Medlemsmöte 15 mars 2012

Vi får börja med att gratulera Joakim Sjöling som vid Folkets Hus årsmötet valdes till ordförande i den föreningen.

Medlemsmötet denna gång var avsett att handla om hur vi socialdemokrater ställer oss till entreprenader, privatisering, köpta tjänster, friskolor, barnomsorg i privat regi, verksamheter i egen kommunal regi.

Senast ett större tänk i detta togs är för mer än tio år sedan och mycket vatten har hunnit rinna under broarna i "Lilla Paris" samt stora förändringar ute i omvärlden har skett när det gäller verksamheter styrda av LOU= Lagen om offentlig upphandling från 2007 och LOV=Lagen om valfrihetssystem , den senare kom till 1 januari 2009.

Joakim Sjöling vice ordförande i BUN (Barn och Ungdomsnämden), beskrev när det gäller antal barn i olika åldrar och kostnaderna för de olika åldersgrupperna. I Kommunen finns fem fristående verksamheter under BUN när det gäller de yngsta, Frida, Karten, Korseberg, Vetegrodden och Vänersnäs.
BUNs budget ligger på 304 miljoner varav 42 miljoner går till de privata.

Vice ordförande i GYN (Gymnasienämnden) Theresia Nordlund beskrev Birger Sjöbergsgymnasiet, där det stora dilemmat idag är de 25 miljoner som rinner ur kommunens kassakista på grund av det nya frisök.

Det nya sättet att söka gymnasiutbildning ger eleven fritt val att söka var som helst i Sverige, även om utbildningen finns i hemkommunen. Inom kommunen finns en privat skola på gymnasienivå, Frida.
Detta är en av flera bevekelsegrunder till att skapa en gemensam 2stads gymnasieskola med Trollhättan.

Sedan var det Lennart Niklassons tur att redovisa SN (Socialnämndens) olika verksamheter och upplägg.
Det mesta av verksamheterna sker inom kommunens hank och stör. Det är en del inom omsorgerna, LSS= Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt boende respektive dagverksamhet som ligger i den privata sfären.
Inom äldreomsorgen är det mest kända exemplet Carema i Brålanda som tar 10-12% av SNs budget.


Först startades bikupor med 3-4 deltagare i varje grupp som diskuterade fritt och därefter blev det en genomgång av vad de olika grupperna kommit fram till.

Därefter vidtog debatt, där talarlistan hela tiden fylldes på. Här hördes ord som,
-kvalitén kan höjas om våra skolor kan få konkurrens och samtidigt att byråkratin och allt pappersarbete minskas.

-är vi på väg tillbaka till det samhälle där den lägstbjudande fick ta hand om åldringar och barn som saknar försörjning.

-skola, vård och omsorg skall vara kommunala verksamheter och inget annat.

-lokala kök.

-varför skall våra kommunala pengar hamna i fickorna på kapitalister som sitter i skatteparadis som Cayman Island.

-skolor med non-profit upplägg genom kooperativ eller via ekonomiska föreningar.

Som du säkert förstår blev det en härligt intensiv och vidlyftande debatt, så till slut fick Lennart sätta streck i debatten och mötet enades om,

nej till friskolor, nej till entreprenader, ja till non profit företag att driva kommunala enheter inom teknisk verksamhet. Maten skall tillverkas i egen regi.

Tack kamrater avslutade Lennart mötet och påminde om nästa möte på Vänersnäs 26 april då vi skall diskutera skolan och i synnerhet upp till 9:an.

Min egen fundering:
Det kändes att detta medlemsmöte hade en stark vind som just nu verkar uppgå till lätt kuling, den är ökande med önskan att fylla seglen till Vänersborgsskutan, här vilar inga revade segel, utan nu går vi socialdemokrater med en mer vä(n)sterlig vind.

 

 

Läs vad Juholt skrev på DN debatt 12 november 2011