AB Svea Rike

AB Svea Rike = Svenskt Näringsliv?

Är det bara svenskt näringsliv numer som får skatteåterbäring? 
Dömer man av de senaste mandatperiodernas hantering av skatteuppbörden från svenska folket är frågan minst sagt berättigad. Ställer man den högst rimliga följdfrågan om vad vi då får för skatten, är sanningen den att vi får allt mindre.

 

För inom privata vårdalternativ, privata skolor, privata leverantörer till SJ, privata aktörer som anordnar Alliansens riktiga skamfläck jobb- och utvecklingsgarantin och då i synnerhet dess fas 3, så regnar det manna över svenskt näringsliv. Man hävdar vidare att kvaliteten skall öka. Jo, det har vi ju sett... 

Att döma av kvaliteten på verksamheterna från område efter område som granskas i media, finns risken att den låga kvaliteten också normaliseras och att vi lär oss att detta är vad vi på sin höjd har rätt att förvänta oss.

 

Sanningen, om vi skall vara ärliga för en gångs skull, är väl den att så länge någon kan tjäna pengar på en sak, skyr man varje kostnad. Och, kvalitet kostar. Det vet alla som jobbat med kvalitet och känner till dess rätta innebörd. Men, dålig kvalitet kostar ännu mer, i längden. När det är dags att betala notan för den undermåliga kvaliteten, är väl vår utlandsplacerade skatt inte längre vår.

 

Vi Socialdemokrater, vill ha samhälleliga hörnstenar i offentlig regi. Våra barn och gamla skall inte tjänas pengar på. God utbildning skall inte börsnoteras. Infrastrukturer som exempelvis SJ, ingående i vårt totalförsvar, skall fungera. Även på vintern. Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 skall skrotas till förmån för riktiga jobb med lön, pension, sjukförsäkring och a-kassa, för det finns nämligen ingen arbetsbrist i samhället egentligen som påstås. Bygg ett Sverige med oss, där alla får vara med!

 

Stefan Andersson för S i Vänersborg 20 jan. 2012

Taggar: