga över arbetslösheten.
Löfven: vi satsar på 35 000 utbildningsplatser, i ett brett sortiment, vi behöver under lång tid en högre utbildningsvoym för framtiden.

Paula Örn Ale: förskolan och rätten för arbetslösas barn till heltid och en andra fråga, jag efterfrågar med ideologi för kommunerna, vad är en genuin S-politik?
Löfven: förskolan på sikt, heltid. Det är smart politik för det enskilda barnen, tillgång för alla.
Ambitionerna har sänkts under alliansen. Ung arbetslöshet skall ha åtgärder och aktiviteter från dag ett.

Christer Forsmark Vårgårda ställde fråga till Löfven om ROT för hyresrätter. Hans svar var att det är en avvägning och principiellt viktigt, ROT är som han sa, en konjukturåtgärd.

Avslutningsvis sa Stefan Löfven några ord om det kommande politiska arbetet. Vi har en tid att fundera först på vad vill vi och eventuellt med vem.
Vi som folkrörelse vill jag se att vi ger partiet den tiden att fundera, fram till och med partikongressen.

De har det inte så lätt på motståndarsidan, KD och C på 4% gränsen, blev hans slutord, innan han hastade vidare till Uddevalla för att där träffa KomVux och småföretagare, samt bli intervjuad i lokalradion.