26 april Vänersnäs bygdegård

   Lennart Grann hälsade välkommen för fjärde året i rad till vårmöte på Vänersnäs.
Han hade redan förberett och allt var uppställt och klart när första medlem kom 16.30.
Så det var bara att hugga in på kaffe, te och Bullens varma korvar.
  
Som vanligt hade han och hans Karin skapat en tipspromenad, med åtta frågor.
Där ingen hade alla rätt, utan tre hade sex rätt och frågan om vinsten fick slitas genom att gissa vikten på en glasburk fylld med makaroner (okokta).

På de blå lotterna hade Lennart glädjen att ge partidistriktets pris till Bengt Larson.

 

 

    Medlemsmötet började på utsatt tid och ett stort antal medlemmar hade slutit upp, för att diskutera inställningen till de förslag  som kommit från BUN-förvaltningen.
Förslag moderaterna och kristdemokraterna har initierat  när det gäller lokalnedminskningar på F till 9 skolornas område.
Något som även påverkar lärartätheten och runt omkring personalen.

Kanske med nedläggning av enskilda skolor och annat som resultat.


Joakim Sjöling
som är BUNs (Barn- och Ungdomsnämndens) vice ordförande inledde med en genomgång,
-2.200 svar på medborgardialogen har inkommit till detta ett antal brev och mail, där finns inga siffror på hur många i dagsläget.

-20 lärartjänster berörs och om alla bygdeskolorna läggs ner kan ytterligare 20 lärare anställas, enligt BUN förvaltningen.

-Vänersborg har idag färre lärartäthet än riksgenomsnittet, att nå riksgenomsnittet så bedömer förvaltningen att det behövs en insats på mellan 25 till 30 miljoner
-i dagsläget har C+V+Vfp satt ner foten, och säger ingen nedläggning av skolor,
M+KD+FP, säger att man är kompromissvilliga, men vad denna kompromissvillighet består av , vet man inte i dagsläget.
-när det gäller SD och MP vet man inte i dagsläget var de står.

Därefter vidtog diskussioner under ordförandeskap av Theresia Nordlund,
här kommer lite lösryckta citat ur diskussionerna,
-rotera personalen, istället för eleverna
-skolorna är navet i samhällena, lokalkostnaderna är under rikssnittet
-pendla löser inga problem, det måste till riktigt långsiktigt och genomtänkta beslut
-det finns ingen vetenskaplig grund bakom att stadsbarns meritvärde skulle vara högre än hos barn från landsbygden
-kommuner som jobbar långsiktigt strategiskt med lärarkåren, har högre kvalité på utbildningen
-se till barnen, 50 vänersborgsungdomar som slutar nian når inte godkänt för att komma in på gymnasiet
-inte säkert att alla skolor behöver vara kvar, se på det senaste exemplet, Sundals-Ryr
-se även bakåt i tiden, på de skolor som inte finns kvar, en i Vargön, en vid Brinkebergskulle, en i Grunnebo och barnen som flyttades från Väne-Ryr till Tärnan
-Öxnereds skola ligger helt fel i geografin, när dubbelspåret dundrar fram, här gäller att finna andra lösningar.

Att mötet var för att behålla så många skolor som möjligt, kunde snabbt kännas av, och mötesbeslutet blev att sätta ihop en arbetsgrupp under Joakim Sjölings ledarskap för att få fram ett socialdemokratiskt oppositionsförslag, inför beslutet i kommunfullmäktige.

Huvudinriktningen för arbetsgruppen är att inte lägga ner skolor.