Stockholmsbesök av nya medlemmar

Studieresan erbjuds till nya medlemmar som deltagit på Norra Älvsborgs steg 1 utbildning som genomfördes i april 2012. Sammanlagt var 16 personer anmälda. Resan var ett samarrangemang med ABF-distriktet i Västra Götaland.

Med genomgångar på Riksdagen, LO och partihögkvarteret Sveavägen 68, i dagligt S tal, 68:an.

Avfärd Vänersborg C
Det började med tåg redan 06.00 med att några av deltagarna, de från Färgelanda, Högsäter, Mellerud och Vänersborg äntrade ett nytt s.k. SJ 3000-tåg.

Mot Stockholm
Väl framme blev det först promenad till hotellet för att ställa undan väskor och en kortare kaffepaus och genomgång med partidistriktets ombudsman, Mikael Andersson tillika guide dessa två dagar.

Han berättade om vilka kommuner som ingår i Norra Älvsborg: Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mellerud, Trollhättan, Vårgårda, Vänersborg och Åmål.
Understrukna kommuner har S-majoritet, S i distriktet tappade i valet 2010 ett riksdagsmandat.
Morgonfika
I samtalet mellan de nya medlemmarna och Mikael framkom att det varit svårt att få kontakt med partiet i kommunen, så man har missat medlemsmöten och annan information, något som Mikael tog till sig.
Jörgen Hellman

Därefter blev det promenad till Riksdagen på Helgeandsholmen.
Där sammanstrålade gruppen med partidistriktets ordförande, Jörgen Hellman Lilla Edet, som har en bakgrund som ekonom och som är ledamot av Finansutskottet samt suppleant i Kulturutskottet.
Anders Borg
Just denna dag var det som finansminister Borg levererade sin budget för 2013.

Så vi fick ett riktigt live-uppträdande av honom, där han visade en aggressiv sida gentemot både S, V och Mp:s representanter i den korta budget utfrågningen, Borg visade upp en sida jag inte tidigare sett och ej heller de runt oss.
Han körde taktiken anfall är bästa försvar, då han nu är illa ut på flera delar av regeringspartiernas misslyckande när det gäller några rejält tunga frågor kanske först och främst arbetslösheten.

I riksdagen är det Fredrik Olovsson för S som debatterar finansfrågor, eftersom han är vice ordförande i finansutskottet.

Fredrik i debatten, -vi kommer att analysera och återkomma om Regeringens stora misslyckande. Arbetslösheten har ökat i Sverige men inte i Europa. Sverige har den högsta ungdomsarbetslösheten i EU. Vi kommer om två veckor att redovisa den socialdemokratiska budgeten.

Efter detta var han den av talarna som fick den längsta applåden, inte ens Borgs kamrater fick alltså upp applåderna i Olovssons nivå från ledamöterna.

Därefter tog oss Jörgen in i det gamla Riksbankshusets entré.
Det som fick undertecknad att smälta, var taket, med riksvapen och samtliga landskapssköldar.
Tak gamla Riksbanks entrén
Hit kom nu även våra två andra riksdagsledamöter, Peter Johnsson Trollhättan, han har en bakgrund som plåtslagare och huserar i Kulturutskottet samt är ledamot av Nordiska Rådets svenska delegation.

Christina Oskarsson Surte, som har en yrkesbakgrund som skötare. Hon är ledamot i Skatteutskottet och suppleant i Justitieutskottet dessutom Kvittningsman i Socialdemokraterna.

Kvittning är en överenskommelse mellan riksdagspartier om att en eller flera ledamöter frivilligt ska avstå från en viss omröstning för att kompensera att ledamöter från partier som står för en motsatt uppfattning inte kan närvara, varigenom röstbalansen alltså bevaras.

Efter en kortare information till hela gruppen delades vi upp i tre delar, jag kom i Peters gäng och det blev en rejäl promenad, inomhus, bak skyddande väggar för vädrets makter.

Peter berättade att det fanns två restauranger i det gamla Riksbankshuset, en resebyrå, alla riksdagsledamöter åker utan kostnad inom Sverige.
Allt som sägs i kammaren/plenisalen, tas upp på film för att sparas för eftervärlden och man kan gå tillbaka för att se vad som sagts, i utskotten sparas inte allt.
Entrétrappan gamla Riksdagshuset

På en fråga hur S ställer sig i Public Service frågan sa Peter, -att vi har satt ner foten, den skall vara fri och ingen skall kunna påverka TV och radio. Men lösningen hur det ekonomiska skall gå till är inte ännu bestämt inom S.
Finansutskottets sammanträdesrum

Det gamla Riksdagshuset, där det rum som tidigare var regeringens sammanträdesrum där håller numera Finansutskottet hus.
Men inga tjänstemän fick på den tiden vara i rummet, så det är byggt en sorts galleribalkonger en bit upp på väggarna.
Peter Johnsson
Peter, -S använder den andra kammaren för sina gruppmöten, då är det 119 ledamöter och tjänstemän bak lyckta dörrar, partiet filmar allt för framtida forskning.
Vårgårdas näste riksdagsman?

