Borgerlig skatteregel

En familj med två små barn, 2 och 8 år, där pappan har en skatteskuld på 570 000 kronor och avbetalar denna med 6 730 kr/mån. 
Här vill Skatteverket ha in pengarna snabbare och vill därför att familjens villa skall tvångssäljas.

Mannen och hustrun hävdar att Skatteverkets vinst inte står i proportion till barnens, och naturligtvis, hela familjens lidande.
De vill också tro att FN:s barnkonvention är överordnad Skatteverkets regler.

Man blir både frustrerad och beklämd. 

Här är ytterligare ett bevis på Borgarnas hårdnande klimat i Sverige vad gäller den vanliga medborgaren.

Som alltid går pengar före människan. Skatteverket kanske behöver pengarna till någons lön, vad vet jag.

 Kenneth Per(S)son