Biblioteket i Vargön

Att lägga ner biblioteket i Vargön vore en katastrof som besparingsåtgärd precis som det vore att lägga ner bibliotek överhuvudtaget i kommunen.
Konsekvensen av den styrande minoriteten bestående av M, FP och KD generella besparingsförslag i kommunen visar sig tydligt i en liten nämnd som kulturnämnden med sitt begränsade ekonomiska utrymme och möjligheterna vad gäller besparing.

Samtidigt föreslås biblioteksfrågan i kommunen utredas och både Barn och Ungdomsnämnden med skolornas bibliotek och förskolornas och skolornas användande av bland annat Vargöns bibliotek påverkas givetvis av hur ett besparingsförslag utformas i kulturnämnden.

I Sverige har läsförståelsen blivit sämre med tiden av olika skäl och en nedläggning av biblioteket i Vargön kan knappast främja läsförståelsen hos befolkningen oavsett ålder.
Biblioteken är en mötesplats för alla och genom böcker, fysiska som digitala och genom kunnig personal möjliggörs både språkutveckling och möten människor emellan.

Att lägga ned ett bibliotek i en av kommundelarna möjliggör inte lika möjlighet för befolkningen att få tillgång till ett bibliotek och det som erbjuds, vilket riskerar att de grupper i samhället som mer är i behov av biblioteken missgynnas ännu mer vilket vore olyckligt och kan få negativa konsekvenser på sikt.
Samtidigt kan det bli dyrare för skolor och förskolor när man istället måste besöka biblioteket i Vänersborg vilket kanske innebär färre besök.

En samlad biblioteksutredning och politisk vilja som är framåtsyftande blir därför intressant, där innehållet blir det viktiga vilket förhoppningsvis leder till att även biblioteken i Vargön, Frändefors och Brålanda likväl som ett bibliotek i Vänersborg kan utvecklas i sitt utbud och i sin verksamhet och får ett innehåll som attraherar och möter behoven hos fler medborgare, skolor och förskolor.

I stället för att lägga ner bibliotek med generella och kortsiktiga besparingsmotiv borde blicken riktas längre fram där bibliotekens roll i samhället nu och i framtiden måste vara utgångspunkten.

Joakim Sjöling
Joakim Sjöling Vargöns Socialdemokratiska Förening
April 2013