Kvinnodagen 2012

En trio S-kvinnor med Ordförande Madeleine Karlsson i spetsen, tågade mot gågatekrysset på torsdagen under lunchtid, för att traditionsenligt dela ut rosor och information om S-kvinnor och jämställdhet i samband med den Internationella Kvinnodagen.


Efter 15 cm snöfall, ganska kletigt på gatorna och inte alls så många ute denna dag, samtliga rosor gick ändå som smör i solsken, även till den yngre generationen.

Denna dag som hör och häpna, har sitt ursprung från USA.
Vem hade tänkt att de "over there" var så framsynta, men det var andra tider då, om man säger så.

Så här kan man kortfattat säga om denna dag.
Den 28 februari 1909 förklarade det  Amerikanska socialistpartiet att man skulle fira en nationell kvinnodag.
Det blev den första nationella kvinnodagen och man fortsatte att fira kvinnodagen sista söndagen i februari tills 1913.

1910 anordnade Andra socialistinternationalen den första internationella kvinnokonferensen i Folkets Hus, Köpenhamn (den byggnad som sedermera blivit känd som Ungdomshuset).
På detta möte föreslogs en internationell kvinnodag för att hedra kvinnorörelsen och för att främja kampen för kvinnors rösträtt. Detta skedde på ett initiativ av den då kända tyska socialisten Clara Zetkin.

   Som riksdagens äldsta ledamot blev Clara Zetkin 1932 dess ålderpresident och höll ett uppmärksammat tal om vikten av att alla går samman i kampen mot fascismen och nazismen, vi vet vad som sedan skedde. Hitler tog makten 1933 och Clara gick i landsflykt till Sovjetunionen, hon avled den 20 juni samma år och är begravd i Kremlmuren.

Huvudrubrik i tidningen Metro denna dag den 8 mars 2012 var:

Madeleine tycker det är synd att det aldrig är några andra politiska partier ute denna dag.
-För det är så att i Sverige 2012 är det fortfarande ojämlikt, se bara på löneskillnader och detta med föräldraledigheten, något som är ojämnt fördelat.