Peter, -hela Västra Götaland har stärkt sina positioner och eftersom Löfven kan industripolitik och är en stark ledare har han svetsat samman riksdagsgruppen. Löfven har igen ledamotsplats i Riksdagen men är med på alla gruppmöten. Totalt jobbar runt 1 600 personer i de olika husen berättade han.
Kartbeskrivning riksdagslokalerna
Vi avslutade träffen med en fika med frågor i S lokaler i gamla Kanslihuset.
Jörgen om Högskolan Väst, -jag hoppas vi tillför medel så de kan fortsätta med Producentutbildningen.
– I finansutskottet finns ingen kompromissvilja.

Peter om moderat taktik, -att sammanlägga Sverigedemokraterna med S genom att hela tiden säga att SD ingår i oppositionen, SD röstar också för det mesta med regeringen.

Jörgen, -ett sätt som moderaterna också har är hur orden används, för femton år sedan sa man aldrig anställningsbar, m a o numera lägger man över ansvaret på individen.

Jörgen, -Centern lägger sig kloss an moderatpolitiken, jag tror KD ryker i valet 2014.
Christina Oskarsson
Christina, -vi måste inför valet profilera oss på några få frågor.
– alla utom V drar mot mitten.

Jörgen, -fokusera på kvalité inom skola och barnomsorg, viktigt att vi (riksdagen) blir bättre ”beställare”.

Christina, -fler budbärare av vår politik, vi måste hjälpas åt att prata politik på ”Konsum”.

På en fråga från en av deltagarna, -hur skall jag göra, jag vet inte hur och vad som skall sägas.
Där hade Peter en enkel tumregel, -varför blev du socialdemokrat?, det är de värderingarna du skall ge dem du möter.

Efter detta blev det en långpromenad tillbaka till hotellet och slut för dagen i den officiella biten.

Dag två och vi började med att knalla till LO borgen vid Norra Bantorget, där gruppen sammanstrålade med den politiske sekreteraren Liselott Hansson som har en bakgrund som ekonom och utredare på Kommunal.
Inom LO tillhör Liselott ledningskansliet.
LO Liselott Hansson
På vägen upp i huset stannade vi till och kollade in LO chefen, numera Karl-Petter Thorwaldssons rum, ganska spartanskt, kan undertecknad tycka.

Av Liselott fick gruppen veta, -om vinst i välfärden, här har LO startat en utredning bl. a om systemändringar med lågsiktiga lösningar, klart nov/dec, då räknar LO med att komma med ett förslag.

Från kongressen i maj, där var den viktigaste frågan full sysselsättning.
En rent formell omorganisation togs beslut om, fyra i ledningen istället för tre, vilket är en återgång till tidigare.
LO Mötesrum
Liselott rekommenderade en bok, Jämlikhetsanden, här kan du läsa en recension.
Det hela handlar om att ju mer jämlikhet desto mindre av mord, självmord, alkoholism, narkotika detta är forskat på i USA och det visar sig att det är överförbart på Sverige.

Organisationsgraden hos LO har sjunkit från 85 till 68 %, mest på små arbetsplatser. Det har blivit svårare att rekrytera till LO i storstäderna.
Mycket beroende på ökningen i tjänstesektorn, LO lägger stor kraft på att rekrytera medlemmar, det jobbas hårt på en samordnad och gemensam avtalsrörelse inom LO, ex. vis för att kunna höja kvinnolönerna.

Kongressen vill att LO skall verka för 90 % -ig A-kassa.
den ökande ungdomsarbetslösheten jobbar LO:s Tomas Baudin, speciellt gentemot Transport och Handels, kombinerat på att få fler unga att organisera sig fackligt.
LO:s Gunnar Nilsson och  Palme med Sträng
På utvägen fanns bland annat denna bild av satirtecknaren EWK, Ewert Karlsson, som alltid genom åren hade ett bra och gott öga till rosorna och deras organisationer.
Om EWK kan du läsa mer på hans museum.

På vägen till Partiets ”huvudkontor”, Sveavägen 68, tog vi vägen förbi Olof Palmes grav på Adolf Fredriks kyrkogård.
Olof Palmes grav gruppbesök

Anlända till 68:an möttes vi av Partiexpeditionens Peter Öhman, som är chef för avdelningen Folkrörelse och kampanj, det är de som har nära relationer med S-landet Sverige.
Huset anförskaffandes redan under Per-Albins första år som statsminister, 1932-36.
Numera används endast ett våningsplan för partikansliet.
SAP Kansli Peter Öhman
Det är Carin Jämtin som partisekreterare som leder det dagliga arbetet på partikansliet som har 95 anställda.
Öhmans egen grupp sysslar med, omvärldsanalys, pressekreterare hör hit, ekonomi och personal.
Partiets VU består av 5+5 ledamöter samt 21 adjungerade, de senare är exempelvis SSU, S-Studenter, S-kvinnor, Tro och Solidaritet etc.

