Medlemsmöte 7 juni 2012

En kväll där skolorna och budgeten var de stora dragplåstren.

  Joakim Sjöling berättade om hur tonerna hade gått i BUN (Barn och Ungdomsnämnden) efter mötet i Brålanda.

Marie Dahlin om KS (kommunstyrelsen) :
M+Fp+Kd försökte slå in kilar i majoriteten genom att i KS ändra lite på sitt beslutsförslag från det de hade veckan tidigare i KF (kommunfullmäktige).

Om jag förstår Marie Dahlins redogörelse från KS rätt och dess beslut är det helt klart att det var socialdemokraterna som tog oppositionsrollen på fullt allvar och fick tillsammans med C+V+Vfp igenom samma beslut som i kommunfullmäktige redan tagit.
Dessvärre krånglar MP till det, genom att nu i elfte timmen komma upp med tilläggsförslag om flytt av pengar till Östra Mariedal, något som en enskild medlem därstädes stoppat i handen på MPs Per Sjödahl.
Därför säger Sjödahl att vi återkommer, han har tydligen nu fått en annan åsikt, eller?, frågan är öppen för dem i MP, där den ändrade inställningen handlar om en skola MP tidigare ansett skall ingå i "paketet". Det blir nog ett tilläggsyrkande som kommer att få stryka först på foten, vilket kan öppna för borgar minoriteten, liksom V:s förslag om skattehöjning.

Det blir en paketlösning i KF är Marie helt säker på. Det kommer att bli en kraftig majoritet för vårt förslag, säger Lennart Niklasson.

När det gäller skolorna och BUNs förvaltningens tjänstemän besked om hur mycket som behövs så har de tidigare sagt 25-30 miljoner nu säger de 30-40 miljoner, så Marie undrar starkt över vad detta kan bero på.

Underlaget från borgarna har varit detsamma hela tiden och deras förslag, säger Marie, men det går det inte att räkna ut kostnaden för de olika förslagen.

Minoritetsregeringen visar ingen som helst kompromissvilja, säger Niklasson, så detta kommer att gå igenom i KF, skolorna blir kvar förutom att den numera tomma skolan i Sundals-Ryr officiellt läggs ner, samt att en utredning sker om det går att på något vis rädda Väne-Ryr, som idag står tom efter rektors beslut.

Joakim Sjöling hade en bra sammanfattning, -det blir intressant att se hur minoritetsregeringen kommer att driva detta, då menar han hela beslutet om alla skolorna. En av deltagarna på mötet, Lasse Wandel, sammanfattade,
-bra och härligt beslut.

Härefter sa Niklasson, skolfrågan leder oss osökt in på budgeten.

  Marie:
-när man lägger ner skolor, ger det inga pengar till BUN, eftersom de inte äger skolorna. Däremot går det inga pengar till friskolorna som får 14% av det som BUN betalar i hyra för skolorna.
Vi har försökt få fram lärarkostnaden men tydligen styr Thomas Sannermalm ekonomichefen detta och Gunnar Lidell sätter inte ned foten i frågan.

Det blir en tajt budget, ny skatteprognos i april -12 gav oss +14,3 miljoner. Borgarna vill ha minst 14 miljoner i en säkerhet för oförutsedda utgifter, det sa de i allafall i februari.

Ett positivt besked är detta om "inre vattenvägar", (läs mer), på utredningens sida 73, avseende Vänern och Göta Kanal till Göteborg.
För Vargön och dess blivande hamn, som är under planering, avsätts 2 miljoner till en omlastningsramp.

Den styrande minoriteten vill ha 1% besparing på samtliga nämnder förutom Gymnasienämnden, (denna avvecklas och uppgår i ett kommunalförbund som blir en tvåstadsnämnd, med politiker från de båda fullmäktige från 1 jan. 2013).
Dessutom avvecklas kommunens andel i högskolecentrum, vilket ger 2,6 miljoner.

S vill ha 16 nya miljoner till BUNs skolor för lärartätheten, då kommer vi upp till riksgenomsnittet och kommer vi inte dit, vore det illa.
Bakom budgeten står S+C+VfP+V, det känns stabilt med så många partier bakom. Även då V sänkt sitt skattehöjnings förslag från 40 till 20 öre.

Reidar Eriksson kommenterade. -det skall bli intressant se hur minoriteten skall sköta detta.

Om drift- och exploateringsbudgetarna kommer de troligen upp som två olika frågor, siade Marie.

  Lasse Wandel tog upp frågan om tiden det tar att få skuldsanering.
Under S tid var den 3 månader, nu får de som har behov av skuldsanering vänta 1 år.

  Sen till frågan om Ursand och dess turer och delvis irrgångar runt tallstammarna där ute.
Bert Karlsson hade en begäran om att få bygga 200 bostadsrätter delvis i Grönvik och delvis väst och nordväst om stranden.
S inställning är solklar, vi bygger bostäder där det finns bostäder, som Östra Mariedal eller typ där vi har planarbete, exempelvis när det gäller Sandenområdet.

Marie rekommenderade läsningen av boken, "Mitt liv som Bert" där kan du läsa om hur man lurar kommuner. -Vi måste skydda Ursand, den är vänersborgarnas.

Mer om Bert Karlsson och hans "projekt" funnet på nätet där det finns ett helt Vänerhav att ösa ur.
Läser man mellan raderna och ser vilka som sitter i "hans" bolagsprojekt så är det helt okända personer, där en del har en rejält stor plånbok.

Så här har den kände artisten Owe Thörqvist sagt om Bert, - Hans affärsmetoder är "går-det-så-går-det". De är minst sagt diskutabla.
Ett uttalande Thörnqvist gav till Expressens Katarina Folmer, avseende Bert Karlssons affärsmoral, då Bert gav ut hans musik på CD genom sitt musikförlag.

Musik som Thörnqvist alltså skapat, vilket den store skivbolagsdirektören självklart inte kunnat missat.
Men där Thörnqvist fick gå till domstol för att kunna få den rojaltie som alla utgivare är skyldig att teckna avtal om med upphovsmannen.

Här också om det stora badprojektet i Tanum som Bert hoppade av.

Till sist, inbjudan av Madar Ismail Hussein till Somaliska föreningens stora fest den 15 juni, som äger rum i Vallgate logen.

Därefter önskade Lennart god sommar.

Förra årets kommunbudget låg netto på 1 700 000 miljoner (1,7 miljarder) en ökning med 29 miljoner. Den kommande budgeten ser ut att öka med något mer än föregående.

Siffror ur S budget kommande 2013

Driftskostnad Arena och Fritid    400 000
Personaltäthet grundskola och fritidshem 16 000 000
Kollektivåkande för 75+    500 000
Tillfälligt förfogandeanslag    2 000 000
Ekonomiskt bistånd styrt av rikets lagar och ej påverkansbart 17 000 000
Utbyggnad äldreboende Björken   9 500 000
Utbyggnad LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade)   2 500 000
Skräcklestugan ombyggnad    300 000
Fastighetsunderhåll   2 000 000
Skatteprognos 04-12 14 300 000
Avveckling högskolecentrum   2 600 000
Ingen 1% besparing för nämnderna