Första Maj och moderaterna

En moderat riksdagskvinna föreslår i en motion att 1:a Maj som allmän helgdag i Sverige skall upphöra 

1:a Maj är idag mycket starkt knuten till en ”enskild politisk krafts historia” skriver hon.
Vidare finns ingenting som hindrar politiska partier och fackföreningar att även i fortsättningen högtidlighålla 1:a Maj.

Detta är dock inget som allmänheten behöver påverkas av i form av en lagstadgad helgdag. Sverige är en modern demokrati och behöver göra tydlig skillnad mellan helgdagar och politisk propaganda.

Detta sagt av en medlem i moderaterna ”det nya arbetarpartiet”. Pyttsan!!

Det är just för att Sverige är en demokrati som Vi kan/får fira 1:a Maj.

1:a Maj dokumenterar Sveriges arbetares historia, t.ex. Ådalen i mitten av maj 1931 där militären sköt ihjäl 5 st. arbetare. Man kan börja redan vid industrialismens början 1875 och fram till idag där arbetarna fortfarande anses som något man kan behandla lite hur som helst (Fas 3 t.ex.).

Undertecknad har arbetat mestadels inom industrin i dryga 50 år och har upplevt ”kylan”, flera gånger, som kommer fram på arbetsplatserna när ”borgarna regerar”.  Därför anser jag att 1:a Maj är en både historisk och legitim helgdag.

 Nu har moderaterna verkligen bevisat att de INTE är ett ”arbetarparti”. Detta förslag är ett rent hån gentemot hela den s.k. ”arbetarklassen”, som Ni helst vill kalla oss som verkar/verkat på verkstadsgolven.

 Detta måste bero på en rent moderat, egoistisk avundsjuka och kanske också blandad med lite rädsla.

I demokratisk anda kan väl (M) kalla sig för något som stämmer överens med handlandet.

 Kenneth Per(S)son