Alliansens vanföreställning

Det är dags göra upp med Alliansens vanföreställning.

Man kan inte tvinga människor till arbete, när man inte samtidigt verkar för att skapa tillfällen.

Då räknar vi inte in sänkt restaurangmoms och det eviga mantrat att sänka lönerna upprepat under bönestunder av Curt Nicolin, Gösta Bohman och Carl Bildt på dåvarande SAF, likt en gammal skadad LP-skiva. 
Det har vare sig under 1900 eller 2000-talet skapat några avtryck i arbetsmarknadspolitiken.

Inte heller kan man inrätta en informell arbetsmarknadspolis i form av Arbetsförmedlingen.
Genom att låta rekrytera tusentals beteendevetare för att till syvende och sist kontrollera att folk gör och skriver rätt.

Förmedla jobb som inte finns, eller ännu bättre ansvara som tillsynsmyndighet för att upphandla under vilka former vi inte kan se (offentlighetsprincipen?) deras egna konkurrenter på arbetsförmedlingsmarknaden.
För ja, det har blivit en marknad för påhittiga entreprenörer att leverera tjänster till Arbetsförmedlingen.
Och nej, inte får folk jobb när dom är inskrivna där, när skall Alliansen fatta detta?

När Sverige är i en lågkonjunktur, då är det dags att använda de medel som funnits om Alliansen inte varit så sugna på skattesänkningar.
Att vidmakthålla en arbetsmarknad i form av att rusta Sveriges samhällsplattformar och höja kompetens i utbildningsinsatser.

Men nej, ett femte jobbskatteavdrag och budgetunderskott är vad som skapar tillväxt, enligt Alliansen. För vem?

Kenneth Persson & Stefan Andersson för (S) i Vänersborg

Taggar: