S vann slaget om budgeten 2012

Socialdemokraterna i Vänersborg fick igenom sitt eget förslag till budgetramar för 2012.
Efter en voteringsomgång var det till slut vårt eget förslag som vann gehör.
Det innebär att nämnderna tilldelas lite mer pengar än vad den styrande minoriteten ville ge dem.

Det viktigaste var att vi tillförde pengar till socialnämnden så den fortsatta utbyggnaden av vår äldreomsorg kan fortgå.
Vi gav också pengar för att kunna bemanna linden som tas i bruk i maj i år.
Ett nytt LSS-boende vill vi också se till att det blir verklighet.

Byggnadsnämnden tillförde vi 0.5 MKr extra.

Nu ges nämnderna i uppdrag att jobba med de ramar socialdemokraterna har gett dem och det känns mycket bra.
Sedan kommer en ny debatt om budget i juni – som vi även då hoppas ska falla väl ut.

  Marie Dahlin, oppositionsråd (S)