Palmedagen 28 februari 2015

Årets idéseminarie i Olof Palmes anda genomfördes för sjunde året i rad den 28 februari

I år på en lördag och som vanligt i Vänersborgs Teater Folkets Hus. Arrangemanget samlade 83 besökande.

Årets tema var ”Demokratisk Socialism” med gästföreläsare Pierre Schori som utkommit med sin nya bok ”Minnet och Elden”.
Medverkade gjorde också SSU förbundets ordförande Ellinor Eriksson och Socialdemokratiska studentförbundets ordförande Talla Alkurdi.

Palmedagen började traditionsenligt med ett ljudband av Olof Palme därefter musik och sång av Helena Olsson som sedan följdes av diktläsning med medverkan av Lars Wandel och Nils Dahlgren.

Kenneth Persson förmedlade sedan egna tankar under rubriken ”att våga satsa”

Efter detta blev det sång och musik ”Vi bygger landet” som leddes av Anders och Sonja Westberg med Helena Olsson.

Detta följdes sedan av ett välkomsttal av Nils-Erik Söderqvist, detta kan du läsa längst ned på sidan.

Sedan kom Pierre Schoris medverkan där han gjorde en historisk tillbakablick på egna upplevelser genom ett internationellt arbete tillsammans med Olof Palme med flera.
Pierre kopplade detta till dagens internationella händelser.

Efter en stunds paus så fortsatte idéseminariet med ett samtal som leddes av Nils-Erik där Pierre, Talla och Ellinor tillsammans med tidigare ordföranden i dåvande Broderskap numera Tro och Solidaritet Evert Svensson samtalade om vad som är viktigast att lära av Olof Palmes gärning och hur detta kan omsättas i samtiden.

Samtalet kom att kretsa kring världens olika konflikter och att de är endast med dialog som dessa kan lösas, inte med våld.
Ett annat område som berördes var dagens fascism och rasism. Dåtidens rasism talade om rasbiologi och hävdade att främmande raser hotade oss med rasblandning.

Nu talar nutidens fascister om hotet med skadlig mångkulturalism. De är samma rasism men vilket verktyg skall vi använda mot dem.

Pierre föreslog att FNs deklarationer om de mänskliga rättigheterna skall anslås i offentliga byggnader, skolor,riksdagen m.fl. om dessa texter sedan används så får de som pratar om faran med mångkulturalism stå till svars för sina åsikter.

Samtalet berörde också behovet av politiskt mod. Evert hänvisade till Palme som hade ett ovanligt mod. Alla var överens om att vi måste våga investera oss ur nationell och internationell kris.

Samtalet blandades med sång och musik av Helena Olsson som anknöt till Joe Hills 100 års minne.

Seminariet avslutades med gemensam sång av ”internationalen” vid fyratiden på eftermiddagen.

Nisse Söderqvist
Vid pennan Nils-Erik Söderqvist

Välkomsthälsning Palmedagen 2015

Varmt välkommen, till Er alla. Till vårt sjunde idéseminarie i Olof Palmes anda. Sandro Key Åberg har skrivit ”De som gått före dig går också i dig... hur kan du välja din framtid om du inte väljer ditt förflutna”

Olof Palme,

Varje dag engagerade han känslorna, rörde vid det sårbaraste inom oss, vårt samvete.
Ingen lämnades oberörd, ingen fick förbli likgiltlig. Olof Palme var en passionerad samhällsförändrare och en av sin generations främsta idépolitiker.
Han menade att idéerna och de politiska värderingarna var viktiga som vägledare för den praktiska politiken.

Minns Olof Palmes ord vid SSU:s kongress 1964.

Jag citerar... ”Politik --- det är att vilja något. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar och visioner”

Han var fast och envetet övertygad om att det var genom engagemang,vilja och delaktighet som vi kan skapa det goda livet.

Men de var så mycket mer som var politikern Olof Palme. Han hade som få en förmåga att läsa tiden och fånga upp dess frågor.
Han kunde konsten att ägna sig åt rätt saker, han var beundrad även av sina politiska motståndarna för att kunna fatta snabba och mycket svåra beslut.
Han var vår kanske främste resultat och samarbetspolitiker. Aldrig har så omfattande reformer genomförts under så kort tid någonsin någonstans som under Palmes första sju år som statsminister.

Olof Palme hämtade inspiration från bl.a den humanistiske och demokratiske socialisten Hjalmar Branting.
Olle Svening skriver i sin bok om Branting att ”ingen socialdemokratisk partiledare har citerat Branting så ofta som Olof Palme gjorde”.
Palme hänvisade gärna till Brantings demokratisyn och till hans grundläggande övertygelse att socialdemokratin är internationalistisk och därmed har särskilt ansvar för freds-, nedrustnings- och solidaritetsarbete.

Hösten 1974 blev Palme intervjuad i Svenska Dagbladet, jag citerar.

”Jag har aldrig varit mer övertygad än nu om den demokratiska socialismens nödvändighet. Kraven på solidaritet och utjämning och en strävan till gemenskap mellan människor är för mig socialismens kärna”

I Pierre Schoris bok ”minnet och elden” som för mig är den mest faktaspäckade och intressantaste bok jag läst på mycket länge, påminner Pierre om Anna Lindhs sista första maj tal 2003 då hon citerade Olof Palme som i ett tal 1980 bl.a.  sa,

”Det måste finnas ett obönhörligt samband mellan vad vi verkar för i det egna landet och vad vi står för internationellt”

På ett annat ställe i boken skriver Pierre om ett tal som Palme höll i USA för likasinnade och som jag tycker på ett bra sätt beskriver Palmes idé inriktning/värdering  jag citerar två lösryckta meningar ur boken. ”arbete är en nations största tillgång och grunden för dess välfärd, viktigare än pengar”

”både kapitalismen och kommunismen hävdade att med deras respektive system, skulle människan frigöras. Ingen tror på det där längre”

Den 28 februari 2001 i anslutning till en antivåldsmanifestation här  i Vänersborgs Folkets Hus skrev S.Gunnar Peterson med rubriken ”rör inte min kompis” en insändare i lokaltidningen till minne av Olof Palme.

Jag citerar inte hela utan några rader i slutet. ” Drömmar om en värld utan rasism, förtryck, barbari får aldrig någonsin dö. Tron på människors goda vilja ska rädda världen: från falskhet-till sanning! Från förtvivlan – till hopp ! från fruktan – till trygghet! Från hat -  till kärlek! Från krig – till fred ! ”

Olof Palme hade förmågan, att höja sig över det tidsbundna tänkandet.

De är på dig det beror/det hänger på dig. Än en gång välkommen till vårt idéseminarie.