Upp till bevis Morgan!

Det glädjer mig att Morgan Larsson nu försöker förklara sitt ställningstagande till välfärdspartiets röst om att lägga ner Gläntan.

Det tyder på ett dåligt samvete.

Nu försöker Morgan  misskreditera socialdemokraterna, men frågan är vem som har svikit vem.

Det tog sju månader för Morgan att förklara varför. Vi ville ha Morgans förklaring i juni och september när budgeten diskuterades, nu är det försent.

Det ska bli än mer spännande att se NÄR och VAR Morgan ska komma med konkreta förslag.

Din debattartikel innehåller rena sakfel! Vi ringde till räddningstjänsten under pågående kommunfullmäktige och fick besked att det inte fanns några anmärkningar om brandsäkerheten på Gläntan, vi meddelade detta under sammanträdet.
Påstår du nu Morgan att räddningstjänsten ljög?

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet var beredda att i kommunstyrelsen, avsätta pengar till socialnämnden för projekteringen av ett "nytt Gläntan", efter budgetbeslutet, men där röstade Morgan nej till det förslaget.

Beslutet om nedläggning av Gläntan gjordes för att spara pengar, vad har socialnämnden sparat på nedläggningen? OM ni ska renovera Gläntan, var ska då motsvarande besparing tas?  Uppsägning av personal?  Sämre hemtjänst till de gamla? Nedläggning av något annat boende? 

Nej, Morgan, detta  håller inte.

Frågan är större än bara Gläntan. Ta ett ansvar för hela frågan och förklara vad du vill ta bort istället ifrån socialnämnden för att klara besparingen.

Skillnaden på våra förslag var budgetramen OCH verksamheten inom socialnämnden.

Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets förslag innebar inga neddragningar alls inom nämndens verksamhet. Det är det som är skillnaden.

Nyligen tvingades kommunstyrelsen också skära ner på verksamheter inom konsumentverksamheten, Fairtrade, säkerhetsfrågor och miljön, detta också tack vare Välfärdspartiet, detta hade också kunnat undvikas med förslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Marie Dahlin
22 januari 2014 

Våra tidigare artiklar om demensboendet Gläntan, kan du läsa här.