Gläntan

Om demensboendet Gläntan har vi och andra debattörer skrivit en hel del denna höst, 2013.
Här kommer nu det vi skrivet på hemsidan, äldst överst.

Först en förklaring vad GLÄNTAN är och står för, mål och inriktning:
En trygg och hemlik miljö med fokus på den enskildes värdighet och välbefinnande. Den enskildes behov och resurser påverkar hur den dagliga omvårdnaden utformas och tillgodoses. Gläntan är ett boende för personer med någon form av demenssjukdom.

 Här kommer nu Kenneths insändare:

LITEN BLIR STOR? 

Att stänga Gläntan är inte att ”bara låsa en dörr och sedan avvakta”.

Bakom Gläntans ytterdörr bor det 27 st. gamla, dementa människor.

Att drabbas av Demens är ett av livets stora gissel. Förändringar som man måste genomgå kan vara totalt förödande. Att byta miljö betyder ofta en otroligt stor mental och ångestskapande påfrestning och skall därför inte behöva göras utom vid extremt och synnerligen ömmande fall.

Att stänga Gläntan nu, ÄR inget extremt och synnerligen ömmande fall utan helt och hållet skapat av människor som valt att göra detta för att få bestämma och kanske visa lite makt. Man har tidigare budgeterat FÖR att behålla Gläntan men helt plötsligt svängt och förordar nu en stängning. Vilket otroligt cyniskt spel med människor som inte kan försvara sig på något sätt, förutom att man mår otroligt dåligt.

På Gläntan bor 27 st. demenssjuka och det är alltså 26 st i Fullmäktige, en majoritet, som vill vända upp o ned på deras tillvaro. Dessa 26 kan kanske ta hand om varsin hyresgäst, utom Gunnar Lidell som ju är högsta chef och då får ta sig an 2 st. Det blir sammanlagt 27 st. Jag säger detta för att Ni skall förstå vad det hela handlar om. Människor och ingen handelsvara. Detta är inte på något sätt någon besparing för framtiden. Varenda plats kommer att behövas, både nu och i framtiden. Att starta upp efter en stängning kostar betydligt mycket mer än att hålla Gläntan öppen.

Man byter detta mot bl.a. ett litet grönområde och en budget som inte är bra för varken skolan eller omsorgen. Att få vara bland de stora kan tydligen förändra mycket. Tyvärr!!!

Barn-  och Ungdomsnämnden hamnar på plus – minus-noll och Socialnämnden får mindre pengar än föregående år. Är detta mänskligt och rättvist? Jag likställer detta med en klackspark i fotboll!!

Kenneth Per(S)son
Kenneth Persson
Ledamot i Socialnämnden

Nästa inslag  på vår hemsida om Gläntan, debattartikel av Marie Dahlin och Bosse Carlsson:

Ansvarsfullt att avveckla Gläntan?

Vi läste Miljöpartiets Marika Isetorps debattartikel i ttela och kände igen vartenda ord och stavelse från fullmäktigemötet den 25 september.
Vi ställde där ett antal frågor, men fick inga svar. Efter att ha debatterat i över tre timmar har vi fortfarande inte fått svar.

Att ta ansvar för ekonomin är som Marika påpekar mycket viktigt, men att ta ansvar för välfärden är för oss socialdemokrater och centerpartister ännu viktigare.

Den styrande minoriteten tillsammans med Miljöpartiet och Välfärdspartiet redovisade en budget som slutade på noll med nedläggning av Gläntan som resultat och ett tillskott till skolan på 54 000 kronor.

Resultat: De valde skogen före välfärden.

Vi tog också ansvar för skolstrukturerna och var med och utökade skolans ram med 16 miljoner kronor för inne­varande år och framåt. Men vad som är förvånande, Marika, är att du som återfinns i barn- och ungdomsnämnden vet att det inte räcker.
Hur ställer du dig till det?

Vi var överens i fjol om att arbetet med skolan måste fortsätta även i framtiden. Är de 54 000 kronorna det ansvaret?

Nu vet vi att du tänker att vi har sparat på IT-kostnader i barn- och ­ungdomsnämnden med 1,2 miljoner kronor inför 2014. Men sanningen är att den kostnaden har ni hela tiden fått betalt för av kommunstyrelsen. Det borde du veta som sitter i nämnden.

Att lägga ner Gläntan innebär nedläggning, det vill säga avveckling. Är det ansvarsfullt? Vad kostar det att bygga nytt och starta upp den verksamheten igen? Är det ansvarsfullt att använda verksamheter på det sättet?

Redan nu framstår det som effekten av att lägga ner äldreboendet Gläntan inte får helårseffekt, vilket vi påpekade i budgetdebatten. När kommer ni att ta ansvar och ärligt ta konsekvenserna av ert beslut?

När nu regeringen har gett oss möjligheten att använda våra tidigare kommunala överskott i verksamheten är vi beredda att göra det för att rädda välfärden.

Du har kritiserat oss för att vara ointresserade och inte vilja samarbeta. Sanningen är ju den att du inte visade en enda möjlighet för att vilja jämka dig samman med oss under de timmar vi satt tillsammans för att diskutera budget för 2014.