Partistyrelsen består av 33+33 de träffas en gång per månad.

Rent strukturmässigt har partiet en ”bo-delning” mellan Ordförande och partiorganisationen.
Partiledaren har ett eget kansli, så har den politiska ledningen sett ut sedan Brantings tid.
Som Öhman uttryckte det, inom S är Partiordföranden stark och balanseras upp av starka finansministrar.

Organisationsmässigt är partiet upplagt som så, Partistyrelsen-Partidistrikten-Arbetarkommunerna.
Här finns också den fackliga delen. Partistyrelse-LO--LO-förbunden numera jobbar vi också med TCO och SACO.
– Partikongress vart fjärde år, i praktiken är det vartannat, till dessa är det tvåhundrafemtio ombud.
– Norra Älvsborg består av fem valkretsar.
– Kongressen väljer partistyrelsen plus lägger politiska riktlinjer.
– 2014 kommer ett nytt partiprogram.
– 2014 lägger partisekreteraren en organisationsutredning.
För hundra år sedan hade vi tvåtusen arbetarkommuner och 700 borgerliga kommuner, de senare är numera 290.

Den politiska verkstan ser ut så här, sa Peter och ritade på tavlan.
Det skall vara balans och i ena vågskålen partiets medlemmar som skapar värde och i den andra skålen kommunfullmäktige, som har mandat av folket.
Det skall göra skillnad på att du är medlem av partiet, här har du rättighet och beslut av stor/principiell betydelse fattas av partiet.
Partiorganisationen har alltid sista ordet.

Inför Valseger 2014 berättar Öhman lite om vad som sker.
Här kommer något som har rubriken Löftet.
Vi har fokusgrupper som tar reda på i djupet, vad svenska folket tycker om socialdemokrati.

Det visar sig att svenska folket gillar sitt S och har respekt för S.

Men…har S svaret på framtidsfrågorna, eller har vi som parti passerat bäst före datum?
När det gäller, då-nu-sedan, har det som han säger varit lite mycket nu-då prat.

– vi måste bli mer framtidsinriktade, vi måste tala med de unga.
De unga som idag kan beskrivas som, ”solidariska individualister”, de har andra värden och mindre kollektivt tänkande.

Våra fokusgrupper säger det sammam som vårt parti, vi måste jobba med, ekonomi, jobb, skola och välfärd.

Ett tänk till från Peter Öhman när det gäller S-väljare, vi har kanske idag 25 % säkra mestadels äldre, kvinnor, bruksort, LO.
10 % finns i opinionsundersökningarna, men det som blir det svåra är de 15 % som är möjliga S-väljare, dessa grupper är yngre väljare i storstad, fackligt är de TCO-anknutna.
50 % av väljarna är utifrån en nationell utgångspunkt fullt möjligt.
De här sista 15 % är idag inte intresserade av att tala med S. Det gäller att få dem att göra det.

Vi börjar redan nu hösten 2012, knacka dörr och även med telemarketing som är de två mest effektivaste medlen.

Endast 5 % upplevde en personlig S-kontakt inför valet 2010.
Här gäller att jobba hårt, inte bara en kontakt utan tre personliga kontakter, då uppfattar väljaren att S är på G.

Per Albin Hansson en föregångare som manar till efterföljd

Efter denna härliga genomgång, tog vi en fika i bottenvåningen med frågor och svar till Öhman.

Så här sammanfattar, mycket kort, deltagarna hur de två dagarna varit på min fråga.

– Tack för den här resan, bästa resan jag varit på,
-överträffar mina tankar jag hade innan,
-jag ansåg mig för gammal, ett lyft att rekrytera och mottagande av nya medlemmar,
-jag är fullproppad av allt, vidgad insikt vad jag kan göra,
-gett en inblick i hur partiet är uppbyggt, jätteintressant besök i Riksdagen,
-det har varit givande,
-över förväntan väldigt trevliga människor att umgås med,
-gett mig större info om partiet och hemföreningen om vad de kan göra,
-väldigt informativt inspirerande och upplyftande inget jäkt lugnt och fint så man hann smälta intrycken.

Som avslutning våra tidigare statsministrar, som står uppställda i gamla Riksdagshusets övre entréplan.
Förutom Rickard Sandler som blev en kort parentes i samband med Brantings död 1925 under drygt femton månader.
Hjalmar Branting Rickard Sandler Per Albin Hansson 
Tage Erlander Olof Palme Ingvar Carlsson
Göran Persson har ännu inte kommit upp.

Leif Höglund Text och foto