Partidistriktets seniormöte 7 maj 2013

Seniorstyrelsens ordförande, Aina Andersson hade bjudit in Lena Hult (S) som är ordförande för den nämnd som idag kallas Servicenämnden.
Här är alla kringfrågor runt vården samlade, exempelvis stöd till olika verksamheter, för inköp och upphandlingar, textil- och tvättjänster, hjälpmedel, företagshälsovård och IT-tjänster.  

Aina hade önskat en belysning av aktuella frågor, ur budgeten, nedan kommer ett kortfattat sammandrag av det som Lena Hult hade att ge partidistriktets seniorstyrelse.
Lena Hult
- Budgetarbetet har inte varit enkelt då vi tvingats att prioritera ganska hårt.
De senaste 5 åren har staten minskat bidragen till regionen med ca 300 mkr/ år

En skattehöjning med 10 öre kan bli aktuell i höst om riksdagen fattar beslut om nytt konstnadsutjämningssystem där regionen tappar ytterligare några hundra miljoner kronor.

S har tillsammans med MP och V inte majoritet i Regionfullmäktige men förhoppningvis går ändå budgetförslaget igenom då moderaterna tydligen skall lägga en egen budget dvs det kommer inget gemensamt budgetförslag från alliansen.

- Ett antal miljoner i vår budget för kommande år satsar vi från regionen mot ungdomsarbetslösheten. Åmål är den kommun i vårt område som har flest unga utan arbete, 300 räknat per capita.

- Enorma kulturskillnader tog Lena upp. Då handlar det om olika sjukvårdsgrupper.
Fast jag har jobbat i vården trodde jag inte att det var så allvarligt. Här har kommunal mycket att göra, var Lenas tanke.

- Plus 1300 mkr tillförs hälso och sjukvården i budgeten,det mesta fördelas ut till de 12 lokala hälso och sjukvårdsnämnderna men några hundra miljoner behålls centralt.

- En glädjande nyhet, som faktiskt inte kostar så mycket, fem miljoner, är det glasögonbidrag för unga upp till 16 år som vi inför.
Att tänka på i sammanhanget är att vi idag har en barnfattigdom på mellan 12 och 15 procent i vårt område.

- Tandvården, där lägger vi på ytterligare ett år så att vi är uppe på 24 års ålder. Vi lovade i valet att under perioden höja till 25.
Vi får ta ett steg i taget för att åstadkomma detta. Lena är helt övertygad om att tandvårdsförsäkringen är en säker vinnare i det kommande valet.

-Vårdplanering, här är det viktigt att förbättra samarbetet mellan sjukvården och kommunerna. Det är viktigt att använda kompetenserna på bättre sätt mellan sjukvård och kommun, exempelvis att kommunens personl gör ett första besök hos vårdtagaren.
Vissa kommuner, som lägger ner äldreboenden och flyttar vårdtagarna hem, de anställer sjuksköterskor med löner som vida överstiger sjukvårdens, så det blir stor brist på personal på sjukhusen.

- Seniorhälsan införs stegvis i regionen. Vi lever längre och vården måste förändra sig, men det sitter hårt åt, på vissa ställen, anser Lena.
Det planeras att snart omfatta alla offentliga vårdcentraler i Västra Götaland.
På samma sätt som barns hälsa följs upp på barnavårdcentralen och anställdas hälsa på företagshälsovården ska nu de äldre få en mer regelbunden kontakt med vården, med bättre hälsa som följd. Läs mer här med ett enkelt, klick.

- Pendeltåg till Norge,  i allt föredragande om olika typer av vård, fick Lena in att eftersom partikamraterna i Norge sätter av pengar till utbyggnad mellan Oslo och Halden/Kornsjö så passar det oss bra att budgetera för ett försök med utökad pendeltågstrafik från Trollhättan till Halden. Detta är i tidig linda, vi får se vart det bär.

- Barnkulturen får något mer kommande budget. 
I nästan samma andetag tog hon upp det besvärliga med att sjukhusen i Göteborg under många långa borgerliga år inte fått investeringar tillräckligt för att utvecklas. Här kommer krävas jätteinvesteringar framöver.

- Angende valarbete
så nämnde Lena att vi är många förtroendevalda som har uppdrag i regionen.

Det är viktigt att vi berättar om positiva saker, lyssnar och tar med oss synpunkter. Vi skall inte prata organisationsfrågor utan utgå ifrån medborgarnas behov. Viktigt att också göra studiebesök i regionens olika verksamheter

Hälso och sjukvårdsnämnderna har ett särskilt  medborgaransvar dvs skall träffa invånare, kommuner mm. I de 12 hälso och sjukvårdsnämnderna finns ca 10 ggr/12 socialdemokrater så det är goda förutsättningar för medverkan på olika träffar.möten osv.

- Trängselskatten i Göteborg kom upp som en fråga och här sa Lena att om den stoppas, så stoppas även statens bidrag till regionen för infrastruktur.

Därefter blev det distriktets ordförande Jörgen Hellman, tillika riksdagsman, som berättade om vad som i riksdagen sig tillblivit.
Han sammanfattade det med att säga, det utreds mycket, men inga förslag läggs på riksdagens bord, då alliansens partier inte är överens.
Jörgen Hellman
- Partikongressen gav en bra bild av partiet, med arbetsgrupper som hittade bra kompromisser. En av hans slutsatser är att Västsverige måste samarbeta mer för att stärka oss i förhållande till Mälardalen.

- Sverigedemokraterna får i alla undersökningar, hur än frågorna ställs, aldrig mer än 12%, lika från moderaterna och  S.
Här gäller det att ta sakpolitiska diskussioner.

- Högskolorna, först minskar regeringen med 20 000 platser sedan ökar man på med 1 500 och kallar det för en satsning.

- Moderaterna vill utöka den privata sektorn på den offentliga sektorns bekostnad. Genom att komma med en helt ny kommunallag, på samma sätt som de gjort med Arbetsförmedlingen.
Då kan regeringen enkelt säga, som man gör idag, det är inte vårt fel, ta det med Arbetsförmedlingen.
Norra Älvsborgs seniorstyrelse
- Fråga från en av deltagarna, "vi borde vara mer offensiva när det gäller vård, omsorg och skola. Även borgerligheten är nu mot vinsterna." 
Jörgen sa att det blir en gigantisk vårdorganisation när det gäller ledning och styrning om allt privatiseras, det kommer inte att hålla tror han.  LO och SSU tar just nu debatten om den så kallade valfriheten.

-  Bostadsbyggande, Jörgen sa att den kommande största frågan är bostadskrisen, det har nästan bara byggts villor. 
2012 byggdes totalt 26 000 bostäder,  30%  mer än året innan, en siffra att jämföra mot när socialdemokratin byggde 100 000 bostäder om året på 60-talet.
Det som byggs är ingen allmännytta, nästan bara bostadsrätter.Det är viktigt att bygga hyresrätter, för ungdomar och alla som varken önskar eller har råd att köpa en bostad.
Här inflikade en av deltagarna från Alingsås, vi bygger nu 26 lägenheter, ettor och tvåor, med rimliga hyror.

- Om pensionsskatten och dess förändring som utlovats sa Jörgen, det får tas i steg om 25% varje år och vara klart före nästa val menade han, det handlar om hela 70 000 miljoner kronor.

Nisse Söderqvist
Till en härligt positiv avslutning bidrog Nils Söderqvist, Nisse när han sa att vi kommer att vinna valet.
Det är på samma sätt som exempelvis 1994, partiet och LO går i takt. - Jag har hitills alltid haft rätt i mina tankar om valutgången.