Marie Dahlin (S)   Bo Carlsson (C)

Vårt tredje inslag på hemsidan blev:

Om Välfärdspartiets sätt att beskriva verkligheten

Jag har två funderingar om politikern Morgan Larsson och hans sätt att beskriva den sanning han uppenbarligen betraktar som sin och önskar dela med sig av.

Det är hans insändare under debatt i ttela, lördagen 12 oktober samt det han skrivit i sin blogg den den 23 september, som jag önskar visa upp för en större allmänhet.

På sin hemsidas blogg skriver han om demensboendet Gläntan, "Gläntan drivs i dag, vad vi erfar, på dispens", slut citat.

Socialnämnds och fullmäktige ledamoten Morgan Larsson borde tagit reda på hur det förhåller sig innan han skrivit dessa för allmänheten vilseledande ord. Ord som han även upprepade i kommunfullmäktige i september.

Han borde veta att detta med dispens är helt felaktigt.

Vad det handlar om är nya regelverk från staten där boende skall erbjudas egen toalett och dusch, och inte som det just nu är på Gläntan, att två boende delar på en toalett och en dusch.

Politikern Morgan Larsson valde att få sitta vid högerralliansens bord i beslut om budget för 2014.

En budget där hans parti inte lämnat något annat avtryck än att han och hans parti är med och lägger ner demensboendet Gläntan, detta eftersom inga pengar finns avsatta i någon budget under flera år framåt, för en ombyggnation.

Politikern Morgan Larsson är också polisman och har sin arbetsplats i Polishuset Vänersborg, och om öppettider i Polishuset har han skrivit en insändare i både TTELA och Vänersborgaren.
Här vill jag endast ta upp hans sätt att handskas med verkligheten.

Politikern Morgan Larsson skriver, "att det bara är öppet sex timmar i veckan, att det dessutom kunde ha öppet 25-30 timmar i veckan." Han fortsätter med,

i Polishuset "arbetar det i dag två personer i receptionen men entrédörren är mestadels låst för invånarna. Det är bara att öppna dörrarna för allmänheten, det finns redan personal som är redo att ta emot allmänheten", slut citat.

Samtidigt som han skriver detta underlåter politikern Morgan Larsson också att skriva att det finns en ringklocka, väl utmärkt och om man ringer på den kommer personal och öppnar samt släpper in den som så önskar, för att få sitt ärende uträttat. Dessutom borde han som polisman även beakta säkerhetstanken, för de som arbetar i polisiär verksamhet.

Chefen för receptionen Mats Hellåker, - vi har ett krav från myndigheten att spara, om det var jag som hade budgeten så skulle jag gärna ha öppet fem dagar i veckan mellan nio och tre.

Nu är verkligheten som den är och hela regionen har ett sparbeting. Men att komma i kontakt med oss i Polishuset under dagtid är inga problem, det är bara att ringa på dörrklockan, den är kopplad till ett flertal telefoner och då kommer någon och öppnar, samt tar emot det ärende man kan ha. 
Vi vill vara så tillgängliga som möjligt, avslutar Mats Hellåker.

Politikern Morgan Larsson hade kunnat genom ett enkelt samtal med Mats Hellåker, som finns i samma hus som polismannen Larsson, tagit reda på vad dessa två personer som han sett i receptionen har för uppgifter, mer än att vara receptionister, eftersom Larsson påstår att det finns personal för öppettider upp till 30 timmar i veckan.

De två som arbetar där har bland annat diarieföring och utredningar i sitt arbete enligt Hellåker.

Politikern Morgan Larsson Välfärdspartiet, har för oss som följer hans politiska gärning, återigen utmärkt sig. Det skall bli intressant och se vad politikern Morgan Larsson för till torgs härnäst.

Som ett PS om Gläntans demensboende, 
hade fullmäktige valt S budgetförslag så hade aldrig Gläntan lagts ned. Det hade blivit om och tillbyggt. Personal och boende hade flyttat tillsammans och de personliga relationerna mellan boende och personal hade då kunnat behållas.

Leif Höglund (S) ersättare i Socialnämnden

Nedan bild har jag lånat från en tredje klass lektion:
Åsikt - fakta
På vilken nivå Välfärdpartiet står, är upp till betraktaren/väljaren att ta ställning till.

Här kommer nu det fjärde inslaget om demensboendet Gläntan och säkerligen inte det sista:

Ännu en gång visar Välfärdspartiet och Miljöpartiet vad de står för

På Kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober lades ett förslag fram, från Vänsterpartiet, att 0.9 miljoner skulle avsättas till Socialnämnden för utredning av demensboendet Gläntan och dess framtid.

Detta röstade Välfärdspartiet och Miljöpartiet emot.
Kristdemokraterna lade ner sin röst med påföljd att den moderate ordföranden fick utslagsrösten.

Det måste vara svårt som Vänersborgare att förstå vad Välfärdspartiet och i detta fall Miljöpartiet står för politiskt.

Inte verkar det vara omsorg och trygghet för de äldre eller personal, som arbetar och bor i Vänersborg.

Socialdemokraterna har en trovärdig ideologi och står för allas rätt och trygghet.

Madelaine Karlsson  
Madelaine Karlsson
ledamot av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse